Трудові будні кафедри земельного кадастру в осінньому семестрі 2021-2022 н.р.: освітній процес, наукова діяльність, підвищення кваліфікації

11 листопада 2021 року
     Традиційно непросто в умовах пандемії розпочався освітній процес в НУБіП. Перші курси та магістри вийшли на очне навчання, решта – дистанційно. Кафедра земельного кадастру забезпечує навчальні дисципліни бакалаврату та магістратури спеціальності «Геодезія та землеустрій» з 2 курсу, проте основне навантаження – 3, 4 курси та магістри. 
     Цього року до колективу кафедри приєдналася професор кафедри, доктор економічних наук Ірина Новаковська, якій доручено викладати ряд спеціальних дисциплін для магістрів, а також керівництво магістерськими роботами. 
  
     Досить важливою задачею в процесі підготовки магістрів на кафедрі земельного кадастру є опанування майбутніми фахівцями –землевпорядниками сутності інформаційних аспектів оцінки земель та застосування інформаційних технологій при здійсненні оцінки землі. Ведуча дисципліни д.е.н., доцент Ірина Новаковська, зазначає, що вказані знання студенти мають можливість отримувати також і під час дистанційної форми навчання в режимі онлайн, використовуючи можливості програмних продуктів Viber, Telegram, Zoom та GoogleClassroom. Важливою підтримкою в процесі формування знань в сфері інформаційнго забезпечення грошової оцінки землі є розроблений доцентом кафедри земельного кадастру Бавровською Наталією Михайлівною електроний курс на платформі elearn з дисципліни «Інформаційне забезпечення грошової оцінки землі». Перевагою курсу є представлення навчального матеріалу з дисципліни в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та надання можливості студентам використання його у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента. За допомогою цієї системи студенти мають можливість через мережу Інтернет відкрити електронний навчальний курс, ознайомитися з його структурою з навчальним матеріалом, який представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування. 
     Дисципліну «Земельний кадастр» для третього та четвертого курсу викладає доцент Ольга Тихенко. Семестр розпочали дистанційно, потім були очні пари. Під час оанування дисципліни вкрай важливою є робота в аудиторії, де студенти отримують практичні навички із внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, обмеження у використанні земель. Аналізують оприлюднені відомості Державного земельного кадастру, які відображені на Публічній кадастровій карті України. 
     Найбільш активними на заняттях є студенти четвертого курсу та другого курсу скороченого навчання, які після проходження виробничої практики із земельного кадастру та землеустрою приймали безпосередню участь у виконанні земельно-кадастрових робіт. 
     На кафедрі земельного кадастру цього року 14 магістрів, які вже готуються до звіту про первинну роботу над обраною тематикою. Поряд з цим, важливим є вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Професор кафедри Йосип Дорош має значний досвід організації та виконання науково-дослідних робіт, тому його лекції є змістовними, наповненими, наочними. А електронний курс, де паралельно працюють магістри, атестованим. Того року розроблена навчально-методична література, яка допомагає студентам краще опанувати курс. 
     Також розроблено електронний курс дисципліни «Оподаткування земельної власності (нерухомості)», який запроваджено в навчальний процес минулого року. Нині його забезпечує старший викладач Олег Цвях.
    Курсове проектування з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» мають другокурсники. Доцент кафедри Наталія Бавровська працювала зі студентами очно, а тепер дистанційно. За час очного навчання було максимально приділено увагу практичній підготовці. Студенти виконали левову частину розрахунків та розпочали проектування. 
     Варто зазначити, що окрім освітнього процесу викладачі кафедри активно організовують та беруть участь у наукових заходах. З ініціативи кафедри було організовано і проведено на факультеті землевпорядкування Всеукраїнський науково-виробничий семінар «Актуальні виклики ведення земельного кадастру в Україні», в якому взяло участь близько сотні виробничників та більше 10 експертів галузі, в тому числі перший заступник Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко
     В.о. завідувача кафедри Наталія Мединська взяла участь у роботі ювілейної Міжнародної конференції, що проводилася у Львівському національному аграрному університеті, Ірина Новаковська – у роботі Національної агарної академії наук. 
     Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу провело безоплатне навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», яке проходило з 04 по 18 жовтня 2021 року, на якому успішно підвищила кваліфікацію доцент кафедри земельного кадастру Наталія Бавровська, успішно здала підсумкове тестування та отримала сертифікат про успішне проходження курсу.
     Також покращили показники з наукової роботи. Збільшено кількість статей у міжнародних та вітчизняних виданнях, вийшли з друку ряд монографії з науково-дослідних тематик, навчально-методична література.
 
Наталія Мединська,

в.о. завідувача кафедри 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook