ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕДЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ НА КАФЕДРІ ТА ДИСТАНЦІЙНА СЕСІЯ

April 27, 2020

Підготовка до передзахисту дипломної роботи передбачає проходження студентом попереднього представлення роботи, що дозволяє визначити слабкі та сильні сторони дослідження. Передзахист 2020 р. планується на випусковій кафедрі в умовах дистанційних презентацій і доповідей (за місяць до офіційної дати розгляду комісією).

Метою проведення передзахисту є:

  • завчасна організація студента та підготовка доповіді (короткого змісту роботи) до 10 хвилин з метою ознайомлення з основними результатами дослідження;
  • надання додаткових рекомендацій комісією для поліпшення дипломної роботи;
  • дати більше часу студенту для удосконалення його роботи, що буде проходити після передзахисту і до надання рецензенту, надати об'єктивності оцінки роботи та висловити рекомендації до її поліпшення;
  • заздалегідь підготуватися до тих питань, які викликає робота у комісії;
  • оптимізувати роботу з підготовки презентації дипломної роботи та додаткових супровідних документів.

Важливо: до захисту не будуть допущені роботи без проходження попереднього захисту. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності суттєвих недоліків комісія складає висновок про причини можливого недопуску її до офіційного захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Бажаємо студентам-випускникам продемонструвати високий рівень готовності своїх дипломних робіт та перспективи успішного захисту.

Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття підходить відповідально і організовано до закінчення навчального року дистанційно (планується його закінчення в терміни, які були передбачені), див. посилання https://nubip.edu.ua/node/74522

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u142/polozhennya_pro_litnyu_sesiyu.pdf

На період 27.04.2020 р. — 30.04.2020 р. заплановано і продовжено роботу викладачів кафедри з координації та опрацювання поточних занять зі студентами згідно робочого плану.

-                     Промислова біотехнологія; Industrial biotechnology (Бт, 3 к., 1, 2 гр.).

Тематика занять: Alcoholic beverage industry: The major microbial biotechnology: beer, wine, distilled beverages, industrial ethanol by Saccharomyces spp., Zymomonas mobilis, industrial ethanol production from various substrates, conversion of starch to fermentable sugars.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

Lab work. Microbial fermentations by yeasts and filamentous fungi. Beer Making (Malting, Mashing and wort preparation, Yeast fermentation, Post-fermentation).

Дослідження культур дріжджів, що використовуються в пивоварінні. Вивчення класичних технологій пивоваріння, приготування хлібного квасу з концентрату квасного сусла.

доц. Бородай В.В.

-                     Екологія мікроорганізмів; Ecology of Microorganisms (Ек, 1 к., 1,2,3 гр.).

Тематика занять: The biogeochemical cycles and the role of microorganism in the cycles (Nitrogen cycle, Phosphorus cycle, Sulfur cycle, pathway of chemical element (such as carbon or nitrogen) circulates through and is recycled by an ecosystem. A primary role of microorganisms in regulating biogeochemical systems in planet ‘s environments).

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

Lab work. Microbial fermentations by yeasts and filamentous fungi (respiration and fermentation); (Дослідження процесів аеробного та анаеробного дихання Saccharomyces spp.).

доц. Бородай В.В.

-                     Біотехнологія рослин (ЕКБ М 1, 2 гр.).

Модульна контрольна робота №2.   проф. Кляченко О.Л.

-                     Біотехнологія в агросфері (АгЕ ск - 2ск, 3 ск).

Модульна контрольна робота №2.   проф. Кляченко О.Л.

-                     Екологічна біотехнологія (АгЕ 3 к, 1, 3 гр.).

Тематика занять: Біотестування і біоіндикація навколишнього середовища.

1. Біоіндикація як метод екологічного дослідження.

2.Фітоіндикація як наукова екологічна проблема.

3. Фітоіндикація: основні діагностичні характеристики та підходи.

4. Криптоіндифікаційна оцінка середовища.

5. Ліхеноіндикація.

Лабораторна робота. Оцінка якості бджолиного меду. 1, 3 гр.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Основи біотехнології (ФЗР 2 к. 1-2 гр. + с.т.)

Тематика занять: Генетична інженерія.

1. Основи спадковості.

2. Хімічна природа нуклеїнових кислот.

3. Функції РНК та ДНК.

4. Функціональні і регуляторні ділянки генів.

5. Ферменти для виділення і клонування генів.

6. Класичні методи генетичної інженерії.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Екологічна біотехнологія (Бт. М)

Тематика занять: Дослідження енергетичної цінності рослинних відходів. Метою роботи є визначити вміст органічних речовин (джерел вуглецю та енергії) у різних видах рослинних відходів: рисовому, гречаному, соняшниковому лушпинні.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Молекулярна біотехнологія (Бт. 4 к.)

Тематика занять: Узагальнення пройденого матеріалу за семестр з дисципліни. Консультація до проведення іспиту.

доц. Коломієць Ю.В.

Підведення підсумків. Атестація з навчальної роботи.

асист. Богославець В.А.

Завідувач кафедри

Микола Патика

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook