Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. у НУБіП України в умовах карантину схвалено ректоратом

7 квітня 2020 року
     Ректорат університету на засіданні 3 квітня 2020 року схвалив «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в НУБіП України в умовах карантину» (ДОДАЄТЬСЯ).

 

     «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в НУБіП України в умовах карантину» (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9-178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.

     Тимчасовий порядок регламентує умови та функції усіх учасників освітнього процесу для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р., зокрема:

1. Літня екзаменаційна сесія для усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) бакалавра та магістра, та всіх курсів (років) навчання, проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік.

2. Декани факультетів та директори ННІ:

 • розробляють та затверджують розклад проведення заліків і екзаменів, захисту курсових робіт і проектів для студентів усіх освітніх програм, ОС, курсів та академічних груп, розміщують їх на офіційній web-сторінці факультету чи ННІ (у рубриці «Літня екзаменаційна сесія 2019-2020 н.р.) та спільно з гарантами відповідних освітніх програм забезпечують доведення цієї інформації до студентів та науково-педагогічних працівників (НПП), які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;
 • готують відомості обліку успішності та завчасно розсилають їх на електронні пошти НПП, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;
 • контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки НПП заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету чи ННІ та формують зведені матеріали за результатами літньої екзаменаційної сесії для підготовки наказів на нарахування стипендії, переведення студентів на наступний курс тощо (оригінали відомостей з підписами НПП будуть оформлені згідно з чинним «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України» після закінчення терміну карантину).

3. Завідувачі кафедр:

 • спільно з НПП кафедри забезпечують організацію дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми програмами та освітніми ступенями;
 • контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання НПП кафедри заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету чи ННІ.

4. НПП, які забезпечують викладання відповідної дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів:

 • за результатами навчання (враховуючи результати в elearn, вайбер-групах, на електронних поштах, месенджерах тощо) виставляють студентам у графу «Навчальна робота» відомості обліку успішності відповідні оцінки (рейтингові бали) за навчальну роботу за семестр;
 • організовують дистанційно написання та перевірку письмової частини екзаменаційних, залікових завдань та захисту курсових робіт чи проектів (використовуючи можливості elearn, електронних пошт, вайберів, месенджерів тощо);
 • організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами за результатами оцінювання письмової частини екзаменаційної роботи, захисту курсових робіт чи проектів (з використанням сучасних засобів відео- та аудіо комунікації, вайбер, месенджер, CiscoWebexMeeting тощо);
 • заповнюють надіслані деканатами чи директоратами відомості обліку успішності та своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилають їх на електронну пошту деканату факультету чи дирекції ННІ (згідно із затвердженим розкладом сесії).

5. Старости академічних груп:

 • забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, НПП і деканатом факультету (дирекцією ННІ);
 • організовують своєчасне складання студентами академічної групи літньої екзаменаційної сесії.

6. «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в НУБіП України в умовах карантину» вводиться в дію наказом ректора університету.

    Текст Тимчасового розміщено на сайті НУБіП України в розділі «Навчальна робота», підрозділі «Положення», «Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в НУБіП України в умовах карантину».

Сергій Кваша,
проректор з навчальної і виховної роботи

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook