Студентський науковий гурток "Основи перекладу фахових текстів"

 

Керівник гуртка – асистент Туріцина Олена Миколаївна

Тел.: (044) 527-81-81

Електронна адреса: [email protected]

 

 

Голова гуртка

Бринза Катерина

Секретар гуртка

Кучер Тетяна

 

 


Список членів гуртка (2023-2024 навч. рік)

 

3 група, 1 року навчання, спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

 1. Александров Богдан
 2. Андрієвська Міхаела
 3. Бринза Катерина
 4. Глущенко Дар’я
 5. Годованець Микита
 6. Гулюк Роман
 7. Дудник Лілія
 8. Євменова Софія
 9. Замша Дарина
 10. Кучер Тетяна
 11. Літвінова Аліна
 12. Нікітюк Дар’я
 13. Радзіцький Андрій
 14. Фіщук Марія
 15. Чеберяко Тимур
 16. Юрцаба Оксана
 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГУРТКА

Мета – навчання основам теорії та техніки перекладу наукової літератури з фаху, реалізація науково-творчого потенціалу студентів ОС «Бакалавр» ННІ лісового і садово-паркового господарства. Основними завданнями гуртка є:

 • розвиток вмінь та навичок адекватного перекладу наукових текстів з фаху;
 • ознайомлення з жанрово-стилістичними проблемами науково-технічного перекладу;
 • опанування способів перекладу основних граматичних і лексичних труднощів;
 • ознайомлення з морфологічними особливостями перекладу та синтаксичними конструкціями; навчання основам перекладацької лексичної трансформації;
 • опанування фахової термінології;
 • укладання фахового термінологічного словника з лісового та садово-паркового господарства, меблевої та деревообробної технології;
 • навчання алгоритмам складання анотацій та реферування наукових текстів;
 • залучення до участі в олімпіадах з англійської мови, наукових студентських конференціях і семінарах, що проводяться кафедрами англійської мови НУБіП та іншими університетами України;
 • сприяння публікації статей студентів у збірниках наукових студентських конференцій та наукових журналах;
 • відвідування виставок та музеїв, що пов’язані з тематикою фахової підготовки студентів;
 • організація та проведення екскурсій англійською мовою по Ботанічному саду НУБіП студентами-гуртківцями для студентів лісового і садово-паркового господарства;
 • участь у наукових семінарах, що проводяться для студентів Видавництвом Кембриджського університету (Cambridge University Press), Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету (Cambridge English Language Assessment).

Презентація гуртка за 2021-2022

Презентація гуртка за 2022-2023

Звіт про роботу гуртка за 2018-2019

Звіт про роботу гуртка за 2019-2020

Звіт про роботу гуртка за 2020-2021 
Звіт про роботу гуртка за 2021-2022
Звіт про роботу гуртка за 2023-2024
 

 

План-графік роботи наукового гуртка

«Основи перекладу фахових текстів»

для студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства

на 2023-2024 н. р.

 

 

 

І семестр
 

п/п

Заходи
Теми занять

Дата проведення

Місце
проведення

Відповідальний

1.

 

Особливості науково-технічної літератури. Обговорення плану роботи гуртка. Вибори голови та секретаря гуртка. Підборка матеріалів.

12.09.2023

корпус №1

Туріцина О. М.

2.

Види перекладу. Сфери їхнього застосування.

26.09.2023

 

корпус №1

Туріцина О. М.

3.

Тематична екскурсія по Ботанічному саду НУБіП. Ознайомлення з його історією, колекційним фондом, термінологічною лексикою.

10.10.2023

Ботанічний сад НУБіП

Туріцина О. М.

 

4.

Форми перекладу. Лексичні та граматичні особливості. Основні засоби письмового перекладу власних назв Переклад тексту “Natural Vegetation Zones”.

24.10.2023

Онлайн-заняття

Туріцина О. М.

5.

Поняття дослівного та адекватного перекладу. Переклад текстів “Tree”,“Parts of a Tree”, Генералізація.

14.11.2023

Онлайн-заняття

Туріцина О. М.

6.

Переклад інтернаціональних та псевдо-інтернаціональних слів. Переклад тексту “Parts of a Forest”. Конкретизація. Деякі особливі лексико-граматичні трансформації.

28.11.2023

Онлайн-заняття

Туріцина О. М.

7.

Стилістичні особливості Переклад “Forestry Equipment”.

05.12.2023

Онлайн-заняття

Туріцина О. М.

 
ІІ семестр
 

№ 

п/п

Заходи
Теми занять

Дата проведення

Місце
проведення

Відповідальний

1.

План роботи на ІІ семестр. Комплексні перекладацькі трансформації. Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу. Переклад тексту “Forest Ecosystems”.

12.02.2024

корпус №4

Туріцина О.М.

2.

Способи перекладу лексичних одиниць: транскодування, калькування, контекстуальна заміна. Переклад тексту “Forest and Stands”. Алгоритм складання анотацій до наукових текстів. Тематичне відео.

26.02.2024

корпус №4

Туріцина О.М.

3.

Способи перекладу: конкретизація, генералізація значення слова; додавання, вилучення; заміна та перестановка слова. Переклад тексту “Silviculture”.

11.03.2024

корпус №4

Туріцина О.М.

4.

Граматичні перебудови та синтаксичні перегрупування при перекладі науково-технічних текстів. Переклад текстів “Forest Inventory”, “Timber Metrics”. Тематичне відео.

25.03.2024

корпус №1

Туріцина О.М.

5.

Переклад текстів “Forest Products”. Non-Finite Forms of the Verb.

15.04.2024

корпус №4

Туріцина О.М.

6.

Особливості перекладу пасивних конструкцій. Переклад текстів “Broadleaved Trees”, ”Tropical Rain Forests”. Написання анотації.

29.04.2024

корпус №4

Туріцина О.М.

7.

Усний переклад: базові правила Переклад тексту “Сoniferous Trees. Pine”.

06.05.2024

корпус №1

Туріцина О.М.

8.

Презентації студентів англійською мовою. Підведення підсумків роботи гуртка за рік.

25.05.2024

корпус №1

Туріцина О.М.

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ГУРТКА
на 2021-2022 навчальний рік


• подальше залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють зацікавленість до читання наукової літератури за фахом;
• продовження відвідування гуртка студентами з метою формування майбутньої професійної комунікативної компетенції, вивчення фахової лексики, навчання самостійній роботі з науковою літературою та складанню анотацій до наукових статей;
• сприяння у публікації наукових робіт студентів;
• проведення наукових конференцій, семінарів з презентаціями робіт з прочитаної літератури за фахом;
• участь у вузівських студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах.
• участь у наукових семінарах, що проводяться для студентів Видавництвом Кембриджського університету та Cambridge English Language Assessment;
• відвідування виставок та музеїв, що пов’язані з тематикою фахової підготовки;
• укладання термінологічного словника для ННІ лісового і садово-паркового господарства; 
• організація та проведення екскурсій англійською мовою по Ботанічному саду НУБіП студентами-гуртківцями для студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства.

 

Заняття гуртка у 2023-2024 навчальному році

Одне з перших занять гуртка, де вирішувалися організаційні питання, план роботи, вибори голови та секретаря.

Робота над перекладом проходить з задоволенням.

Матеріали для перекладу

Готуємось підводити підсумки

Заняття гуртка у 2022-2023 навчальному році

 

Гурток «Основи перекладу фахових текстів», що створений для студентів спеціальностей «Лісове господарство», «Деревообробні та меблеві технології» та «Садово-паркове господарство» продовжує свою роботу попри всі складнощі життя в умовах воєнного стану. Близько 30 студентів-першокурсників виявили бажання поглибити свої знання англійської, оволодіти фаховою термінологією та навичками перекладу.

Одне з перших занять гуртка, де вирішувалися організаційні питання,

план роботи

 

І традиційно, - екскурсії по Ботанічному саду НУБіП. Знайомство з історією його створення, колекційним фондом, першою фаховою лексикою – назвами основних видів хвойних та листяних дерев.

 З переходом на дистанційне навчання з’явилося більше можливостей урізноманітнити роботу гуртка, переглядаючи та обговорюючи тематичні відео, вивчаючи нову термінологію та вдосконалюючи навички перекладу

Робимо перші спроби підготовки та публічних виступів з презентаціями. Для початку обрали тему країнознавчого характеру – День подяки, що традиційно святкується в США і Канаді 24 листопада. Згадали історію цього свята, національні традиції, привітання англійською у віршах, прозі та листівках.


 

ІІ семестр 2022-2023
Другий семестр присвячений особливостям науково-технічної літератури, способам та навичкам адекватного перекладу складних граматичних конструкцій, морфосинтаксичному аналізу речень, поповненню знань з фахової термінології в процесі роботи з автентичними текстами, переглядом відео на тематику майбутніх лісотехнічних спеціальностей.
 
 
Засідання гуртка поновилися з кінця лютого і проводяться on-line, 2-3 рази на місяць у вечірній час, оскільки до 1-3 курсів ще приєдналися студенти 4 курсу «Лісового господарства», «Деревообробних та меблевих технологій», 3 курс скороченої форми навчання «Садово-паркового господарства»
 
 
Групи гуртківців створені в Telegram і, відповідно, облік присутніх, теми занять з необхідним пояснювальним матеріалом, переглянуті відео та просто покликання на цікавий додатковий матеріал, онлайн тести тощо – також знаходяться в цьому месенджері.
 
 
Так, окрім звичного книжкового матеріалу, маємо змогу використовувати онлайн підручники та тести, цікаві граматичні й лексичні завдання, а також відео та різноманітні методичні розробки країнознавчого характеру від Oxford and Cambridge Universities, British Council, Dinternal Education and others.
 
 
В цьому році вирішили трохи відступити від постійної фахової тематики текстів і ознайомитися з матеріалами та відео «Свята. Традиції та звичаї англомовних країн», адже для випускників Бакалаврату це особливо актуально при підготовці до ЄВІ з англійської мови.
Звісно, обговорювали традиції тих календарних свят, що відповідали цьому семестру: Saint Valentine’s Day; Easter.
 
Saint Valentine's Day
 
 
Easter
 
І, нарешті, одним із головних завдань гуртка – є засвоєння студентами фахової лексики, набуття компетентностей професійного спілкування. Тому доповідям з презентаціями відводиться особливе значенняоскільки вони є першими сходинками в досягненні цієї мети.
 

 
Гурток «Основи перекладу фахової літератури» продовжує роботу
 
30.03.2023 та 03.04.2023 проведено чергові засідання гуртка «Основи перекладу фахової літератури», присвячені темі “Перекладацькі лексичні трансформації”. Студенти ознайомились з такими способами перекладу лексичних одиниць, як: транскодування, калькування, контекстуальна заміна, смисловий розвиток, а також з перекладацькими лексичними трансформаціями: конкретизація (звуження) та генералізація (розширення) значення англійських слів; додавання, вилучення; заміна та перестановка слів, – на основі автентичної загально-наукової літератури та текстів лісогосподарської галузі.
Розпочавши тему “Неособові форми дієслова”, гуртківці також розглянули комплексні перекладацькі заміни: граматичні перебудови та синтаксичні перегрупування, ознайомлюючись з особливостями перекладу інфінітивного звороту Complex Subject.
На засіданні гуртка 30 березня, згадали і про Міжнародний день лісу, що був започаткований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 і відмічається щороку 21 березня. Проглянули відео – заяву-звернення Девіда Купера, виконавчого секретаря Конвенції про біологічне різноманіття, який підкреслив, що від здорового стану лісів залежить здоров’я та добробут людства. Понад 1,6 мільярда людей безпосередньо залежать від лісів, користуючись їх величезними природними ресурсами для виживання.
Лісові екосистеми забезпечують понад 86 мільйонів робочих місць у всьому світі. Але зараз вони поступово знищуються, біорізноманіття фауни та флори втрачається. Це підриває сталий розвиток і становить загрозу для нашого здоров’я. Наприклад, “втручанням в природні екосистеми ми збільшили можливості для передачі зоонозних захворювань і ризики пандемій”, – зауважив вчений секретар.
В своїй промові Девід Купер окреслив і шляхи вирішення проблеми – це термінові узгоджені дії урядів, місцевих громад, всього громадянського суспільства та бізнесу щодо захисту лісів. В грудні минулого року була прийнята міжнародна програма – Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework – з метою встановлення конкретних цілей та завдань до 2030 року по збереженню біорізноманіття, розвитку технічного та наукового співробітництва.
Засідання гуртка проводилися в онлайн режимі, оскільки до роботи в цьому семестрі долучилися студенти 4 курсу «Лісового господарства», «Деревообробних та меблевих технологій» та 3 курсу скороченого терміну навчання «Садово-паркового господарства».
Студент ІІ курсу Ткаченко Андрій, голова гуртка в 2021–2022 рр., підготував доповідь з презентацією на тему “Forests are the lungs of our planet”.
Перерахувавши основні категорії лісів за їх функціональним призначенням: захисні (водоохоронні, ґрунтозахисні тощо), рекреаційно-оздоровчі, експлуатаційні, природоохоронні та ліси наукового, історико-культурного значення, він підкреслив їх першочергову, життєво необхідну роль – регулювання складу атмосферного повітря, адже лише рослини здатні утворювати первинну органічну речовину з неорганічної (вуглекислого газу, води та мінеральних солей) і в процесі своєї життєдіяльності виділяти в атмосферу вільний кисень.
Так, наприклад, на частку лісів земної кулі припадає 54 млрд тон, або 39% всього кисню, що поставляється щорічно всіма зеленими рослинами. Органічні речовини – глюкоза, дисахариди, що утворюються в гранулах хлорофілу під дією енергії сонячних променів, – в подальшому перетворюються рослинами в тисячі інших: клітковину, лігнін, смоли, жири, білки, ефірні масла тощо. Андрій також зупинився і на цілющих властивостях як всього лісового мікроклімату (напр., хвойні ліси виділяють фітонциди, що згубно діють на хвороботворні мікроорганізми) так і властивостях окремих лікарських рослин з багатовіковою традицією використання.
Всього в Україні нараховують майже 1100 видів рослин, які містять біологічно активні речовини та мають широке застосування в народній медицині. З них близько 250 є офіційно визнаними лікарськими, препарати з яких використовуються в багатьох країнах світу.
Щиро дякуємо Андрієві за таку велику та змістовну презентацію.

 

Заняття гуртка у 2021-2022 навчальному році

     Користуючись можливістю проведення «очної» роботи на початку навчального року та, незважаючи на дуже щільний і розширений графік занять у вересні, вдалося провести кілька аудиторних засідань гуртка й ознайомити студентів з автентичною фаховою літературою. Підручник «Career Paths: Forestry» / V. Evans, J. Dooley, N. Styles. Express Publishing, придбаний за рахунок бібліотечного фонду НУБіП, ось уже кілька років служить базовим матеріалом для вивчення фахової лексики студентами, ознайомлення з жанрово-стилістичними особливостями наукової літератури, розвитку вмінь адекватного перекладу текстів зі спеціальності, формування професійно-комунікативних навичок майбутніх працівників в лісовому та садово-паркового господарстві.

17 вересня, для оновленого складу гуртківців, за доброю традицією початку нового учбового року, була організована тематична екскурсія по Ботанічному саду НУБіП.
Надзвичайно захоплюючу та повчальну екскурсію цього разу провела майстер виробничого навчання, Якобчук Оксана Миколаївна.