Юридичний факультет

Стипендіальне забезпечення студентів

 Нормативна база, що регулює стипендіальне забезпечення

 

Протоколи засідання стипендіальної комісії юридичного факультету

 

 Рейтинг успішності студентів за їх активністю в житті університету (додаткові бали)

 

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регулюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

 

Категорії стипендій та стипендіатів

Категорія стипендій

Категорія стипендіатів

Рівень стипендій з 1.11.2017 року

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

Академічна

мінімальна, звичайна

1300,00

 

відмінник, звичайна

1892,00

 

мінімальна, окремі спеціальності

1660,00

 

відмінник, окремі спеціальності

2416,00

 

Кабінету міністрів України

2480,00

 

Президента України

2720,00

Соціальна

сироти, особи з їх числа

2360,00

 

інші отримувачі соціальних стипендій

1180,00

 

 

 

 

Рейтинг успішності студентів

     Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (із змінами від 07.06.2017 р.)

     Ведення Рейтингу здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки. Рейтинги успішності складаються за середнім балом семестрового контролю. Порядок формування Рейтингу студентів у вищому навчальному закладі (університеті, інституті, академії) визначається Правилами призначення стипендій. Вони розробляються вченою педагогічною радою та погоджуються з органом студентського самоврядування вишу.

     До рейтингу включаються усі студенти ВНЗ денної форми навчання. Він формується за результатами успішності останнього навчального семестру на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Процедура складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для усього курсу. Рейтинг вимірюється у балах. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у рейтингу, має бути однаковим для всіх слухачів одного курсу.

    Критерії, за якими формується рейтинг успішності студентів, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового навчального року.

     До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

   Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, упродовж якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно із навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі, коли у визначений строк академічну заборгованість* не ліквідовано, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

    Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний.

     Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього бала, отриманого за результатами складання іспитів.

   Формула розрахунку середнього бала: скласти всі оцінки за іспити, розділити отримане число на кількість предметів.

     Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахуванню підлягає лише одна – більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

 

Соціальні стипендії

   Отримання соціальних стипендій відбувається на підставі письмової заяви студента. Стипендіальна комісія ухвалює рішення про призначення або відмову в наданні соціальної стипендії протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення.

Право на соціальну стипендію мають студенти, які мають задовільні результати навчання та відсутність академічної заборгованості. Учням з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною шкалою, або 5 балів за п’ятибальною шкалою – нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5%.

Згідно із пунктом 22 постанови КМУ  № 32 від 25.01.2017 р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань стипендіального забезпечення», соціальна стипендія призначається наступним категоріям студентів:

  • Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці 18-23 років залишились без батьків;
  • Студенти з малозабезпечених сімей, за умови отримання державної допомоги з малозабезпеченості;
  • Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • Студенти, які є внутрішньо переміщеними особами;
  • Діти-інваліди та інваліди I-III групи;
  • Студенти, які мають сім’ї з дітьми.
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook