Спеціалізовані вчені ради

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України функціонує 19 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 43 спеціальностями з 7 галузей науки. З них 16 спеціалізованих вчених рад – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 39 спеціальностями. До роботи спеціалізованих вчених рад залучено провідних докторів наук, професорів, членів-кореспондентів НАН України, НААН, НАПН України та академіків НААН, які очолюють відомі наукові школи, а також науковців з інших вищих навчальних закладів, інститутів мережі НАН України та НААН тощо. Координує роботу спеціалізованих вчених рад відділ наукової атестації.

Д 26.004.01

Наказ МОН України про створення: 693

Дата початку повноважень: 10.05.2017

Дата закінчення повноважень: 31.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: економіки і менеджменту

Спеціальність: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

                            08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

                            08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Голова ради: Кваша Сергій Миколайович

Заступник голови: Ільчук Микола Максимович

Вчений секретар: Вдовенко Наталія Михайлівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.02

Наказ МОН України про створення: 1604

Дата початку повноважень: 22.12.2016

Дата закінчення повноважень: 22.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: фітомедицини, біотехнологій та екології

Спеціальність: 06.01.11 «Фітопатологія» (біологічні науки)

                            06.01.11 «Фітопатологія» (сільськогосподарські науки)

                            16.00.10 «Ентомологія»

Голова ради: Кирик Микола Миколайович

Заступники голови: Доля Микола Миколайович

                                     Ковалишина Ганна Миколаївна

Вчений секретар: Мороз Микола Сергійович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.03

Наказ МОН України про створення: № 820  

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальність: 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

                            16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

                            16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

                            16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

Голова ради: Цвіліховський Микола Іванович

Заступник голови: Любецький Віталій Йосипович

Вчений секретар: Грушанська Наталія Геннадіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.04

Наказ МОН України про створення: № 1604

Дата початку повноважень: 22.12.2016

Дата закінчення повноважень: 22.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: рослинництва та ґрунтознавства

Спеціальність: 06.01.03 «Агроґрунтознавство»

                            06.01.04 «Агрохімія»

Голова ради: Бикін Анатолій Вікторович

Заступник голови: Балаєв Анатолій Джалілович

Вчений секретар: Бордюжа Надія Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.05

Наказ МОН України про створення: № 1604

Дата початку повноважень: 22.12.2016

Дата закінчення повноважень: 22.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: технологій та якості продукції тваринництва

Спеціальність: 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

                            06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

                            06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Голова ради: Ібатуллін Ільдус Ібатуллович

Заступники голови: Сичов Михайло Юрійович

                                      Гетя Андрій Анатолійович

Вчений секретар: Коропець Лариса Анатоліївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.06

Наказ МОН України про створення: № 1021

Дата початку повноважень: 07.10.2015

Дата закінчення повноважень: 07.10.2017

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: техніки, енергетики та інформатизації АПК

Спеціальність: 03.00.20 «Біотехнологія»

                            05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

                            05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Голова ради: Ловейкін Вячеслав Сергійович

Заступник голови: Войтюк Валерій Дмитрович

Вчений секретар: Роговський Іван Леонідович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.07

Наказ МОН України про створення: № 1081

Дата початку повноважень: 29.09.2014

Дата закінчення повноважень: 29.09.2017

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: техніки, енергетики та інформатизації АПК

Спеціальність: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Голова ради: Козирський Володимир Вікторович

Заступник голови: Лисенко Віталій Пилипович

Вчений секретар: Петренко Андрій Володимирович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.08

Наказ МОН України про створення: № 820

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальність: 03.00.04 «Біохімія»

Голова ради: Захаренко Микола Олександрович

Заступник голови: Томчук Віктор Анатолійович

Вчений секретар: Цвіліховський Валерій Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.09

Наказ МОН України про створення: № 1328

Дата початку повноважень: 21.12.2015

Дата закінчення повноважень: 21.12.2018

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: лісівництва та декоративного садівництва

Спеціальність: 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

                            06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

                            06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Голова ради: Лакида Петро Іванович

Заступник голови: Попович Сергій Юрійович

Вчений секретар: Лащенко Андрій Григорович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.10

Наказ МОН України про створення: № 1604

Дата початку повноважень: 22.12.2016

Дата закінчення повноважень: 22.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: фімомедицини, біотехнологій та екології

Спеціальність: 06.01.05 «Селекція і насінництво»

                            06.01.06 «Овочівництво»

                            06.01.09 «Рослинництво»

Голова ради: Каленська Світлана Михайлівна

Заступник голови: Бикін Анатолій Вікторович

Вчений секретар: Новицька Наталія Валеріївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.11

Наказ МОН України про створення: № 1081

Дата початку повноважень: 29.09.2014

Дата закінчення повноважень: 29.09.2017

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: лісівництва та декоративного садівництва

Спеціальність: 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»

Голова ради: Пінчевська Олена Олексіївна

Заступник голови: Іноземцев Георгій Борисович

Вчений секретар: Буйських Наталія Володимирівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.12

Наказ МОН України про створення:

Дата початку повноважень:

Дата закінчення повноважень:

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальність: 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

                            16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»

Голова ради: 

Заступник голови: 

Вчений секретар: 

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.14

Наказ МОН України про створення: 

Дата початку повноважень: 

Дата закінчення повноважень: 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальність: 16.00.11 «Паразитологія»

                             03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Голова ради: 

Заступник голови: 

Вчений секретар: 

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.15

Наказ МОН України про створення:

Дата початку повноважень: 

Дата закінчення повноважень: 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: фітомедицини, біотехнологій та екології

Спеціальність: 03.00.12 «Фізіологія рослин»

                            03.00.16 «Екологія»

                            03.00.20 «Біотехнологія»

Голова ради: 

Заступник голови:

Вчений секретар: 

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.16

Наказ МОН України про створення: № 515

Дата початку повноважень: 16.05.2016

Дата закінчення повноважень: 16.05.2018

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

Факультет: юридичний

Спеціальність: 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

                            12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Голова ради: Єрмоленко Володимир Михайлович

Заступник голови: Світличний Олександр Петрович

Вчений секретар: Гафурова Олена Вікторівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.17

Наказ МОН України про створення: 693

Дата початку повноважень: 10.05.2017

Дата закінчення повноважень: 31.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: економіки і менеджменту

Спеціальність: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Голова ради: Савчук Василь Кирилович

Заступник голови: Калюга Євгенія Василівна

Вчений секретар: Кузик Наталія Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.18

Наказ МОН України про створення: № 1081

Дата початку повноважень: 29.09.2014

Дата закінчення повноважень: 29.09.2017

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

Факультет: гуманітарно-педагогічний

Спеціальність: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»

                            13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Голова ради: Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Заступник голови: Амеліна Світлана Миколаївна

Вчений секретар: Буцик Ігор Михайлович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.19

Наказ МОН України про створення: 

Дата початку повноважень: 

Дата закінчення повноважень: 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.19@nubip.edu.ua

НДІ: Український НДІ сільськогосподарської радіобіології

Спеціальність: 03.00.01 «Радіобіологія»

Голова ради: Кашпаров Валерій Олександрович

Заступник голови: Хижняк Світлана Володимирівна

Вчений секретар: Морозова Валерія Сергіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.20

Наказ МОН України про створення: 

Дата початку повноважень: 

Дата закінчення повноважень: 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.20@nubip.edu.ua

Факультет: землевпорядкування

Спеціальність: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Голова ради: Дорош Ольга Степанівна

Заступник голови: Мартин Андрій Геннадійович

Вчений секретар: Паламарчук Лариса Василівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.21

Наказ МОН України про створення: № 1604

Дата початку повноважень: 22.12.2017

Дата закінчення повноважень: 22.12.2019

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.21@nubip.edu.ua

НДІ: рослинництва та ґрунтознавства

Спеціальність: 06.01.01 «Загальне землеробство»

                            06.01.13 «Гербологія»

                            03.00.07 «Мікробіологія»

Голова ради: Танчик Семен Петрович

Заступник голови: Цюк Олексій Анатолійович

Вчений секретар: Павлов Олександр Сергійович

Детальніше...

 

_________________________________________________________________________________________________

Відділ наукової атестації

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій