Завершився весняний цикл відкритих лекцій на факультеті ветеринарної медицини

29 квітня 2024 року
ФВМ НУБіП України
   На виконання наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України» від 08.06.2023 р. № 581 та «Про проведення відкритих лекцій у весняному семестрі 2023-2024 н.р.» № 1311 від 18.12.2023 р. і відповідно до затвердженого графіку проведення відкритих лекцій на факультеті ветеринарної медицини. Таким чином у весняному семестрі НПП факультету прочитали 19 відкритих лекцій, які були заплановані.

   19 лютого 2024 року доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Григорій Бойко прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Ветеринарна токсикологія» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Токсикологічна характеристика фосфорорганічних сполук». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   21 лютого 2024 року завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Микола Малюк прочитав відкриту лекцію із дисципліни «Ветеринарна імунологія» для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Антигени». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   21 лютого 2024 року доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Віта Михальська прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Гігієна тварин» для студентів 3 курсу 12 групи ОС «Магістр» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на тему «Гігієнічні вимоги до кормів». Лекція відбулась в очному форматі, в аудиторії 418 Г навчального корпусу №12.

   21 лютого 2024 року старший викладач кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Роман Димко прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Ветеринарно-санітарна інспекція» для студентів 5 курсу ОС «Магістр» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на тему «Державний контроль (інспектування) стосовно дотримання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини та безпечності і якості харчових продуктів операторами ринку, які проводять діяльність з розведення, вирощування, утримання, обігу птиці, виробництва яєць і яйцепродуктів». Лекція відбулась в очному форматі в аудиторії 325 Д навчального корпусу №12.

   26 лютого 2024 року асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Вадим Климчук прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Анестезіологія» (предмет за вибором) для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Організація анестезіологічного супроводу та інтенсивної терапії в операційних. Фармакологічні засоби та прилади. Загальна анестезія тварин». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   01 березня 2024 року старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, кандидат ветеринарних наук Тарас Савчук прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Патофізіологія тварин» для студентів 2 курсу СК ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Патогенна дія ушкоджуючих чинників зовнішнього середовища». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

   01 березня 2023 року доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Тетяна Таран прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Гігієна харчових продуктів» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Хімічний склад молока різних видів тварин». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   04 березня 2024 року професор кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, доктор ветеринарних наук Віталій Ковпак прочитав відкриту лекцію із вибіркової дисципліни «Репродуктивна біотехнологія» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на тему: «Біотехнологічні методи отримання ембріонів». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

 

   11 березня 2024 року доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Олександр Мартинюк прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для студентів 5 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Інфекційні хвороби собак і котів (Коронавірус собак, Парвовірус собак)». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

   15 березня 2024 року доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Марія Галабурда прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Food hygiene»(«Гігієна харчових продуктів» (а.м.)) для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Milking hygiene. Cleaning and sanitizing milking equipment». Лекція відбулась в дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

 

   18 березня 2024 року на 1 парі (початок о 8:30 год) старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики Микола Маринюк прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Дослідження сечової системи». Лекція відбулась в очному форматі в аудиторії №109 Б навчального корпусу №12.

   20 березня 2024 року доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Віталій Ситнік прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Організація та економіка ветеринарної справи» для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Організація та планування протиепізоотичних заходів». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

   26 березня 2023 року доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Микола Стегней прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Анатомія свійських тварин» для студентів 1 курсу (скорочений термін навчання) ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Компоненти серцево-судинної системи. Кола кровообігу дорослого організму і плода. Розвиток серця в онто- і філогенезі». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   26 березня 2024 року професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Світлана Ткачук прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Гігієна харчових продуктів» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (ск) на тему «Вимоги законодавства до меду та інших продуктів бджільництва. Методи контролювання якості та безпечності продуктів бджільництва». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

 

   01 квітня 2024 року професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Лілія Виговська прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів 2 курсу 2 потік ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Лабораторна діагностика вірусних хвороб тварин». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   01 квітня 2024 року доцент кафедри фармакології, паразитології та тропічної ветеринарії Сергій Гончаров прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Загальна характеристика нематод. Аскаридатози тварин». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   08 квітня 2024 року доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка, кандидат ветеринарних наук Роман Бокотько прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Анатомія свійських тварин» для студентів 1 курсу (1-4 груп) ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Апарат дихання. Онто- і філогенез органів дихання». Лекція відбулась в дистанційному форматі платформі Zoom Meetings.

   08 квітня 2024 року старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Олександр Онищенко прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіології» для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему «Хірургічні операції в ділянці черевної порожнини». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

   15 квітня 2024 року доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, кандидат ветеринарних наук Віктор Шевчук прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Туберкульоз». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

   Згідно положення, перед лекціями викладачі подали оголошення про тему, місце та час проведення лекції: https://nubip.edu.ua/node/141636, https://nubip.edu.ua/node/142226, https://nubip.edu.ua/node/142226, https://nubip.edu.ua/node/143231, https://nubip.edu.ua/node/143699, https://nubip.edu.ua/node/144188, https://nubip.edu.ua/node/144725, https://nubip.edu.ua/node/145146, https://nubip.edu.ua/node/145318, https://nubip.edu.ua/node/145566.
   Після лекції відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедри та оприлюднено результати на сайті НУБіП України. https://nubip.edu.ua/node/141882, https://nubip.edu.ua/node/143913, https://nubip.edu.ua/node/142477, https://nubip.edu.ua/node/142767, https://nubip.edu.ua/node/144140, https://nubip.edu.ua/node/142765, https://nubip.edu.ua/node/142546, https://nubip.edu.ua/node/142948, https://nubip.edu.ua/node/144441, https://nubip.edu.ua/node/143952, https://nubip.edu.ua/node/144809, https://nubip.edu.ua/node/145489, https://nubip.edu.ua/node/145809, https://nubip.edu.ua/node/142091, https://nubip.edu.ua/node/144505.

   Лекції оцінювала комісія, куди входили завідувачі кафедр: кандидат ветеринарних наук, доцент Вадим Іщенко; кандидат ветеринарних наук, доцент Вячеслав Соломон; кандидат ветеринарних наук, доцент Олександр Вальчук; доктор ветеринарних наук, професор Олег Мельник, доктор ветеринарних наук, професор Микола Малюк, доктор ветеринарних наук, професор Наталія Грушанська, кандидат ветеринарних наук, доцент Володимир Мельник; заступники декана доцент Сергій Деркач, доцент Юрій Жук, доцент Тарас Савчук; відповідальна від факультету для здійснення контролю за якістю знань, доцент Наталія Бойко.

   Середній бал якості проведення відкритих лекцій комісія за 100-бальною шкалою оцінила в межах 94,5 – 99,3 балів. Лекції були прочитані на високому науково-методичному рівні.

   Студенти також високо оцінили відкриті лекції викладачів (44,2-50 балів із 50). Ось деякі висловлювання студентів:

 • Стегней найкращий викладач!
 • було дуже цікаво. Велика подяка пані Тетяні Володимирівні, підготовка на високому рівні, презентація цікава, матеріал послідовно викладений, багато порівнянь, Тетяна Володимирівна стримана та стресостійка. Велика повага до неї за те, що навіть під час форс мажорів на лекції вона не розгубилась;
 • викладач, як і завжди, провів дуже цікаву та змістовну пару, була позитивною та привітною. Все сподобалось і сподіваюсь нас і надалі будуть так цікаво та інформативно навчати. Із задоволенням переслухала б цю пару ще раз);
 • дуже відповідальна та грунтовна лекція. Викладач класний;
 • зауваження відсутні. Матеріал є зрозумілим та логічно викладеним. Пояснення матеріалу та відповіді на запитання присутні. Відвідувати лекції цікаво;
 • максимальна кількість балів за хорошу лекцію. Лектор доступно та зрозуміло виклав матеріал;
 • лекція була цікавою, змістовною та зрозумілою, це може стати причиною оцінкою в 50 балів. Якісний матеріал, підкріплений прикладами. Також, лектор був доступним для питань і обговорень, що сприяє збагаченню знань та засвоєнюю матеріалу краще;
 • все відмінно, дякую викладачу за його працю, що розповідає корисний матеріал, а саме головне, що сучасний. Акцентує на препаратах нового покоління, в тому числі на інгаляційному наркозі;
 • було дуже цікаво послухати про різні методи отримання ембріонів. Викладач доступно та цікаво розповів матеріал;
 • у викладача гарна вимова, матеріал сприймається без запитань;
 • зауважень та/чи пропозицій немає. На заняттях цікаво, пізнавально. Роман Олександрович доступно та красномовно викладає матеріал. Доброзичливий викладач з дуже доброю українською, за що великий.

   В більшості випадків всі студенти не мали зауважень. Серед побажань студентів були:

 • надавати більше прикладів з реальної робочої практики тих чи інших ситуацій стосовно теми;
 • наприкінці лекції залишається мало часу і викладач трішки прискорюється аби встигнути все розказати. Тому наприкінці трішки проблемно обробити кінцеву інформацію і запам’ятати;
 • лектору більш детально розібратися у функціях Zoom;
 • більше відеоматеріалів в презентаціях;
 • цікаво було б дізнатися щодо наркозу для гризунів та зайцеподібних.

   Всі анкети (студентів і викладачів) були вчасно проаналізовані та передані до навчальної частини.

 

Сергій Деркач,
заступник декана

Наталія Бойко,
відповідальна від факультету для здійснення
контролю за якістю знань, доцент  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook