Основні переваги якісної підготовки бакалаврів з публічного управління та адміністрування у НУБіП України

6 лютого 2023 року
 
Створенню освітньої програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» передувало багаторічне набуття досвіду підготовки магістрів із «Державної служби» в НУБіП України з 2001 р., який став одним з восьми ЗВО України, які одержали ліцензію на цей вид діяльності. За 22 роки підготовки магістрів здійснено випуск близько 1500 осіб переважно для сільськогосподарської галузі та природоохоронної сфери (Мінагрополітики, Міндовкілля, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Держлісагенства, Держрибагенства, Держекоінспекції) та їх територіальних підрозділів, обласних та районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, обласних та районних рад, територіальних громад та громадських об’єднань. Це сприяло формуванню потужного кадрового складу випускової кафедри, науково-методичної та матеріально-технічної бази.
 
У 2019 р. згідно наказу МОН від 20.03.2019 №190-л університет отримав право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». У цьому ж році здійснено перший набір бакалаврів за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування», яку розроблено відповідно до Стандарту вищої освіти за цією ж спеціальністю. Протягом періоду її реалізації у 2019-2022 рр. вона постійно удосконалювалася, змінювався склад проектної групи, оновлювалися рецензенти, залучалися здобувачі вищої освіти, змінювався перелік обов’язкових та вибіркових компонентів, види практик, курсові роботи відповідно до змін нормативно-правових актів, рекомендацій стейкхолдерів, зокрема роботодавців та представників академічної спільноти.


       Багаторічна робота над формуванням освітнього середовища, сприятливого для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з публічного управління та адміністрування, заснована на системній взаємодії з роботодавцями, науково-педагогічному та практичному досвіді НПП випускової та інших кафедр університету, надає можливість осучаснювати змістове наповнення навчальних дисциплін відповідно до потреб ринку праці, дає змогу здобувачам повною мірою реалізувати свій потенціал та право на отримання якісної освіти.
        У 2021 р. Національним агентством успішно акредитовано дві освітні програми - освітньо-професійну програму підготовки магістрів та освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», що свідчить про викокий рівень підготовки здобувачів вищої освіти. На початку 2023 року експертна група Національого агенства позитивно оцінила якість підготовки бакалаврів за цією спеціальністю, наразі очікуємо подальшого проходження акредитаційної експертизи. Постійна взаємодія бакалаврів, магістрів та аспірантів відбувається постійно під час проведення спільних освітніх, наукових та інших заходів на випусковій кафедрі – публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

 
Про якісну підготовку здобувачів вищої ОС «Бакалавр» на освітній програмі «Публічне управління та адміністрування» протягом чотирьох останніх років у НУБіП України свідчить наведення основних переваг, позитивного досвіду та успішних практик її реалізації завдяки спільній роботі науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів:
 
   1. Випускова кафедра має потужний склад науково-педагогічних працівників із багаторічним досвідом роботи у сфері публічного управління та адміністрування - це доктори та кандидати наук з державного управління, права, політики й економіки.
 
    2. Освітні компоненти навчального плану враховують сучасні тенденції реформ у державному управлінні та формують індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти.
 
 
   3. Сучасна матеріально-технічна база випускової кафедри включає навчальну лабораторію публічного управління та адміністрування з ліцензійним програмним забезпеченням систем електронного документообігу АСКОД та Megapolis, які використовують органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
  4. Запроваджено успішну практику постійного проведення гостьових лекцій державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, представниками громадських об’єднань, відомими експертами, вченими та роботодавцями.
 
  5. Студенти залучаються до ініційованих випусковою кафедрою круглих столів «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» з керівниками структурних підрозділів Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань:
   – перший Всеукраїнський круглий стіл;
   – другий Всеукраїнських круглий стіл (до Дня державної служби).
 
    6. Майбутні державотворці беруть участь у засіданні комітетів Верховної Ради України.
 
    7. Керівники структурних підрозділів організовують навчальні практики у Будинку Уряду та Верховній Раді України.
 
 
    8. Студенти проходять практико-орієнтоване навчання у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади. 
 
    9. Діяльність студентського наукового гуртка «Державотворець» під керівництвом завідувача випускової кафедри сприяє розкриттю творчих здібностей молоді.
 
    10. Активні студенти стають переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.
 
  11. З 1 курсу студенти залучаються до підготовки публікацій, виступів на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
 
  12. Випускова кафедра організовує виїзні зустрічі за участі відомих політиків та представників міжнародних організацій.
 
 
    13. Наставники академічних груп проводять екскурсійні тури столицею України для поглибленого вивчення багатовікової історії держави:
    – «Стіна пам’яті»;
    – «Володимирська: історія громадського руху в історії однієї вулиці Києва»;
    – історія українського державотворення;
    – Меморіальний комплекс Національного музею історії України у Другій світовій війні.
 
    14. Колектив випускової кафедри сприяє здобувачам вищої освіти у реалізації власного потенціалу.
 
    15. Кращі випускники бакалаврату можуть продовжити навчання у магістратурі, а згодом і в аспірантурі за акредитованими освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування».  
 
  
   НУБіП України - один із кращих ЗВО, де здійснюється якісна підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших суб'єктах публічної сфери. Бакалаврська освітня програма «Публічне управління та адміністрування» спрямована на оптимальне поєднання теорії з практикою. Досвідчений кадровий склад випускової кафедри, потужна матеріально-технічна база, налагоджене співробітництво з партнерами сприяють повноцінній підготовці випускників, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, запроваджувати інноваційні управлінські технології на основі світових та європейських стандартів.
 
Сергій Приліпко,
доктор наук з державного управління,
в.о. завідувача кафедри, публічного управління,
менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва,
гарант ОП підготовки бакалаврів зі спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»Консультації з питань вступу та навчання можна отримати на кафедрі
публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11,
навчальний корпус № 10, каб. 209-212 (2 поверх)

Контактна інформація:
тел. 067-708-36-79
E-mail: [email protected]


Презентація освітньої програми "Публічне управління та адміністрування"
ОС "Бакалавр" для вступників у 2023 році (pdf-формат)
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook