Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Навчальна та науково-методична література

2012 рік
1. Спосіб відбору експлантів та отримання асептичної культури магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) / Бобошко-Бардин І.М., Клюваденко А.А., Новак Т.В., Маурер В.М., Пінчук А.П.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 70037. - Патент опубліковано 25.08.2012, бюл. № 10/2012
2. Спосіб розмноження in vitro і адаптації садивного матеріалу верби прутовидної (Salix viminalis L.) для біоенергетики / Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Мельничук М.Д., Пінчук А.П., Маурер В.М.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 72275. - Патент опубліковано 10.08.2012, бюл. № 15/2012
3. Спосіб відбору експлантів та отримання асептичної культури липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) / Олексійченко Н.О., Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Пінчук А.П., Багацька О.М., Совакова М.О.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 74446. - Патент опубліковано 25.10.2012, бюл. № 20/2012
4. Спосіб розмноження in vitro і адаптації садивного матеріалу гібриду тополі чорної х тополі бальзамічної (Populus nigra L. х Populus balsamifera L.) для плантаційного лісовирощування / Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Мельничук М.Д., Пінчук А.П., Маурер В.М.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 75015. - Патент опубліковано 26.11.2012, бюл. № 22/2012
5. Лісові культури. Методичні вказівки до написання курсового проекту для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 / Бровко Ф.М. Пінчук А.П., Маурер В.М., Фучило Я.Д., Іванюк І.В., Кайдик О.Ю., Бровко О.Ф., Мойсеєць П.Я. – «Лісове і садово-паркове господарство», які навчаються на базі ВП НУБІП України «Лубенський та Малинський НІКП». - К: НУБІПУ, 2012. – 96 с.
6. Особливості мікроклонального розмноження стійких до факторів урбанізованого середовища форм липи серцелистої. Науково-методичні рекомендації для науковців, аспірантів, фахівців лісового і садово-паркового господарства, підприємств з утримання та експлуатації насаджень / Олексійченко Н.О., Клюваденко А.А., Пінчук А.П., Совакова М.О., Чорнобров О.Ю. – К.: Компринт 2013. – 26 с.
7. Мікроклональне розмноження деревних видів рослин. Методичні рекомендації / Мельничук М.Д., Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Оверченко О.В., Ліханов, А.Ф., Пінчук А.П., Білоус С.Ю. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – 56 с.
8. Промислові методи лісо вирощування. Методичні вказівки з виконання практичних та самостійних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зв спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» / Маурер В.М., Фучило Я.Д., Бровко Ф.М., Сбитна М.В., Пінчук А.П., Іванюк І.В., Кайдик О.Ю., Бобошко-Бардин І.М., Бровко О.Ф., Івахненко М.М. – К.: ЦП «Компринт», 2012. – 40 с.
9. Лісова рекультивація земель. Робоча програма, методичні поради до практичних занять та завдання для самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» / Дударець С. М., Малюга В. М.. – К. : Видавн. центр НУБіП України, 2012. – 34 с.
10. Юхновський В.Ю. Основи гідротехнічної меліорації лісових земель. Робоча програма, метод. поради до практичних занять та завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» / Юхновський В.Ю., Малюга В.М., Дударець. С.М. – К. : «ЦП «Компринт», 2012. – 44 с.
11. Агролісомеліорація : підручн. / Юхновський В.Ю., Дударець С. М., Малюга В.М. ; за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 372 с.
12. Лісова меліорація. Методичні поради до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студентів лісогосп. ф-ту / Дударець С.М., Малюга В.М., Романець О.М., Соваков О.В. – К. : «ЦП «Компринт», 2012. – 101 с.
13. Настанови з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу та розташованих у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг / Юхновський В.Ю., Малюга В.М., Дударець С.М. та ін.]. – К. : ВО «Укрдержліспроект», 2013. – 38 с.
2013 рік
1. Мікроклональне розмноження тополі (Populus L.) / Мельничук М.Д., Маурер В.М., Пінчук А.П., Клюваденко А.А. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – 154 с.
2. Технологічні та селекційні аспекти створення лісових культур у зеленій зоні міста Києва / Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Кайдик О.Ю. – К.: Компринт 2013. – 280 с.
3. Використання ДНК маркерів для генотипування роду тополя (Populus L.) / Мельничук М.Д., Олексійченко Н.О., Оверченко В.В., Пінчук А.П., Клюваденко А.А., Антіпов І.О., Білоус С.Ю./ Науково-методичні рекомендації для науковців, аспірантів та фахівців лісового господарства. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – 28 с.
4. Молекулярно-генетичні підходи вивчення популяції сосни звичайної / Мельничук М.Д., Олексійченко Н.О., Оверченко В.В., Пінчук А.П., Клюваденко А.А., Антіпов І.О., Білоус С.Ю., Сбитна М.В. / Науково-методичні рекомендації для науковців, аспірантів та фахівців лісового господарства. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – 27 с.
5. Робочий зошит для виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Проект організаційно-господарського плану постійного лісового розсадника» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», які навчаються за напрям підготовки 6.090103. – „Лісове і садово-паркове господарство” / Маурер В.М., Бровко Ф.М., Пінчук А.П., Кайдик О.Ю., Іванюк І.В., Івахненко М.М. - К.: НУБіП України. – 30 с.
6. Зонування території України за потенційною успішністю природного насіннєвого поновлення / Маурер В.М., Пінчук А.П., Іванюк І.В. - № 49676, Авторське право на науковий твір, опубліковано 14.06.2013.
7. Зонування території України за особливостями ведення декоративного розсадництва / Маурер В.М., Косенко Ю.І. - № 51226, Авторське право на науковий твір, опубліковано 11.09.2013 -
8. Алгоритм використання для озеленення імпортованих декоративних саджанців різного стану / Маурер В.М., Юхновська В.П., Пінчук. А.П. - № 52852, Авторське право на науковий твір, опубліковано 25.12.2013.
9. Класифікація сучасних підходів відтворення лісових ресурсів / Маурер В.М., Пінчук. А.П. - № 52854, Авторське право на науковий твір, опубліковано 25.12.2013.
10. Етіологія та схема патогенезу масового всихання дерев і насаджень / Маурер В.М., Пінчук. А.П. - № 52855, Авторське право на науковий твір, опубліковано 25.12.2013.
11. Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем. Монографія / Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М., Хрик В.М. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 512 с.
2014 рік
1. Спосіб відбору експлантатів та отримання асептичної культури культиварів роду Philadelphus L. / Мельничук М.Д., Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Пінчук А.П., Ковалевський С.Б., Костенко С.М.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 89630. - Патент опубліковано 25.04.2014, бюл. № 8/2014
2. Спосіб відбору експлантів та отримання асептичної культури сумаха оленерогого (Rhus typhina L.) / Мельничук М.Д., Олексійченко Н.О., Клюваденко А.А., Чорнобров О.Ю., Пінчук А.П., Борщевський М.О.; заявник і патентоутримувач НУБіП України. – Патент на корисну модель № 92253. - Патент опубліковано 11.08.2014, бюл. № 15/2014
3. Деревні розсадники. Методичні рекомендації з курсового проектування / Маурер В.М., Бровко Ф.М., Кичилюк О.В., Пінчук А.П., Іванюк І.В, Кайдик О.Ю., Бобошко-Бардин І.М, Войтюк В.П., Андреєва В.В. – Луцьк, 2014. – 68 с.
4. Ознайомчо-технологічна практика. Програма та методичні поради з проходження практики, збору аналітичного і польового матеріалу для студентів ОКР «Бакалавр» лісогосподарського факультету / Маурер В.М., Бровко Ф.М., Фучило Я.Д., Кайдик О.Ю., Пінчук А.П., Іванюк І.В. – Київ, 2014. – 38 с.
5. Лісові культури. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з розділу «Лісонасінна справа» для студентів ОКР «Бакалавр», які навчаються на лісогосподарському факультеті за напрямом підготовки 090103 – «Лісонасінна справа» // Бровко Ф.М., Маурер В.М., Фучило Я.Д., Пінчук А.П., Іванюк І.В., Кайдик О.Ю. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – 72 с.
6. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Основи лісорозведення» / Маурер В.М., Бровко Ф.М., Пінчук А.П., Іванюк І.В., Кайдик О.Ю. – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – 16 с.
7. Екологічні основи лісовідновлення та лісорозведення. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Маурер В.М., Кайдик О.Ю., Хаурдінова Г.О. – К. Агроосвіта, 2014. – 30 с.
8. Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Бровко Ф. М., Маурер В. М., Шлапак В. П. – К. Агроосвіта, 2014. – 30 с.
9. Гідротехнічні меліорації лісових земель : підруч. / Юхновський В.Ю., Конаков Б.І., Дударець С.М., Малюга В.М.. за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 374 с.
10. Урбоекологія та фітомеліорація. Робоча програма, методичні поради для виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» / Дударець С.М., Романець О.М., Соваков О.В.. – К. : «ЦП «Компринт», 2014. – 43 с.
11. Захисне лісорозведення. Робоча програма, методичні поради до практичних занять і самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» / Юхновський В.Ю., Пилипенко О.І., Соваков О.В.. – К. : «ЦП «Компринт», 2014. – 26 с.
12. Ерозієзнавство. Робоча програма, методичні поради до практичних занять і самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» / Юхновський В.Ю., Пилипенко О.І., Соваков О.В.. – К. : «ЦП «Компринт», 2014. – 24 с.
13. Системи захисту ґрунтів від ерозії. Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами ОКР «Магістр» / Соваков О.В., Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю. – К. : «ЦП «Компринт», 2014. – 72 с.
2015 рік
1. Основи лісорозведення. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОКР «Бакалавр», які навчаються у навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства за напрямом підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Бровко Ф.М., Бровко О. Ф., Іванюк І.В., Кайдик В.Ю. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – 74 с.
2. Лісові культури. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу „Лісонасінна справа” для студентів ОКР „Бакалавр”, які навчаються за напрямом підготовки 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство”. Видання 2-ге, допов. та онов. / Бровко Ф. М., Маурер В. М., Фучило Я. Д., Пінчук А. П., Іванюк І. В., Кайдик О.Ю., Кайдик В. Ю. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – 64 с.
3. Лісові культури. Робоча програма та методичні поради до проходження навчальної практики для студентів ОС „Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Маурер В. М., Бровко Ф. М., Фучило Я. Д., Кайдик О. Ю., Іванюк І. В., Пінчук А. П., Кайдик В. Ю., – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – 44 с.
4. Ознайомчо-технологічна практика. Програма та методичні поради з проходження практики, збору аналітичного і польового матеріалу студентами ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Маурер В. М., Бровко Ф. М., Фучило Я. Д., Кайдик О. Ю., Пінчук А. П., Іванюк І. В., Кайдик В. Ю. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – 40 с.
5. Лісові культури зелених зон. Програма навчальної дисципліни напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» 8.09010301 «Лісове господарство» (спеціалізація «Поновлення та розведення лісу») у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Бровко Ф. М., Іванюк І. В., Тичина Л. К. – К. : Агроосвіта, 2015 – 13 c.
6. Сучасні технології розсадництва. Програма навчальної дисципліни напряму 090103 «Лісове і садово-паркове господарство» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» 8.09010301 «Лісове господарство» (спеціалізація «Поновлення та розведення лісу») у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Косенко Ю. І., Маурер В. М., Пінчук А. П. – К. : Агроосвіта, 2015. – 14 с.
7. Мікроклональне розмноження деревних рослин. Програма навчальної дисципліни напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» 8.09010301 «Лісове господарство» (спеціалізація «Поновлення та розведення лісу») у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Мельничук М. Д., Пінчук А. П., Маурер В. М., Клюваденко А.А., Гречаник Р. М. – К. : Агроосвіта, 2015. – 23 с.
8. Сортове лісове насінництво. Програма навчальної дисципліни напряму 090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності 8.09010301 – «Лісове господарство» (спеціалізація «Поновлення та розведення лісу») у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Сбитна М. В., Маурер В. М., Фучило Я. Д., Ірклієнко С. П. – К. : Агроосвіта, 2015. – 23 с.
9. Мікроклональне розмноження деревних рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.09010301 – „Лісове господарство”, програми «Поновлення та розведення лісу» / Маурер В. М., Пінчук А.П., Клюваденко А. А, Ліханов А. Ф., Бровко Ф. М., Іванюк І. В., Кайдик О. Ю., Косенко Ю. І., Бобошко-Бардин І. М., Кайдик В. Ю., Чорнобров О. Ю. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. – 34 с.
10. Бровко Ф. М. Сосна звичайна на Притясминських пісках : монографія / Бровко Ф. М., Шлапак В. В. – К. : РВВ НУБіП України, 2015. – 160 с.
11. А.с. 59210 Україна. Класифікація ділянок лісовідтворювального фонду / Маурер В. М., Пінчук А. П., Зібцев С. В., Борсук О. А. ; опубл. 7.04.2015.
12. Пат. 98527 UA. Живильне середовище для ремонтантної малини (Rubus idaeus L.) / Ліханов А. Ф., Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Мельничук М. Д. ; заявник і патентовласник НУБіП України; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.
13. Пат. 100160 UA, МПК (2015.01) А01Н 4/00, А01Н 5/00. Спосіб поетапної адаптації рослин-регенерантів Magnolia kobus DC. до умов in vivo / Бобошко-Бардин І. М., Клюваденко А. А., Маурер В. М., Пінчук А. П. ; заявник і патентовласник НУБіП України. – № u 201501097 ; заявл. 11.02.2015 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.
14. А. с. 63041 Україна. Класифікація методів і способів відтворення лісів / В. М. Маурер,
Ф. М. Бровко, О. Ю. Кайдик (Україна). – № 63434; заявл. 22.10.2015 ; опубл. 21.12.2015.
15. А. с. 63573 Україна. Нормативи інвентаризації лісових культур і природного поновлення / В. М. Маурер, О. Ю. Кайдик (Україна). – № 64031 ; заявл. 20.11.2015 ; опубл. 19.01.2016.
16. Основи гідротехнічної меліорації лісових земель (частина ІІ: осушення лісових земель). Методичні поради до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів ОС «Бакалавр» / Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М.. – К. : «ЦП «Компринт», 2015. – 50 с.
17. Лісові меліорації: практикум : навч. посіб. / Юхновський В.Ю, Дударець С.М., Малюга В.М, Соваков О.В.. за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 232 с.
2016 рік 
1. Декоративне розсадництво (підручник). Маурер В. М., Пінчук А. П., Бобошко-Бардин І. М., Бут А. А., 20 д.а.
2. Сучасні технології лісового розсадництва (навчальний посібник). Маурер В. М., Пінчук А. П., Косенко Ю. І., 10 д.а.
3. Екологічні основи відтворення лісів (навчальний посібник). Маурер В. М., Кайдик О. Ю. 10 д.а.
4. Лісові культури. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу «Лісові культури», для студентів ОС «Бакалавр», які навчаються за напрямом 6.090103 лісове і садово-паркове господарство. Маурер В. М., Кайдик О. Ю., Пінчук А. П. 4 д.а.
5. Контейнерна культура декоративних рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, для студентів ОС «Магістр», які навчаються з фахової програми. Маурер В. М., Бобошко-Бардин І. М. 1,5 д.а.
6. Контейнерна культура декоративних рослин. Типова програма. Маурер В. М., Бобошко-Бардин І. М. 1,0 д.а.
7. Методи біотехнології в декоративному розсадництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, для студентів ОКР «Магістр», які навчаються з фахової програми «Декоративне розсадництво», Пінчук А. П., 2,0 д.а.
8. Основи гідротехнічної меліорації лісових земель. Методичні поради до виконання курсового проекту. Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М., 2,0 д.а.
9. Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, для студентів ОС «Магістр», які навчаються з фахової програми «Поновлення та розведення лісу», Бровко Ф. М., 2,0 д.а.
10. Лісова меліорація. Конспект лекцій. Юхновський В. Ю., Соваков О. В., 2 д.а.
11. Зональні протиерозійні системи. Методичні поради. Юхновський В. Ю., Соваков О. В., 1,0 д.а.

 

Ознайомчо-технологічна практика. Програма та методичні поради з проходження практики, збору аналітичного і польового матеріалу студентами ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» В.М. Маурер, Ф.М. Бровко, Я.Д. Фучило, О.Ю. Кайдик, А.П. Пінчук, І.В. Іванюк, В.Ю. Кайдик, - НУБіП України - 40 с.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook