Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Навчальна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують навчальний процес у ННІ лісового і садово-паркового господарства, а також на агробіологічному факультеті та факультеті землевпорядкування. З 2006 р. кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Лісове господарство» за магістерськими програмами «Поновлення та розведення лісу» та «Лісова меліорація», а з 2009 – магістрів садово-паркового господарства за програмою «Декоративне розсадництво».
Головні зусилля співробітників кафедри зосереджено на запровадженні в навчальний процес низки дисциплін ОПП «Магістр» (магістерська програма «Поновлення та розведення лісу»: «Екологічні основи лісовідновлення та лісорозведення» (професор Маурер В.М.), «Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель» (професор Бровко Ф.М.), «Мікроклональне розмноження деревних рослин» (доцент Пінчук А.П.), «Лісові культури зелених зон» (доцент Іванюк І.В.), «Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами» (доцент Кайдик О.Ю.), «Сучасні технології розсадництва», «Сортове лісове насінництво» (старший викладач Косенко Ю.І.), «Промислові методи лісовирощування» (старший викладач Кайдик В.Ю.); магістерська програма «Декоративне розсадництво»: «Контейнерна культура деревних рослин» (професор Маурер В.М., доцент Бобошко-Бардин І.М.), «Світові технології в декоративному розсадництві», «Нормативно-правова база розсадництва», «Якість садивного матеріалу та методи її оцінки», (старший викладач Косенко Ю.І.), «Методи біотехнології в декоративному розсадництві» (доцент Пінчук А.П.); магістерська програма «Лісова меліорація»: «Ерозієзнавство», «Захисні насадження на шляхах транспорту», «Лісоаграрні ландшафти», «Захисне лісорозведення», «Оптимізація лісоаграрних ландшафтів» (професор Юхновський В.Ю.), «Лісова рекультивація земель», «Гідротехнічна меліорація» (доцент Дударець С.М.), «Зональні та протиерозійні системи», «Системи захисту ґрунтів від ерозії» (доцент Соваков О.В.), і їх науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченні.
 

У навчальному процесі постійно зростає питома частка нових видів навчальних занять: навчально-наукових і науково-практичних семінарів.
Опановувати фахові знання студентам допомагають розроблені викладачами кафедри робочі програми, методичні вказівки, навчально-методичні комплекси, видані підручники, навчальні посібники та підготовлені електронні варіанти лекцій. До послуг студентів спеціалізована бібліотека кафедри, яка включає близько тисячі літературних джерел, серед яких нормативно-інструктивна документація, міждержавні та національні стандарти, законодавчі та правові акти, державні програми лісокультурного спрямування, монографії, фахові журнали та наукові збірники. Майбутні фахівці мають змогу поглибити свої знання з лісового насінництва, деревного розсадництва й лісокультурного виробництва, гідротехнічної та лісової меліорації в студентських наукових гуртках кафедри.
 

 

Учасники навчального семінару «Лісокультурна спадщина України та її значення» із патріархом лісокультурної справи професором П.Г. Вакулюком

 

  Учасники виїзного навчально-наукового семінару «Теоретичні та технологічні основи відтворення сосняків Полісся на засадах екологічно орієнтованого лісівництва» в ДП «Тетерівське лісове господарство»

 

 Перелік дисциплін

 ОС "Бакалавр"

Робочі програми навчальних практик

 

ОС «Магістр»

Програма "Поновлення та розведення лісу"

 

Програма "Відтворення лісів та лісових меліорацій"

 

Програма "Декоративне розсадництво"

 

 

 Електронні адреси розміщення в електронному освітньому середовищі навчально-методичного забезпечення дисциплін 

Назва дисципліни

Напрям (спеціальність)

Електронна адреса розміщення наявного навчально-методичного забезпечення дисципліни

Навчальна програма

Підручник, навчальний посібник

Курс лекцій

Презентації лекцій з відеомате-ріалами

Методичні рекомендації з виконання семінарських, практичних чи лабораторних робіт

Інше методичне забезпечення

Лісові культури

ОС «Бакалавр», 205, напрям «Лісове і садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_0.pdf

Лісові культури: підручник (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=80

Лісові культури: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу „Лісонасінна справа” http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/512

 

Ознайомчо-технологічна практика. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/509

Програма практики із дисципліни «Лісові культури» http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/517

Лісові культури:  методичні вказівки з курсового проектування (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

Лісові культури (скорочений термін)

ОС «Бакалавр», 205, напрям «Лісове і садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%28%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%29.pdf

Лісові культури: підручник (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=80

Лісові культури: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу „Лісонасінна справа” http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/512

 

 

Ознайомчо-технологічна практика. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/509

Програма практики із дисципліни «Лісові культури» http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/517

Лісові культури:  методичні вказівки з курсового проектування (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

Декоративне розсадництво з основами насінництва

ОС «Бакалавр», 206, напрям «Лісове і садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf

Декоративне розсадництво з основами насінництва: посібник (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=151

Зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні розсадники і насінництво»

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/983

 

 

Декоративне розсадництво:  методичні вказівки з курсового проектування (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

Основи лісорозведення

ОС «Бакалавр», 205, напрям «Лісове і садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Лісові культури: підручник (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=234

 

Лісові культури:  методичні вказівки з курсового проектування (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

Сучасні технології розсадництва

ОС «Магістр», 8.09010301 «205»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

 

http://forest.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=96

 

 

Мікроклональне розмноження деревних рослин

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf

 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=154

 

 

Екологічні основи лісовідновлення та лісорозведення

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

 

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=67

 

 

Лісокультурні методи реабілітації техногенно порушених земель

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf

 

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=68

 

 

Промислові методи лісовирощування

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

 

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=149

Промислові методи лісовирощування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

 

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами: посібник (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=153

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами: методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проекту (передано до електронної бібліотеки НУБіП України)

 

Сортове лісове насінництво

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_0.pdf

 

 

 

 

 

Лісові культури зелених зон

ОС «Магістр», 205 «Лісове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD.pdf

 

http://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=204

 

 

Світові технології в декоративному розсадництві

ОС «Магістр», 206, «Садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96.pdf

 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=205

 

 

Нормативно-правова база розсадництва

ОС «Магістр», 206, «Садово-паркове господарство»

 http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

 

 

 

 

 

Якість садивного матеріалу та методи її оцінки

ОС «Магістр», 206, «Садово-паркове господарство»

 http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf

 

 

 

 

 

Контейнерна культура деревних рослин

ОС «Магістр», 206 «Садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf

 

http://forest.nauu.kiev.ua/course/enrol.php?id=170

 

 

Методи біотехнології в декоративному розсадництві

ОС «Магістр», 206 «Садово-паркове господарство»

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u32/%D0%A0%D0%9F_%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D1%96.pdf

 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=373

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook