Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Навчальні лабораторії

 

На кафедрі створено і функціонують пять навчальних лабораторій:

1. Навчальна лабораторія лісових культур. Лабораторія створена на підставі рішення ректорату за наказом ректора від “9” червня 2008 р. за № 378. Основні завдання: забезпечення студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою; створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства; проведення науково-педагогічними працівниками кафедри на високому навчально-методичному рівні лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу; систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та автоматизації навчального процесу тощо.

2. Навчально-науково-виробнича лабораторія лісового насінництва і розсадництва. Лабораторія створена на підставі рішення ректорату за наказом ректора від “22” червня 2001 р. за № 271. Основні завдання: об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, науково-технічного персоналу, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів з метою впровадження у сільськогосподарське виробництво наукових розробок з вдосконалення методики оцінки посівних якостей насіння лісових і декоративних деревних рослин, системи зонального декоративного розсадництва та управління якістю вирощування садивного матеріалу, теоретичних і технологічних основ лісовідновлення і лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва та системи управління якістю лісокультурних робіт; проведення разом із сільськогосподарськими підприємствами спільної науково-виробничої діяльності; надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”; використання можливостей лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету у виробничих умовах; покращення підготовки фахівців у галузі лісового господарства. До структури дабораторії входять відділення: 

  • Контролю посівних якостей насіння;
  • Мікроклонального розмноження деревних рослин;
  • Навчально-дослідний розсадник деревних рослин.

Основні напрями діяльності: впровадження наукових розробок та інших досягнень науково-технічного прогресу у галузі лісового господарства в сільськогосподарське виробництво; надання науково-консультаційних, дорадчих, та інших послуг; організація конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації; сприяння розвитку лабораторії та створенню нових робочих місць; поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету шляхом збільшення надходжень коштів спеціального фонду від здійснення вищезазначених послуг, підвищення рівня оплати праці та професійної майстерності його працівників і студентів.

 

3. Навчальна лабораторія лісових меліорацій. Створена для забезпечення якісного проведення лабораторно-практичних занять, належних умов для навчального процесу на кафедрі (наказ ректора № 914 від 30.09.2009 р.). Навчальна лабораторія оснащена сучасною комп’ютерною і оргтехнікою, у ній міститься значний об’єм тематичного ілюстративного матеріалу, макети захисних лісових насаджень різного призначення, макет застосування різних дощувальних установок тощо.

 

4. Навчально-науково-виробнича лабораторія «Захисного лісорозведення». Створена на кафедрі (наказ ректора № 153 від 21.03.2006 р.) з метою ефективного спрямування зусиль навчально-наукового потенціалу кафедри на надходження коштів спеціального фонду за рахунок надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних послуг. Лабораторія займається виконанням робіт із впровадження наукових розробок, ведення спільної науково-виробничої діяльності, проведення науково-освітніх заходів та інших робіт і послуг для юридичних і фізичних осіб.

5. Навчальна лабораторія магістерської та аспірантської підготовки. Створена силами співробітників кафедри в напівпідвальному приміщенні 1-го корпусу (ауд.51) і обладнана інтернетом, фаховою бібліотекою, засобами мультимедії та іншими атрибутами необхідними для забезпечення нормальної навчально-наукової роботи студентів і аспірантів. Використовується для дипломного і курсового проектування, проведення наукових конференцій, навчально-наукових семінарів, презентацій, показів і диспутів.

 

6. Фахова бібліотека з особистих зібрань класиків-лісівників. Містить фахові видання (в т.ч. і раритетні) з особистих зібрань академіка Г.М. Висоцького, професорів З.С. Головянка, Б.Й. Логгінова, Д.Д. Лавриненка, А.І. Котова, П.Г. Кального, М.І. Гордієнка, П.Г. Вакулюка та ін.. і включає чинні законодавчі акти, нормативно-регламентуючі матеріали та періодичні вітчизняні фахові видання.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook