Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Науково-інноваційна діяльність

 Останніми роками проведено значну роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Власними зусиллями обладнано й оснащено навчально-науково-виробничу лабораторію лісового насінництва і розсадництва з відділенням мікроклонального розмноження деревних рослин. На території Ботанічного саду університету функціонує навчально-дослідний деревний розсадник кафедри, на якому збудовано лабораторно-господарський блок та клас-альтанку, закладено колекції ялин різних форм та декоративних кущів, низку досвідно-виробничих культур у лісництвах ВП НУБіП України “Боярська ЛДС” і ДП “Київська ЛНДС”. Облаштовано клас магістерської підготовки та засновано бібліотеку фахової літератури з особистих зібрань класиків-лісівників.
Зусилля вчених кафедри зосереджені як на проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, так і на розробці науково-технічних рішень у царині лісового насінництва, деревного розсадництва, лісовідновлення, лісорозведення, плантаційного лісовирощування, лісової рекультивації, підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами, оптимізації зональних лісоаграрних екологічних систем, лісівничих методів боротьби з посухою та ерозією ґрунтів, підвищення ефективності захисних лісових насаджень.
Наукові дослідження здійснюють всі співробітники кафедри, серед яких 4 члени громадських академій (ЛАНУ), 1 заслужений лісівник України, 1 Відмінник народної освіти України, 4 професори, 3 доктора наук, 12 кандидатів наук. У проведенні досліджень приймають також участь 5 аспірантів і понад 30 дипломників кафедри.
Упродовж 2001–2005 рр. колектив кафедри виконував державну наукову тему “Розробити теоретичні і технологічні основи оптимізації структури захисних лісонасаджень для зональних лісоаграрних екосистем України”, у 2006-2008 рр. – “Розробити теоретичні і технологічні основи оптимізації системи лісових насаджень для зональних лісоаграрних ландшафтів”. Останніми роками науковцями кафедри завершено фундаментальну тему «Розробити теоретичні та технологічні основи системи лісорозведення і лісовідновлення в Україні на принципах екологічно орієнтованого лісівництва», 2 прикладні «Розробити технологію масового розмноження деревних рослин в умовах “in vitro” і вирощування садивного матеріалу для плантаційного лісовирощування та озеленення» та “Оптимізувати просторово-параметричну структуру захисних лісових насаджень лісоаграрних ландшафтів як складової Національної екологічної мережі”, а також 2 госпдоговірні теми: «Наукове обґрунтування концептуальних положень плантаційного вирощування тополі в ДП «Колківське ЛГ» і «Наукове обґрунтування концептуальних положень плантаційного вирощування тополі в ДП «Горохівське ЛМГ» Волинського ОУЛМГ». Нині виконуються дослідження з бюджетної прикладної наукової тематики «Розробити наукові основи удосконалення методів відтворення лісових ресурсів України з позицій сталого управління лісами».
Співробітники кафедри були задіяні в реалізації наукових проектів інших підрозділів університету: «Розробити систему сталого і безпечного управління лісами зони відчуження, заходів із зниження ризику додаткового опромінення персоналу та населення унаслідок природних пожеж» (проф. В.М. Маурер) та «Розробити науково-методичні засади оздоровлення та масового розмноження садивного матеріалу деревних рослин» (доц. А.П. Пінчук, ст. викл. О.Ю. Чорнобров).
За результатами проведених досліджень науковцями кафедри розроблено 6 науково-практичних і науково-методичних рекомендацій; опубліковано 9 монографій і 2 навчальних посібника; отримано близько 20 патентів і авторських свідоцтв. Результати НДР висвітлені у понад сотні наукових публікаціях.

 

Співробітниками кафедри або за їх активної участі розроблено державні стандарти України: “Насіння дерев і чагарників. Методи визначення посівних якостей (схожості, життєздатності, доброякісності)” (2004), “Насіння дерев і чагарників. Посівні якості” (2005), “Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги” (2006), “Обробіток ґрунту при відтворенні лісу на осушуваних землях. Загальні вимоги” (2008) та “Саджанці живцеві тополь і верб” (2008).
Результати наукових досліджень кафедри увійшли до рекомендацій, викладених у таких нормативних документах: “Інструкція по проектуванню та вирощуванню захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарських підприємств України” (1979), “Інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень” (2000, 2004), “Настанови з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень лінійного типу та розташованих у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг” (2012).
Колектив кафедри плідно співпрацює зі спорідненими підрозділами ВНЗ України (Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації (м. Харків), НДІ гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (м. Івано-Франківськ), Інститут агроекології і природокористування НААН України (м. Київ)) та колегами-партнерами із зарубіжних установ (Бюро лісового насінництва Польщі, Берлінський університет ім. Гумбольдта, Всеросійський НДІ агролісомеліорації (Росія), Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)), науковцями ДП “Київська ЛНДС” УкрНДіЛГА, співробітниками “Укрдіпроліс”, “Укрдержліспроект”, Науково-інформаційного центру лісоуправління, Державної організації “Український лісовий селекційний центр”, науково-педагогічними працівниками галузевих коледжів, керівниками і спеціалістами передових державних лісогосподарських підприємств (“Тетерівське ЛГ”, “Уманське ЛГ”, “Радомишльське ЛМГ”, “Фастівське ЛГ” “Городнянське ЛГ”) та лісопаркових підприємств м. Києва ("Дарницьке ЛПГ", “Святошинське ЛПГ” та “ЛПГ Конча-Заспа”).

На кафедрі постійно функціонує аспірантура. Під керівництвом професорів В.М. Маурера, Ф.М. Бровка, В.Ю. Юхновського та доцентів А.П. Пінчука та І.В. Іванюка аспіранти проводять наукові дослідження з питань відтворення лісів, захисного лісорозведення, якості та реабілітації садивного матеріалу. За останні 10 років захищено 20 кандидатських і 3 докторські дисертації (Бровко Ф.М., Фучило Я.Д., Гладун Г.Б.).

Науковці кафедри надають якісні науково-обґрунтовані дорадчо-консалтингові послуги з розробки проектів:
- створення та експлуатації об’єктів постійної лісонасінної бази;
- організаційно-господарських планів лісових і декоративних деревних розсадників;
- лісових культур головних лісотвірних порід, плантацій швидкорослих порід, захисних насаджень і лісової реабілітації техногенних ландшафтів лісокультурними методами
Співробітники кафедри забезпечують науковий супровід з:
- впровадження адаптаційних (наближених до природи) та економіко-технологічних (плантаційних) підходів до відтворення лісів;
- запровадження сучасних технологій насінництва і розсадництва, розмноження та вирощування лісового і декоративного садивного матеріалу;
- використання сучасних матеріалів, засобів захисту, новітніх добрив у насінництві, розсадництві та в процесі відтворення лісів різного цільового призначення.
Науково-педагогічні працівники здійснюють експертну оцінку якості насіння посівного призначення, стану різних видів (сіянців, саджанців) садивного матеріалу, окремих дерев і насаджень та надають науково-обґрунтовані рекомендації з їх оздоровлення та реабілітації.
На базі навчально-досвідного розсадника провідні співробітники кафедри проводять майстер-класи з опанування прийомів і технологій розмноження та вирощування лісового і декоративного садивного матеріалу деревних рослин.

 

 Під керівництвом кафедри та за її безпосередньої участі створено тисячі гектарів захисних лісонасаджень у степових і лісостепових регіонах України.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook