Співробітники кафедри

Склад кафедри 2019 року

Зліва направо.

Перший ряд: доцент А.П. Пінчук, майстер виробничого навчання К.Є. Колісниченко, професор Ф.М. Бровко, зав. кафедри, професор В.М. Маурер, професор-консультант О.І. Пилипенко, професор В.Ю. Юхновський, старший лаборант Н.М. Дегтярьова, доцент С.М. Дударець.

Другий ряд: доцент О.В. Соваков, доцент Г.О. Лобченко, доцент О.М. Романець, доцент І.М. Бобошко-Бардин, доцент В.М. Малюга, аспірантка Е.А. Федорук, старший викладач О.Ю. Чорнобров, доцент І.В. Іванюк.

Третій ряд: аспірант О.С. Фарисей, аспірант Р.П. Радько, доцент О.Ю. Кайдик, аспірант Л.П. Мележик, аспірант С.І. Максімцев, доцент Ю.І.Косенко, аспірант І.В. Кімейчук.

 

Завідувач кафедри
Маурер Віктор Мельхіорович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Сторожинецького лісового технікуму (1969) й лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України, 1974). Кандидат с.-г. наук, професор, член-кореспондент ЛАНУ, відмінник лісового господарства України, почесний лісівник України, відмінник народної освіти України, Заслужений лісівник України. На кафедрі з 1976 року.
Читає лекції студентам ОС «Бакалавр» («Лісові культури», «Декоративне розсадництво») та ОС «Магістр» («Екологічні основи відтворення лісів» і ряд ін.). Здійснює керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та підготовкою аспірантів.
Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних основ лісовідновлення та лісорозведення на засадах екологічно-орієнтованого лісівництва і розробкою зональних систем лісового й декоративного розсадництва. Автор навчального посібника «Декоративне розсадництво» (2008), співавтор чотирьох підручників - «Лісові культури» (1995, 1996, 2005) і «Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами» (2010), чотирьох наукових монографій (2002, 2005,2010, 2013), низки ДСТУ та СОУ лісогосподарського спрямування. Опублікував понад 180 наукових і науково-методичних праць.
Працюючи на адміністративних посадах значних зусиль доклав до розбудови лісогосподарського факультету та створення ННІ лісового і садово-паркового господарства (2001). За його ініціативи та участі засновано кафедру лісового менеджменту (1998), відновлено підготовку фахівців за спеціальностями «Садово-паркове господарство» (1998) та «Технологія деревообробки» (1999), відкрито факультет Садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури (2000).
 

 

 

Професор-консультант
Пилипенко Олексій Іванович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 Доктор сільськогосподарських наук (1992), професор (1994), академік Лісівничої академії наук України (1997). Відмінник народної освіти України (1998). Відмінник аграрної науки і освіти України (2010). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” Міністерства аграрної політики України (2005). Почесна грамота ректора “За особливі заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України” (2009). Є членом двох спеціалізованих вчених рад.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 4 навчальних посібників і підручників та 2 монографій.

 

Професор
Бровко Федір Михайлович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1972 року. Доктор с.-г. наук, професор, дійсний член лісівничої академії наук України (ЛАНУ), відмінник лісового господарства України. На кафедрі працює з 1974 року.
Для студентів ОC «Бакалавр» читає курс лекцій з «Лісонасінної справи», яка є складовою частиною дисципліни «Лісові культури» та «Основи лісорозведення». На ОС «Магістр», програма «Поновлення та розведення лісу», викладає дисципліну «Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель».
Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних і прикладних питань з лісового напряму рекультивації техногенно-порушених ландшафтів України. Автор та співавтор понад 180 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографій: “Лісова рекультивація відвальних ландшафтів Придніпровської височини України” (2009 р.) та “Сосна звичайна на Притясминських пісках” (2015 р.), навчального посібника “Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами (2010 р.)”, а також чотирьох державних стандартів України.
Працюючи заступником декана з навчальної роботи на лісогосподарському факультеті (2000–2003 рр.) значних зусиль доклав до вдосконалення навчальної та виховної роботи, а також до впровадження нових підходів стосовно планування й організації науково-методичного забезпечення з підготовки фахівців для лісового та садово-паркового господарства.

 

Професор
Юхновський Василь Юрійович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 Випускник Великоанадольського лісового технікуму (1972) й лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України, 1979). Професор Юхновський В. Ю. починав трудову діяльність в Українській сільськогосподарській академії, спочатку на посаді асистента (1981–1991 рр.), доцента (1992–1999 рр.), докторанта (2000–2003 рр.), заступника декана лісогосподарського факультету (1998–2000), завідувача кафедри (2003–2006), директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного аграрного університету (2004–2005), директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва (2006–2010), завідувача кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів (з 2003-2016).

Доктор сільськогосподарських наук (2004), професор (2005), академік Лісівничої академії наук України (2004) та Української академії наук (2005). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” МАП України (2010). Опублікував понад 200 наукових праць. Автор і співавтор монографій: Лісоаграрні ландшафти (2003), Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Лісостепу України (2013), Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем (2013), Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Степу України (2015), а також співавтор підручників: Системи захисту грунтів від ерозії (2004), Лісові меліорації (2010), Агролісомеліорація (2012), Гідротехнічні меліорації лісових земель (2014); навчальних посібників: Гідротехнічні меліорації лісових земель (2007), Агролісомеліорація: практикум (2011), Лісові меліорації: практикум (2015).

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Ерозізнавство, Лісоаграрні ландшафти, Оптимізація лісоаграрних ландшафтів, Захисне лісорозведення (ЛГ Маг), Агролісомеліорація (Зем Бак, англ.).

Здійснює керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та підготовкою аспірантів. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських і одна докторська дисертації.

Професор Юхновський В. Ю. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України і Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю 06.03.02 — лісовпорядкування та лісова таксація.

Наукові інтереси вченого пов'язані з вирішенням питань оптимізації лісоаграрних ландшафтів, розробки нормативно-довідкових даних для таксації лісомеліоративних насаджень, досліджень біологічної продуктивності лісоаграрних екологічних систем.

 

Доцент
Пінчук Андрій Петрович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету 2000 р. Канд. с.-г. наук, доцент. Стипендіант Кабінету Мініністрів України (2009-2010). Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів. Працює на кафедрі з 2003 року.

Читає курс лекцій з дисциплін «Лісові культури», «Мікроклональне розмноження деревних рослин», «Методи біотехнології в декоративному розсадництві».

Наукова робота пов’язана з розробкою та удосконаленням біотехнологічних методів розмноження швидкорослих та декоративних деревних рослин, оздоровлення та реабілітацієї садивного матеріалу. Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць та співавтор 10 патентів на корисну модель.

На кафедрі відповідає за навчальну роботу.

 

Доцент
Іванюк Ігор Вікторович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2003 року (нині НУБіП України). Кандидат с.-г. наук. Працює на кафедрі з 2005 року.

Читає курс лекцій з дисципліни «Лісові культури зелених зон» та «Лісове насінництво». Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» та «Декоративне розсадництво з основами насінництва». Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт y студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Наукова робота пов’язана із сучасними методами лісовідновлення та лісорозведення в умовах урбанізованого середовища. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів.

На кафедрі відповідальний за інформаційно-технічне забезпечення та репозитарій випускних кваліфікаційних робіт.


 

 

Доцент
Дударець Сергій Миколайович

Тел.: (044) 257-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1992 року. Кандидат с.-г. наук, доцент, член-кореспондент Лісівничої академії наук України та Української академії наук, відмінник освіти України.
Читає курс лекцій з дисциплін «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» (ОС «Бакалавр»), «Гідротехнічна меліорація», «Лісова рекультивація земель» (ОС «Магістр»).
Наукові інтереси пов’язані із технологічними аспектами створення і формування захисних лісових насаджень на яружно-балкових системах та відновленням родючості еродованих земель. Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі наукової монографії, трьох підручників, двох навчальних посібників, державного стандарту України, чотирьох патентів на корисну модель.

 

 

 

Доцент
Соваков Олександр Вікторович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2011). Автор і співавтор 25 наукових праць.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: лісова меліорація, урбоекологія та фітомеліорація ( ЛГ Бак), зональні протиерозійні системи, наукові основи протиерозійних систем, ерозієзнавство, захисне лісорозведення, зональні протиерозійні системи, системи захисту ґрунтів від ерозії (ЛГ Маг).

 

Доцент
Кайдик Олександр Юрійович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2004 року (нині НУБіП України). Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (2009 р.), доцент (2016 р.).
У штаті кафедри з 2009 року.
Читає лекції, веде курсове проектування, лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» та «Лісокультурні методи підвищення продуктивності лісів» для студентів ОС «Магістр» навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, а також «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» факультету конструювання та дизайну НУБіП України. Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» денної та заочної форм навчання. З вересня 2017 здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспіранта Фарисея О.С.
Наукові дослідження пов’язані з відтворенням соснових лісів y Київському Поліссі. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника «Екоадаптаційне відтворення лісів» (2016), 3 наукових монографій (2010, 2013, 2018), 3 патентів і 4 авторських свідоцтв. Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетною темою „Розробити наукові основи удосконалення методів відтворення лісових ресурсів України з позицій сталого управління лісами” (2015–2016 рр.).
Виконує обов’язки відповідального секретаря електронного фахового збірника наукових праць університету «Лісове і садово-паркове господарство», секретаря кафедри та відповідального від кафедри за зв’язок з науковою бібліотекою університету. З 2016 р. є наставником групи студентів ННІ ЛіСПГ, які навчаються за спеціальністю «Лісове господарство».

 

Доцент
Малюга Володимир Миколайович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1980 року. Канд. с.-г. наук, доцент, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України (2013). Працює на кафедрі з 1980 року.
Для студентів ОС “Бакалавр” викладає дисципліни: “Лісова меліорація”, “Агролісомеліорація”, “Основи гідротехмеліорації лісових земель”. На ОС “Магістр” - “Захисні насадження на шляхах транспорту”.
Наукові інтереси: відновлення екологічної збалансованості яружно-балкових ландшафтів України під впливом захисних лісових насаджень. Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, монографії, трьох підручників, навчального посібника, чотирьох патентів на корисну модель.
На кафедрі відповідає за художнє оформлення

 

Доцент
Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила факультет садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного аграрного університету (нині НУБіП України) у 2006 році. Кандидат с.-г. наук (2012). На кафедрі працює з 2007 року.

Веде лабораторні заняття та курсове проектування з дисципліни «Декоративне розсадництво і насінництво», яка викладається студентам ОС «Бакалавр» ННІ лісового і садово-паркового господарства. Читає лекції та відповідальна за лабораторний практикум з дисципліни «Контейнерна культура деревних рослин» в системі підготовки фахівців ОС «Магістр» садово-паркового господарства (програма «Декоративне розсадництво»). Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» ННІ Л та СПГ.

Наукові дослідження пов’язані з вивченням особливостей адаптації, розмноження та вирощування садивного матеріалу красиво-квітучих деревних рослин.

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

На кафедрі відповідальна за виховну роботу та міжнародну діяльність.

 

 

Старший викладач
Косенко Юрій Іванович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

 

Науковці кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 3-4 жовтня прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Анненковські читання», яка відбулася в Національному університеті садівництва у м. Умань. Конференція була присвячена 200-річчю від дня народження видатного вченого в галузі ботаніки, садівництва й лісівництва, директору Головного училища садівництва в м. Умані (1863 – 1875 рр.) професору Миколі Івановичу Анненкову (1819–1889). Цікаво було взнати, що за час роботи Миколи Івановича в училищі значно розширився курс лісівництва, до земель училища приєднали «Греків ліс» (1863 р.), а згодом – лісову дачу «Білогрудівка» (1902), які стали навчально-виробничою базою для проведення практичних робіт з лісорозведення та таксації. За наукові досягнення в галузі ботаніки та акліматизації М.І. Анненков нагороджений Великою золотою медаллю Французького товариства акліматизації (1858), а за фундаментальну працю «Ботанический словарь» та вагомий внесок у розвиток ботанічної науки його нагороджено Демидівською премією.
Доповідь професора Юхновського В.Ю. «Сучасний стан і розвиток агролісівництва в Україні» визвала неабияку зацікавленість у науковців і студентів університету, адже в ній йшлося про нові форми господарювання в агроландшафтах із застосуванням лісових посадок різного цільового призначення. Користуючись нагодою доповідач запросив присутніх прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, яка відбудеться 6-8 листопада 2019 р. на базі ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України.
На пленарному засіданні також були представлені наукові результати професора Бровка Ф.М. з рекультивації техногенних ландшафтів і здобувача кафедри Урлюка Ю.С. «Вплив органічних добрив на ріст і приживлюваність лісових культур».
Завідувач кафедри лісового господарства НУС професор Шлапак В.П. від імені оргкомітету конференції відзначив високий рівень доповідей та участь науковців кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій і висловив слова вдячності за плідну співпрацю.

 

 

Старший викладач
Лобченко Ганна Олександрівна

Тел.: (044) 527 82 37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету НУБіП України 2011 року. Кандидат с.-г. наук (2015). На кафедрі працює з 2013 року.
Читає курс лекцій з дисципліни «Урбоекологія та фітомеліорація». Проводить практичні заняття із дисциплін «Урбоекологія та фітомеліорація», «Лісова меліорація» та «Агролісомеліорація».
Сфера наукових інтересів: полезахисне лісорозведення, розвиток агролісівництва у контексті органічного землеробства та збалансованого природокористування.
Автор і співавтор 15 наукових праць.
На кафедрі відповідальна за міжнародну діяльність та інформаційно-рекламний сектор.
Входить до складу вченої ради ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, голова ради молодих вчених та керівник міжнародних програм інституту.

 

Старший викладач за сумісництвом
Чорнобров Оксана Юріївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

   Випускниця лісогосподарського факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України) 2006 року. Кандидат сільгосп. наук, лауреат премії президента України для молодих вчених у 2015 році, завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». На кафедрі працює за сумісництвом з 2015 року.
   Читає курс лекцій з дисципліни «Сортове лісове насінництво». Проводить лабораторні та практичні заняття із дисциплін «Сортове лісове насінництво» та «Методи біотехнології в декоративному розсадництві».
   Наукові інтереси пов’язані з біотехнологічними аспектами клонування in vitro та культивування деревних та не деревних рослин для застосування в лісовідновленні, озелененні жилих приміщень і населених пунктів та біоенергетиці. Автор понад 50 наукових праць та співавтор 7 патентів України на корисну модель.
 

 

Лаборант
Дегтярьова Надія Миколаївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1978 року. Працює на кафедрі з 2006 року. Є відповідальною за матеріально-технічне забезпечення та профспілкову роботу кафедри. 

 

Лаборант
Колісниченко Катерина Євгеніївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант
Федорук Еліна Анатоліївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

У 2014 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства.
Напрям наукових досліджень – «Рекреаційно-оздоровчі влативості міських лісів Києва та шляхи їх покращення».
 

 

Аспірант
Кімейчук Іван Васильович

Тел.: (096) 121-12-82

Електронна пошта: [email protected]

У 2017 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства.

Напрям наукових досліджень – «лісовідновлення соснових насаджень на об’єктах лісокультурної спадщини Київського Полісся (на прикладі Боярської лісової дослідної станції)».

Є автором і співавтором 15 наукових праць, у тому числі 1 науково-дослідної роботи і 1 наукової роботи.

 

Аспірант
Максімцев Сергій Іванович

Тел.: 096-64-45-468; 097-38-47-080

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 У вересні 2009 року розпочав навчання Кременецькому лісотехнічного коледжу за напрямом підготовки Лісове господарство який закінчив 25 червня 2013 року.
З вересня 2013 до червні 2015 року навчався у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України, де здобув ступінь "бакалавр" за напрямом підготовки «лісове і садово-паркове господарство» та отримав кваліфікацію «бакалавр лісового і садово-паркового господарства».
З вересня 2015 до грудня 2016 року навчався у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України, де здобув ступінь "Магістр" отримав повну вищу освіту за спеціальністю «лісове господарства» та здобув кваліфікацію «магістр лісове господарства».
Із січня 2017 року працюю інженером з охорони праці в Кременецькому лісотехнічному коледжі.
Наказом 1853 "С" від 15 вересні 2017 року зарахований до аспірантури за спеціальністю 205 - Лісове господарство на кафедру відтворення лісів та лісових меліорацій.
Затверджена тема дисертаційної роботи:
"Лісівничо–меліоративна ефективність лінійних насаджень уздовж шляхів автомобільного сполучення в умовах Західного Полісся".

 

Аспірант
Фарисей Олександр Сергійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Навчався в Іллінецькому державному аграрному коледжі, за спеціальністю «Лісове господарство» в період 2009-2013 років. Далі продовжив навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове господарство». В 2015 році закінчив НУБіП України, та здобув диплом «Бакалавра» «Лісового та садово-паркового господарства». Потім поступив на програму підготовки ОС «Магістр» за спеціальністю «Лісове господарство» в цьому ж університеті. Після закінчення навчання працював в ДП "Іллінецьке лісове господарство" на посаді майтер лісу(лісорозсадника). З 15 вересня 2017 року був зарахований в НУБіП України як аспірант денної форми навчання.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій