Співробітники кафедри

Склад кафедри 2019 року

Зліва направо.

Перший ряд: доцент А.П. Пінчук, майстер виробничого навчання К.Є. Колісниченко, професор Ф.М. Бровко, зав. кафедри, професор В.М. Маурер, професор-консультант О.І. Пилипенко, професор В.Ю. Юхновський, старший лаборант Н.М. Дегтярьова, доцент С.М. Дударець.

Другий ряд: доцент О.В. Соваков, доцент Г.О. Лобченко, доцент О.М. Романець, доцент І.М. Бобошко-Бардин, доцент В.М. Малюга, аспірантка Е.А. Федорук, старший викладач О.Ю. Чорнобров, доцент І.В. Іванюк.

Третій ряд: аспірант О.С. Фарисей, аспірант Р.П. Радько, доцент О.Ю. Кайдик, аспірант Л.П. Мележик, аспірант С.І. Максімцев, доцент Ю.І.Косенко, аспірант І.В. Кімейчук.

 

Завідувач кафедри
Маурер Віктор Мельхіорович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Сторожинецького лісового технікуму (1969) й лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України, 1974). Кандидат с.-г. наук (1980), професор (1998), академік ЛАНУ, відмінник лісового господарства України, почесний лісівник України, відмінник народної освіти України, Заслужений лісівник України. У 2018 році нагороджений орденом «За заслуги» третього ступеню.
На кафедрі з 1976 року. З 2002 року на посаді її завідувача.
Читає лекції студентам ОС «Бакалавр» («Лісові культури», «Декоративне розсадництво») та ОС «Магістр» («Екологічні основи відтворення лісів» і ряд ін.). Здійснює керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та науковою підготовкою аспірантів і докторантів.
Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних основ лісовідновлення та лісорозведення на засадах екологічно-орієнтованого лісівництва і розробкою зональних систем лісового й декоративного розсадництва. Автор і співавтор 10 монографій 5 підручників 4 навчальних посібників 8 патентів, 7 авторських свідоцтв і низки ДСТУ та СОУ лісогосподарського спрямування. Серед них перший вітчизняний підручник «Декоративне розсадництво» на українській мові та перший навчальний посібник «Екоадаптаційне відтворення лісів». Загалом опублікував понад 230 наукових і науково-методичних праць.
Працюючи упродовж 19 років на адміністративних посадах заступника декана, декана і директора значних зусиль доклав до розбудови лісогосподарського факультету та створення ННІ лісового і садово-паркового господарства (2001). Ним отримано дозвіл на право носіння форменого одягу лісової охорони викладачам і студентам факультету, суттєво зміцнено матеріальну базу навчального закладу. За його ініціативи та участі засновано кафедру лісового менеджменту (1998), відновлено підготовку фахівців за спеціальностями «Садово-паркове господарство» (1998) та «Технологія деревообробки» (1999), відкрито факультет Садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури (2000).
Здійснює загальне керівництво кафедрою. Науковий керівник студентського наукового гуртка «Поновлення та розведення лісу»
 

 

 

Професор-консультант
Пилипенко Олексій Іванович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 Доктор сільськогосподарських наук (1992), професор (1994), академік Лісівничої академії наук України (1997). Відмінник народної освіти України (1998). Відмінник аграрної науки і освіти України (2010). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” Міністерства аграрної політики України (2005). Почесна грамота ректора “За особливі заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України” (2009). Є членом двох спеціалізованих вчених рад.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 4 навчальних посібників і підручників та 2 монографій.

 

Професор
Бровко Федір Михайлович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1972 року. Доктор с.-г. наук, професор, дійсний член лісівничої академії наук України (ЛАНУ), відмінник лісового господарства України. На кафедрі працює з 1974 року.
Для студентів ОC «Бакалавр» читає курс лекцій з «Лісонасінної справи», яка є складовою частиною дисципліни «Лісові культури» та «Основи лісорозведення». На ОС «Магістр», програма «Поновлення та розведення лісу», викладає дисципліну «Лісокультурні методи реабілітації техногенно-порушених земель».
Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних і прикладних питань з лісового напряму рекультивації техногенно-порушених ландшафтів України. Автор та співавтор понад 180 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографій: “Лісова рекультивація відвальних ландшафтів Придніпровської височини України” (2009 р.) та “Сосна звичайна на Притясминських пісках” (2015 р.), навчального посібника “Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами (2010 р.)”, а також чотирьох державних стандартів України.
Працюючи заступником декана з навчальної роботи на лісогосподарському факультеті (2000–2003 рр.) значних зусиль доклав до вдосконалення навчальної та виховної роботи, а також до впровадження нових підходів стосовно планування й організації науково-методичного забезпечення з підготовки фахівців для лісового та садово-паркового господарства.

 

Професор
Юхновський Василь Юрійович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Випускник Великоанадольського лісового технікуму (1972) й лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України, 1979). Професор Юхновський В. Ю. починав трудову діяльність в Українській сільськогосподарській академії, спочатку на посаді асистента (1981–1991 рр.), доцента (1992–1999 рр.), докторанта (2000–2003 рр.), заступника декана лісогосподарського факультету (1998–2000), завідувача кафедри (2003–2006), директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного аграрного університету (2004–2005), директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва (2006–2010), завідувача кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів (2003-2016).
Доктор сільськогосподарських наук (2004), професор (2005), академік Лісівничої академії наук України (2004) та Української академії наук (2005). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” МАП України (2010). Опублікував понад 250 наукових праць, автор і співавтор 10 монографій, 5 підручників з грифом МОН І МАП України, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 3 державних стандарти, 9 інструктивних вказівок, настанов і науково-практичних рекомендацій. Професор Юхновський В.Ю. – автор публікацій у високо рейтингових наукових виданнях, які входять до науково метричних баз Web of Sciences і Scopus:
1. Yukhnovskyi V., Zibtseva O. (2018). Dynamics of ecological stability of small towns in Kyiv region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 386-398. https://doi.org/10.15421/111863 WoS
2. Yukhnovskyi V., Zibtseva O. (2019). Estimation of ecological stability of small town Bucha in Kyiv region. Ukrainian geography journal. 2019, 2. 49-56. https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.049 Scopus
3. Yukhnovskyi V., Zibtseva O. (2019). Normalization of green space as a component of ecological stability of a town. J. For. Sci, 65(11): 428-437. https://doi.org/10.17221/85/2019-JFS Scopus &WoS
4. Yukhnovskyi V., Zibtseva O. (2019). Eco-service potential of sustainable development of small towns. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 28(4), 795-803. https://doi.org/10.15421/111974 WoS
5. Brovko F., Brovko O., Tanchyk S., Yukhnovskyi V. (2020). Optimization of water-physical properties of sandy soils of natural-technogenic origin. Naukovyi Visnyk NHU, 2020, № 1. 111-117. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/111 Scopus
6. Yukhnovskyi V., Zibtseva O. (2020). Environmental indicators of the balance of the territories of small towns in Kyiv region. Forestry ideas. Vol. 26, No 1 (59): 165-176. Scopus.
7. Yukhnovskyi V., Polistchuk O., Lobchenko G., Khryk V., Levandovska V. (2020). Aerodynamic properties of windbreaks of various designs formed by thinning in central Ukraine". Agroforestry systems. Vol. 94. No 3. https://doi.org/10.1007/s10457-020-00503-8 Scopus.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Ерозізнавство, Лісоаграрні ландшафти, Оптимізація лісоаграрних ландшафтів, Захисне лісорозведення (ЛГ Маг), Агролісомеліорація (Зем Бак, англ.).
Здійснює керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та підготовкою аспірантів. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських і одна докторська дисертації.
Професор Юхновський В. Ю. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України і Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю 06.03.02 — лісовпорядкування та лісова таксація.
Наукові інтереси вченого пов'язані з вирішенням питань оптимізації лісоаграрних ландшафтів, розробки нормативно-довідкових даних для таксації лісомеліоративних насаджень, впровадження засад агролісівництва в аграрний сектор економіки України, що є ключовим елементом Загальної сільськогосподарської політики Євросоюзу, яку впроваджує Європейська федерація агролісівників (EURAF), членом якої є Юхновський В.Ю. У Європейській федерації агролісівників Юхновський В.Ю. представляє Україну як Голова громадської організації «Асоціація агролісівників України», є членом виконавчого комітету EURAF (http://www.eurafagroforestry.eu/about/executivecommittee).

 

 

 

 

 

 
 

Доцент
Пінчук Андрій Петрович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету 2000 р. Канд. с.-г. наук, доцент. Стипендіант Кабінету Мініністрів України (2009-2010). Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів. Працює на кафедрі з 2003 року.

Читає курс лекцій з дисциплін «Лісові культури», «Мікроклональне розмноження деревних рослин», «Методи біотехнології в декоративному розсадництві».

Наукова робота пов’язана з розробкою та удосконаленням біотехнологічних методів розмноження швидкорослих та декоративних деревних рослин, оздоровлення та реабілітацієї садивного матеріалу. Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць та співавтор 10 патентів на корисну модель.

На кафедрі відповідає за навчальну роботу.

 

Доцент
Іванюк Ігор Вікторович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2003 року (нині НУБіП України). Кандидат с.-г. наук. Працює на кафедрі з 2005 року.

Читає курс лекцій з дисципліни «Лісові культури зелених зон» та «Лісове насінництво». Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» та «Декоративне розсадництво з основами насінництва». Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт y студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Наукова робота пов’язана із сучасними методами лісовідновлення та лісорозведення в умовах урбанізованого середовища. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів.

На кафедрі відповідальний за інформаційно-технічне забезпечення та репозитарій випускних кваліфікаційних робіт.


 

 

Доцент
Дударець Сергій Миколайович

Тел.: (044) 257-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1992 року. Кандидат с.-г. наук, доцент, член-кореспондент Лісівничої академії наук України та Української академії наук, відмінник освіти України.
Читає курс лекцій з дисциплін «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» (ОС «Бакалавр»), «Гідротехнічна меліорація», «Лісова рекультивація земель» (ОС «Магістр»).
Наукові інтереси пов’язані із технологічними аспектами створення і формування захисних лісових насаджень на яружно-балкових системах та відновленням родючості еродованих земель. Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі наукової монографії, трьох підручників, двох навчальних посібників, державного стандарту України, чотирьох патентів на корисну модель.

 

 

 

Доцент
Соваков Олександр Вікторович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2011). Автор і співавтор 25 наукових праць.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: лісова меліорація, урбоекологія та фітомеліорація ( ЛГ Бак), зональні протиерозійні системи, наукові основи протиерозійних систем, ерозієзнавство, захисне лісорозведення, зональні протиерозійні системи, системи захисту ґрунтів від ерозії (ЛГ Маг).

 

Доцент
Кайдик Олександр Юрійович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2004 року (нині НУБіП України). Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (2009 р.), доцент (2016 р.).
У штаті кафедри з 2009 року.
Читає лекції, веде курсове проектування, лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» та «Лісокультурні методи підвищення продуктивності лісів» для студентів ОС «Магістр» навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, а також «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» факультету конструювання та дизайну НУБіП України. Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» денної та заочної форм навчання. З вересня 2017 здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспіранта Фарисея О.С.
Наукові дослідження пов’язані з відтворенням соснових лісів y Київському Поліссі. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника «Екоадаптаційне відтворення лісів» (2016), 3 наукових монографій (2010, 2013, 2018), 3 патентів і 4 авторських свідоцтв. Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетною темою „Розробити наукові основи удосконалення методів відтворення лісових ресурсів України з позицій сталого управління лісами” (2015–2016 рр.).
Виконує обов’язки відповідального секретаря електронного фахового збірника наукових праць університету «Лісове і садово-паркове господарство», секретаря кафедри та відповідального від кафедри за зв’язок з науковою бібліотекою університету. З 2016 р. є наставником групи студентів ННІ ЛіСПГ, які навчаються за спеціальністю «Лісове господарство».

 

Доцент
Малюга Володимир Миколайович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1980 року. Канд. с.-г. наук, доцент, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України (2013). Працює на кафедрі з 1980 року.
Для студентів ОС “Бакалавр” викладає дисципліни: “Лісова меліорація”, “Агролісомеліорація”, “Основи гідротехмеліорації лісових земель”. На ОС “Магістр” - “Захисні насадження на шляхах транспорту”.
Наукові інтереси: відновлення екологічної збалансованості яружно-балкових ландшафтів України під впливом захисних лісових насаджень. Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, монографії, трьох підручників, навчального посібника, чотирьох патентів на корисну модель.
На кафедрі відповідає за художнє оформлення

 

Доцент
Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила факультет садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного аграрного університету (нині НУБіП України) у 2006 році. Кандидат с.-г. наук (2012). На кафедрі працює з 2007 року.

Веде лабораторні заняття та курсове проектування з дисципліни «Декоративне розсадництво і насінництво», яка викладається студентам ОС «Бакалавр» ННІ лісового і садово-паркового господарства. Читає лекції та відповідальна за лабораторний практикум з дисципліни «Контейнерна культура деревних рослин» в системі підготовки фахівців ОС «Магістр» садово-паркового господарства (програма «Декоративне розсадництво»). Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» ННІ Л та СПГ.

Наукові дослідження пов’язані з вивченням особливостей адаптації, розмноження та вирощування садивного матеріалу красиво-квітучих деревних рослин.

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

На кафедрі відповідальна за виховну роботу та міжнародну діяльність.

 

 

Старший викладач
Косенко Юрій Іванович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України) 1997 року. Кандидат с.-г. наук (2015). На кафедрі працює з 2004 року.
Читає лекції, проводить лабораторні заняття та наукові семінари із дисциплін: «Сучасні технології насінництва та розсадництва», «Сучасні технології в декоративному розсадництві», «Нормативно- правова база розсадництва», «Лісові культури», «Декоративні розсадники і насінництво» а також керує написанням бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт.
Наукові інтереси пов’язані з розробкою теоретичних засад та технологічних основ системи зонального декоративного розсадництва в Україні.
Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць та співавтор 1 авторського свідоцтва
Займається вдосконаленням та гармонізацією вітчизняних нормативно-регламентуючих документів і стандартів з вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин.
Автор низки публікацій та розробник ДСТУ з питань лісового й декоративного насінництва і розсадництва. Співавтор підручника «Декоративне розсадництво» і посібника «Сучасні технології лісового насінництва та деревного розсадництва». Значних зусиль доклав до створення навчально-наукової колекції красиво-квітучих кущів та зміцнення матеріальної бази навчально-дослідного розсадника кафедри.
 

 

Старший викладач
Лобченко Ганна Олександрівна

Тел.: (044) 527 82 37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету НУБіП України 2011 року. Кандидат с.-г. наук (2015). На кафедрі працює з 2013 року.
Читає курс лекцій з дисципліни «Урбоекологія та фітомеліорація». Проводить практичні заняття із дисциплін «Урбоекологія та фітомеліорація», «Лісова меліорація» та «Агролісомеліорація».
Сфера наукових інтересів: полезахисне лісорозведення, розвиток агролісівництва у контексті органічного землеробства та збалансованого природокористування.
Автор і співавтор 15 наукових праць.
На кафедрі відповідальна за міжнародну діяльність та інформаційно-рекламний сектор.
Входить до складу вченої ради ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, голова ради молодих вчених та керівник міжнародних програм інституту.

 

Старший викладач за сумісництвом
Чорнобров Оксана Юріївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

   Випускниця лісогосподарського факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України) 2006 року. Кандидат сільгосп. наук, лауреат премії президента України для молодих вчених у 2015 році, завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». На кафедрі працює за сумісництвом з 2015 року.
   Читає курс лекцій з дисципліни «Сортове лісове насінництво». Проводить лабораторні та практичні заняття із дисциплін «Сортове лісове насінництво» та «Методи біотехнології в декоративному розсадництві».
   Наукові інтереси пов’язані з біотехнологічними аспектами клонування in vitro та культивування деревних та не деревних рослин для застосування в лісовідновленні, озелененні жилих приміщень і населених пунктів та біоенергетиці. Автор понад 50 наукових праць та співавтор 7 патентів України на корисну модель.
 

 

Лаборант
Дегтярьова Надія Миколаївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1978 року. Працює на кафедрі з 2006 року. Є відповідальною за матеріально-технічне забезпечення та профспілкову роботу кафедри. 

 

Лаборант
Колісниченко Катерина Євгеніївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант
Федорук Еліна Анатоліївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

У 2014 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства.
Напрям наукових досліджень – «Рекреаційно-оздоровчі влативості міських лісів Києва та шляхи їх покращення».
 

 

Аспірант
Кімейчук Іван Васильович

Тел.: (096) 121-12-82

Електронна пошта: [email protected]

У 2017 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства.

Напрям наукових досліджень – «лісовідновлення соснових насаджень на об’єктах лісокультурної спадщини Київського Полісся (на прикладі Боярської лісової дослідної станції)».

Є автором і співавтором 15 наукових праць, у тому числі 1 науково-дослідної роботи і 1 наукової роботи.

 

Аспірант
Максімцев Сергій Іванович

Тел.: 096-64-45-468; 097-38-47-080

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 У вересні 2009 року розпочав навчання Кременецькому лісотехнічного коледжу за напрямом підготовки Лісове господарство який закінчив 25 червня 2013 року.
З вересня 2013 до червні 2015 року навчався у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України, де здобув ступінь "бакалавр" за напрямом підготовки «лісове і садово-паркове господарство» та отримав кваліфікацію «бакалавр лісового і садово-паркового господарства».
З вересня 2015 до грудня 2016 року навчався у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України, де здобув ступінь "Магістр" отримав повну вищу освіту за спеціальністю «лісове господарства» та здобув кваліфікацію «магістр лісове господарства».
Із січня 2017 року працюю інженером з охорони праці в Кременецькому лісотехнічному коледжі.
Наказом 1853 "С" від 15 вересні 2017 року зарахований до аспірантури за спеціальністю 205 - Лісове господарство на кафедру відтворення лісів та лісових меліорацій.
Затверджена тема дисертаційної роботи:
"Лісівничо–меліоративна ефективність лінійних насаджень уздовж шляхів автомобільного сполучення в умовах Західного Полісся".

 

Аспірант
Фарисей Олександр Сергійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Навчався в Іллінецькому державному аграрному коледжі, за спеціальністю «Лісове господарство» в період 2009-2013 років. Далі продовжив навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове господарство». В 2015 році закінчив НУБіП України, та здобув диплом «Бакалавра» «Лісового та садово-паркового господарства». Потім поступив на програму підготовки ОС «Магістр» за спеціальністю «Лісове господарство» в цьому ж університеті. Після закінчення навчання працював в ДП "Іллінецьке лісове господарство" на посаді майтер лісу(лісорозсадника). З 15 вересня 2017 року був зарахований в НУБіП України як аспірант денної форми навчання.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook