Факультет конструювання та дизайну

Навчальна робота

   Структурний підрозділ НУБіП України факультет конструювання та дизайну в навчальній діяльності користується Положенням «Про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України», Положення «Про бакалаврську кваліфікаційну роботу у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» та  Положенням «Про підготовку і захист кваліфікаційної магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України», які затверджені  Вченою радою НУБіП України 

    Освітній процес в Університеті − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

    Бакалаврська кваліфікаційна робота, дипломний проєкт бакалавра − самостійна індивідуальна робота аналітичного, технологічного, конструкторського, експериментального, розрахункового, бізнесового або організаційно-економічного характеру, що містить рішення завдань узагальненого характеру.
    Кваліфікаційна робота відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника в рамках обов’язкової та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, його здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця освітнього ступеню «Бакалавр».
    Підготовка і захист кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчання студентів за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів та формою атестації здобувачів вищої освіти.
    Метою виконання кваліфікаційної роботи є систематизація знань та розширення навичок щодо вирішення завдань відповідно до професійного спрямування.

    Кваліфікаційна магістерська робота – це самостійна індивідуальна магістерська робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках обов’язкової та вибіркової складових освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми підготовки магістрів.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook