Активна фаза проходження акредитацій ОНП PhD: проведено восьму онлайн-зустріч з експертами НАЗЯВО

18 жовтня 2021 року
     Протягом жовтня поточного року згідно графіку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в НУБіП України заплановано проходження акредитаційних експертиз двох освітньо-наукових програмами третього рівня вищої освіти доктора філософії: ОНП «Маркетинг» (11-13 жовтня 2021 року) та ОНП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (орієнтовно 28-30 жовтня 2021 року).
     Найперше, хочемо привітати гаранта ОНП «Маркетинг» д.е.н., професора Руслана Буряка за успішно організовані та проведені всі онлайн-зустрічі з учасниками фокус-груп НАЗЯВО відповідно до попередньо затвердженої Програми.
     Для ОНП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», гарантом якої є д.вет.н., професор Ольга Якубчак ця процедура ще попереду, оскільки на даному етапі 18 жовтня гарантом буде завантажена відомість самооцінювання.
     Нагадаємо, що у вересні вже пройшли акредитаційну експертизу ОНП «Лісове господарство» та «Інформаційні технології», які на сьогоднішній день очікують рішення галузевих експертних рад. Гаранти інших п’яти освітньо-наукових програм вже в очікуванні видачі НАЗЯВО Сертифікатів про акредитацію освітньої програми: маємо три зразкові ОНП PhD («А») та дві ОНП PhD з оцінкою «B».
     Крім того, до кінця поточного року відбудеться акредитація таких ОНП PhD: «Право», «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» та «Економіка підприємств та галузей національного господарства».
     Наразі, за результатами попередніх акредитацій маємо ряд сформованих рекомендацій для гарантів. Для успішного проходження акредитаційної експертизи та позитивної оцінки експертної групи ОНП має відповідати Критеріям акредитаційної експертизи: освітньо-наукова програма має містити унікальність та інноваційність, цілі мають бути дотичні суспільній місії та Стратегії університету, освітній процес регламентований чинними положеннями і нормативною документацією. Дані, які аналізуються експертами НАЗЯВО мають відображати результати реалізації програми та результати функціонування системи забезпечення якості.
 
     Нагадуємо, що на сайтах факультетів з вкладкою «Підготовка аспірантів» має бути розміщена вся інформація згідно Розпоряджень проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергія Миколайовича Кваші. Варто нагадати, що основним і визначальним критерієм є Критерій 10. Навчання через дослідження. В одному із підпунктів наголошується: Згідно постанови КМУ №167 від 6 березня 2019 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, тобто наукова діяльність аспірантів має відповідати напряму досліджень наукових керівників.
     Багато роботи попереду, пишаємось, що маємо на кого рівнятись!
 
 
Віталій Вакуленко,
завідувач відділу аспірантури
Надія Міняйло,

 провідний фахівець відділу аспірантури 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook