Водні біоресурси та аквакультура – важлива складова сектору тваринництва і глобальної продовольчої системи (до 100-річчя факультету тваринництва та водних біоресурсів)

6 жовтня 2021 року
     Факультет тваринництва та водних біоресурсів понад 25 років забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 207 – Водні біоресурси та аквакультура, подальша діяльність яких спрямована на створення стратегічної продовольчо-сировинної бази біоресурсів природних водойм та штучного вирощування різноманітних об’єктів аква- та марикультури для споживання населенням.

     Саме аквакультура є найбільш швидко зростаючим сектором штучного вирощування водних біоресурсів і, мабуть, однією з найбільш важливих галузей забезпечення людства цінним продовольством. Її значення в забезпеченні населення планети рибними продуктами харчування невпинно і стрімко зростає.
     Актуальність щодо рибогосподарської галузі України полягає не лише у необхідності збільшення обсягів, підвищення ефективності виробництва продукції рибництва, її якості, але і у зростанні конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників та галузевої науки на світовому ринку, а їхнє вирішення, перш за все, вимагає забезпечення наявності кваліфікованих фахівців.
     Метою створення цієї спеціальності була реалізація Державної програми України з підготовки висококваліфікованих фахівців для підприємств міністерств агропромислового комплексу, екології, охорони та використання природних ресурсів, водного та рибного господарств, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.
     Для втілення мети в життя у 1996 р. на базі зооінженерного факультету Національного аграрного університету (таку назву мав тоді НУБіП України) та Інституту рибного господарства Української академії аграрних наук наказом від 23 січня 1996 р., №14 була створена кафедра рибництва. Завідувачем кафедри було призначено директора Інституту рибного господарства, кандидата економічних наук Гринжевського Миколу Васильовича.

Завідувач кафедри аквакультури Гринжевський М.В.

     Кафедра територіально розташовувалась в інституті і проводила навчання студентів факультету за блоковою системою (по два тижні) за низкою дисциплін, пов'язаних з підготовкою зооінженерів за спеціалізацією «Рибництво».

Співробітники кафедри рибництва разом з деканом зооінженерного факультету (1996 р.)

Співробітники кафедри рибництва проводять практичні заняття для студентів зооінженерного факультету спеціалізації рибництво на дослідному господарстві «Нивка» (1998 р.)

     Пізніше кафедру рибництва було перейменовано у кафедру технологій виробництва та переробки продукції аквакультури. В кінці квітня 2003 р. кафедра технологій виробництва та переробки продукції аквакультури отримала сучасну назву – кафедра аквакультури.

Склад кафедри аквакультури (2004 р.)

Завідувачі кафедри аквакультури (1996 по 2021 рр.)

     З 1 вересня 1999 р. на зооінженерному факультеті розпочалася повноцінна підготовка перших 30 фахівців за спеціальністю 207 – Водні біоресурси та аквакультура. Для успішної підготовки на зооінженерному факультеті була створена кафедра гідробіології та іхтіології на підставі рішення Вченої ради університету за наказом ректора № 318 від 13.09.2000 року, яку очолив професор Євтушенко Микола Юрійович.

 Склад кафедри гідробіології (2002−2005 рр.)

Навчання студентів спеціальності водні біоресурси та аквакультура

     У 2001 році прийнято рішення про створення нового факультету водних біоресурсів і аквакультури на базі зооінженерного факультету. Це було можливо лише за наявності трьох кафедр. У результаті спочатку було створено кафедру загальної зоології та іхтіології (наказ ректора №243 від 11.06.2001р.), завідувачем якої було призначено доцента Шевченка Петра Григоровича.

Склад кафедри загальної зоології та іхтіології у 2002-2005 рр.

     Згодом за наказом ректора №272 від 25.06.2001 р. відбулося створення факультету водних біоресурсів і аквакультури, першим деканом якого було обрано доцента Шевченка Петра Григоровича. Пізніше факультет водних біоресурсів і аквакультури було перейменовано у рибогосподарський (наказ ректора № 510 від 07.04.2005 р.), який увійшов до складу навчально-наукового інституту тваринництва та водних біоресурсів університету.

Декани факультету водних біоресурсів та аквакультури і рибогосподарського з 2001 по 2014 рр.

    Факультет проводить активну роботу зі створення і зміцнення власної матеріально-технічної бази для практичного навчання майбутніх фахівців. Задля цього у 2010–2012 роках було створено навчально-науково-виробничу лабораторію рибництва в смт Немешаєво. До складу цієї лабораторії увійшли навчально-лабораторний корпус, ставова рибдільниця, інкубаційний цех та експериментальна рибницька установка із замкнутим водопостачанням. Причому за кошти університету на території центру був побудований лабораторний корпус з одним лекційним і 2-ма лабораторними класами і акваріальною; відремонтовано і оснащено сучасним технологічним устаткуванням інкубаційний цех. Тут студенти третього курсу факультету упродовж року проходять теоретичний курс дисциплін згідно навчального плану та приймають участь в усіх технологічних процесах на рибдільниці, від бонітування племінного матеріалу до вилову риби із ставів, і набувають практичних вмінь у рибництві.
     Рибницьку установку із замкнутим водопостачанням було введено в експлуатацію восени 2011 р. Наразі тут вирощують осетрових риб і проводять наукові дослідження магістри та аспіранти кафедри аквакультури. Науковці кафедри отримують потомство від стерляді власного стада, сформованого на господарстві, використовуючи в роботі з маточним матеріалом риб прогресивні технологічні прийоми, які зменшують негативний вплив рибоводних маніпуляцій на риб (анестезія плідників риб, використання стимуляторів нерестового стану риб без небажаних побічних ефектів тощо).

Навчально-науково-виробнича лабораторія рибництва: аудиторно-лабораторний корпус з УЗВ, акваріумною, лотоковим і басейновим цехами та ставовою рибдільницею

Навчальний процес студентів третього курсу спеціальності Водні біоресурси та аквакультура і підвищення кваліфікації рибного патруля в ННВЛ рибництва

     У період 1996-2021 рр. на кафедрах і факультеті працювали професор, д.б.н. академік МАНЕБ, М.Є. Сальников (іхтіолог-рибовод), професор, д.б.н. П.Я. Кілочицький (зоолог), професор, д.б.н. М.Ю. Євтушенко, професор,д.с.-г.н. Н.І. Вовк (еколог, іхтіопатолог), професор, д.с.-г.н. В.В. Бех (рибовод), доценти А.Г. Руднєв (ентомолог), П.Д. Зубко (ентомолог), В.Р. Алексієнко (зоолог, рибовод), Д.В. Лукашов (біолог, зоолог), кандидати біологічних та сільськогосподарських наук В.М. Логвиненко (біолог), Т.В. Захарова (ентомолог), А.В. Фокін (ентомолог), В.І. Мальцев (еколог, гідробіолог) і Н.П. Свириденко (технолог тваринництва, розведення с.-г. тварин), В.В.Цедик (біолог, іхтіолог), І.М. Курбатова (біолог, біохімік), Н.О. Марценюк (дослідник аквакультури), А.В. Базаєва (дослідник аквакультури), П.Г. Шевченко (біолог-зоолог, гідробіолог, іхтіолог), А.І. Андрющенко (біолог, зоолог), Р.В. Кононенко (магістр ветеринарної медицини, ветсанексперт), В.П. Марценюк (дослідник аквакультури), І.С. Кононенко (дослідник аквакультури), Р.А. Балтаджі (дослідник аквакультури), В.О. Коваленко (дослідник аквакультури), С.А. Кражан (гідробіолог), А.П. Кучеренко (дослідник аквакультури), Т.Г Литвинова (гідрохімік), І.Л. Плуженко (зооінженер), О.О Олексієнко (дослідник аквакультури), О.М. Третяк (дослідник аквакультури), С.І. Алимов (дослідник аквакультури), Н.М. Кравчук (дослідник аквакультури), В.С. Іванов (дослідник аквакультури), І.Ю. Кірєєва (іхтіолог-рибовод, мікробіолог), М.І. Хижняк (гідробіолог, мікробіолог), С.В Дудник (біолог), Ю.А Глєбова. (лікар ветеринарної медицини), Н.Я. Рудик-Леуська (іхтіолог), І.С. Митяй (зоолог, іхтіолог), О.В. Дегтяренко (біолог), старші викладачі О.В. Шкарупа (дослідник аквакультури), М.Б. Халтурин (дослідник аквакультури), асистенти Є.О. Дубина (акваріуміст), О.В. Охріменко (дослідник аквакультури), А.А. Макаренко (дослідник аквакультури), А.А. Климковецький (технолог аквакультури), Д.Ю. Шарило (дослідник аквакультури), завідувачі лабораторії Д.А. Блюмін, Л.В. Петілова, О.В. Сендонін; майстри виробничого навчання А.В. Видрик, Л.І. Демченко, В.І. Коваленко; старші лаборанти О.О. Домбровська, В.А. Красенко, Ю. В. Бернацька, лаборанти В.Б. Александренко, В.І. Пилипенко, Л.І. Демченко та інші.

Співробітники кафедри аквакультури (2007−2010 р.р.)Співробітники кафедри загальної зоології та іхтіології (2005−2010 р.р.)

     Наприкінці 2014 р., в процесі оптимізації структури університету, ННІ тваринництва та водних біоресурсів ліквідували, а факультети, що входили до його складу (технологій виробництва продукції тваринництва та рибогосподарський), об’єднали у один – факультет тваринництва та водних біоресурсів.
     У структурі факультету залишилось дві кафедри – аквакультури і гідробіології та іхтіології.

Сучасний склад та завідувач кафедри аквакультури професор Бех В.В.

     Кафедра гідробіології та іхтіології була створена шляхом об’єднання двох кафедр – загальної зоології та іхтіології і гідробіології у процесі реструктуризації та оптимізації структури НУБіП України у 2015 році, де завідувачем було призначено доцента Шевченка П.Г., а з грудня 2020 р. – доцента Рудик-Леуську Наталію Ярославівну.

Сучасний склад та завідувач кафедри гідробіології та іхтіології доцент Н.Я. Рудик-Леуська

     Особливу увагу на факультеті приділяють практичній підготовці студентів, зокрема магістрів і аспірантів. В аспірантурі на кафедрах факультету за очною і заочною формами навчання готують наукові кадри вищої кваліфікації за спеціальністю 207 – Водні біоресурси та аквакультура. Адже випускник, який оволодів теоретичними знаннями, але який не має практичних навиків роботи, залишається, як правило, незатребуваним на ринку праці. Тому найважливішою задачею підготовки кадрів для рибної галузі є випуск фахівців, які добре знають теоретичні основи рибогосподарської діяльності та навчені практичним прийомам і методам роботи за фахом, що неможливо здійснити без сучасних лабораторій. Саме тому вперше в Україні було відкрито центр «Водних біоресурсів та аквакультури» НУБіП України (наказ ректора № 1051 від 16.12.2020 р.).

Відкриття центру Водних біоресурсів та аквакультури міністром освіти і науки України Шкарлетом С.М. 28 травня 2021 р.

Організація навчального процесу студентів в центрі «Водні біоресурси та аквакультура»

Наукові дослідження аспірантів в центрі і ННВЛ водних біоресурсів та аквакультури

     Пройшовши теоретичну підготовку на кафедрах факультету, набувши практичних навичок з аквакультури та засвоївши сучасні методи інновацій і наукових досліджень випускники зможуть успішно працювати викладачами шкіл, ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів, науковими співробітниками установ Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України, займати посади та очолювати державні підприємства рибничої галузі. Знання, набуті випускниками факультету з водних біоресурсів та аквакультури, дозволяють їм успішно працювати і в галузі охорони водних ресурсів та водних біоресурсів, у відомствах і міністерствах, які опікуються цими проблемами. Вони створюють власний бізнес з виробництва та переробки продукції рибництва, або ж працюють у приватному секторі виробництва, що займається рибництвом.

Н. Вовк,
професор кафедри аквакультури
П. Шевченко,
доцент кафедри гідробіології та іхтіології

 

 


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook