Розширене засідання кафедри: обговорюємо освітньо-професійну програму зі стейкхолдерами

25 червня 2019 року
НУБіП України

 На чергове засідання кафедри 25 червня 2019 р. запрошено стейкхолдерів для обговорення освітньої програми. На кафедру завітали Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, Яна Тераніс, продюсерка Tvlab, Єфрем Лукацький, військовий фоторепортер, головний редактор Associated Press.

 
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, звернув увагу на необхідність удосконалення загальних і фахових компетнентностей та відповідних програмних результатів з урахуванням потреб сучасного ринку праці та затвердженого стандарту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика. Зокрема, у контексті об’єктивних освітніх тенденцій укрупнення та інтеграції навчальних дисциплін рекомендовано:
1. Враховуючи актуальність та затребуваність у фахівцях, що знаються на електронних медіа, які базуються на мультимедійних технологіях, перенести навчальну дисципліну «Нові медіа» в обов’язкові компоненти циклу фахової підготовки.
2. Оновити назви дисциплін: «Телевиробництво» → «Тележурналістика» , «Радіовиробництво» → «Радіожурналістика та подкастинг».
3. З огляду на зміни у медіаіндустрії, зокрема у створенні медіапродукції, вилучити дисципліни «Фотожурналістика», «Газетно-журнальне виробництво», «Агенційна журналістики» та ввести дисципліну «Аудіовізуальне виробництво».
 
 
 
 
Єфрем Лукацький, обговорючи освітню програму, наголосив, що в професії фотожурналіста є свої особливості, оскільки зараз фотосвіт і технічний, і оцифрований, висловив пропозиції закцентувати увагу на викладанні фахових навчальних дисциплін, які дозволяють студенту опанувати спеціальними знаннями та навичками для створення медійного продукту, працювати з сучасною технікою, новітнім обладнанням.

 
 
  Особливу увагу Є. Лукацький звернув на надзвичайно актуальну проблему набуття компетентностей, пов’язаних з журналістською безпекою, поглибленням знань щодо роботи в екстремальних ситуаціях.
  
 
Стейкхолдер Яна Тераніс, продюсерка інформаційного агентства Tvlab звернула особливу увагу колег на впровадження вивчення рекламної та маркетингової складової під час навчання, а також довела цю позицію прикладами зі професійної діяльності.
Професор кафедри, Народна артистка України Тетяна Цимбал, диктор і ведуча, педагог, академік Телевізійної академії України наголосила на важливості вивчення різних процесів комунікації.
Студентка 1 курсу Орина Зеленіна висловила побажання студентів-журналістів щодо розширення переліку вибіркових дисциплін, пов’язаних з технологіями в медійній сфері, та вніс пропозицію щодо вивчення нових трендів у медіа, як-от data журналістика, журналістика в інтернет-просторі тощо.
УХВАЛИЛИ:
Переглянути та удосконалити освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика» (2019) у зв’язку з затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від «20» червня 2019 р. № 864).
1. Увідповіднити перелік загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання ОПП «Журналістика» зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
2. Оптимізувати перелік обов’язкових компонентів ОПП відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти.
3. Удосконалити перелік вибіркових дисциплін та затвердити перелік вибіркових дисциплін за блоками:
- Медіатехнології: «Журналістика даних», «Вебдизайн та html-програмування», «Мультимедіапродукція», «Комунікаційні технології», «Кросмедійна журналістика», «Інтернет-журналістика», «Медіаменеджмент», «PR-технології в медіа».
- Медіакомунікації: «Журналістське розслідування», «Безпека журналістської діяльності», «Реклама та зв'язки з громадськістю», «Візуальні комунікації», «Медіааналітка та медіапсихологія», «Медіакритика», «Правовий дискурс у ЗМІ», «Маркетингові та політичні комунікації».
 
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook