Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівників ВСП НУБіП України – фахових коледжів

31 серпня 2021 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД ДИРЕКТОРІВ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
БЕРЕЖАНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ
БОЯРСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ
НЕМІШАЇВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ
НІЖИНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ 
РІВНЕНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБіП УКРАЇНИ

 
У конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні (педагогічні) працівники, як правило, мають науковий ступінь та/або вчене звання, загальний стаж науково-педагогічної (педагогічної) діяльності не менше 5 років або досвід роботи в державних органах (органах виконавчої влади).
 
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 01.11.2021 р.).
 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів Університету такі документи:
 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради ВСП або наглядової ради Університету;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
-  копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
-  письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
-  проєкт стратегії розвитку ВСП на 5 років (до 5 сторінок А4);
-  мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 
Претендент може додатково подати інші документи, які підтверджують його кваліфікаційні, професійні та/або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
 
Документи надсилати на адресу Національний університет біоресурсів і природокористування України або подавати особисто: м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15, кабінет 106, начальник відділу кадрів 
 
Телефони для довідок: (044) 527-80-37, (044) 527-89-61
 

Відповідно до ст.42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту НУБіП України, Положення про конкурсний відбір на посаду керівника відокремленого структурного підрозділу НУБіП України (далі ВСП НУБіП України) – фахового коледжу, затвердженого рішенням вченої ради, протокол № 9 від 28.04.2021 року, наказу ректора НУБіП України № 1561-к від 26.08.2021 року в Університеті оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівників ВСП НУБіП України – фахових коледжів  (положення)  

 
Початок виборчого процесу на заміщення вакантних посад керівників ВСП НУБіП України розпочинається з моменту розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Університету 1.09.2021р. (посилання)
 
Впродовж семи календарних днів з моменту розміщення оголошення про проведення конкурсного відбору  (до 7.09.2021 року) в.о.керівника ВСП НУБіП України визначає: 1) персональний склад організаційного комітету з проведення рейтингового голосування; 2) склад виборчої комісії та кінцевий строк обрання представників колективів коледжу для участі у рейтинговому голосуванні з числа інших штатних працівників, які не є науково-педагогічними, або педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів. 
 
Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад керівників ВСП НУБіП України – фахових коледжів висвітленні в положенні (посилання)
 
Строк подання заяв  – два місяці з дня опублікування оголошення (до 01.11.2021 р.).  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають відповідні документи  до відділу кадрів Університету. (Детальна інформація за посиланням Положення
 
Інформування кандидатів на заміщення вакантних посад директорів ВСП про участь у рейтинговому голосуванні  здійснюється ректором Університету  08.11.2021 року (не пізніше 10 календарних днів до початку рейтингового голосування).
 
Рейтингове голосування у ВСП НУБіП України – фахових коледжах проводиться згідно додатку до наказу НУБіП України від 26.08.2021 року № 1561-к. 
 
Графік
проведення рейтингового голосування у відокремлених структурних підрозділах – фахових коледжах
 

№ з/п

Назва відокремленого структурного підрозділу

Дата проведення, час

Ректор або уповноважена особа від ректорату

1.     

Бережанський фаховий коледж

НУБіП України

9.11.2021(вівторок)

14.00

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

2.     

Боярський фаховий коледж НУБіП України

10.11.2021(середа)

14.00

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

3.     

Немішаївський фаховий коледж

НУБіП України

11.11.2021(четвер)

14.00

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

4.     

Мукачівський фаховий коледж НУБіП України

12.11.2021(п’ятниця)

14.00

 

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

5.     

Ніжинський фаховий коледж НУБіП України

15.11.2021(понеділок)

14.00

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

6.     

Рівненський

фаховий коледж

НУБіП України

16.11.2021(вівторок)

14.00

Ніколаєнко С.М.

Шинкарук В.Д.

Михайліченко М.В.

 
Начальник відділу кадрів                                     М. Михайліченко 
 
Начальник відділу регіонального розвитку, 
координації діяльності ВСП, дистанційної              О. Санченко
освіти та заочного навчання
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook