65 студентів університету стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН України

12 серпня 2021 року
     Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Міністерством освіти і науки України проводиться щорічно з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
 
     Цьогоріч, як і завжди, даний конкурс проводився у два тури:
перший – у закладах вищої освіти у листопаді 2020 року – лютому 2021 року, з метою відбору трьох кращих студентських наукових робіт в університеті за відповідною галуззю наук для участі у ІІ турі;
другий – у закладах вищої освіти, визначених МОН України як базові, у березні-травні 2021 року.
Відповідно до наказу МОН України від 28.07.2021 р. № 865 у 2020/2021 навчальному році 65 студентів нашого університету вибороли призові місця:
 
І місце
 
 • у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету Гайдученко Тетяна Миколаївна, науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Калюга Євгенія Василівна;

  

 • у галузі «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права» – студент юридичного факультету Грігалашвілі Дмитро Георгійович, науковий керівник – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доцент Качур Віра Олегівна;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студентка факультету конструювання та дизайну Момотюк Дарина Сергіївна, науковий керівник – декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доцент Ружило Зіновій Володимирович;

  

 • у галузі «Геодезія та землеустрій» – студентка факультету землевпорядкування Степчук Яніна Анатоліївна, науковий керівник – доцент кафедри геодезії та картографії, д.е.н. Опенько Іван Анатолійович;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Леськів Ярослав Андрійович, науковий керівник – старший викладач кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання Гайдукевич Світлана Василівна;

 • у галузі «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – студентка ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Болбот Анастасія Ігорівна, науковий керівник – завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, д.т.н., професор Лисенко Віталій Пилипович;

 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Ануліч Олег Робертович, науковий керівник – декан факультету енергетитки та електротехніки, к.т.н., доцент Бунько Василь Ярославович;

 • у галузі «Агроінженерія» – студент механіко-технологічного факультету Сутковий Олег Володимирович, науковий керівник – в.о. завідувача кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, д.т.н., доцент Хмельовський Василь Степанович;

  

 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студент факультету ветеринарної медицини Федишин Петро Михайлович, науковий керівник – професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого, д.б.н. Калачнюк Лілія Григорівна; 
ІІ місце
 • у галузі «Професійна освіта» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Череп'яна Вікторія Сергіївна, науковий керівник – завідувач кафедри педагогіки, д.пед.н. Сопівник Руслан Васильович;
 • у галузі «Економіка бізнесу» – студент факультету аграрного менеджменту Зубрицький Іван Олександрович, науковий керівник – доцент кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського, к.е.н. Новак Олександр Володимирович;
 • у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету Ніколенко Марія Степанівна, науковий керівник – професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н. Гуцаленко Любов Василівна;
 • у галузі «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права» – студентка юридичного факультету Сокол Олеся Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.і.н. Протосавіцька Людмила Степанівна;
 • у галузі «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» – студентка юридичного факультету Скляр Яна Віталіївна, науковий керівник – декан юридичного факультету, к.ю.н., професор Яра Олена Сергіївна;
 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студенти факультету конструювання та дизайну Бутков Максим Олександрович та Сентіщев Олександр Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака Сергій Федорович;
 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Хропост Вячеслав Іванович, науковий керівник – старший викладач кафедри природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін, к.т.н. Кресан Тетяна Анатоліївна;
 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студентка факультету конструювання та дизайну Породько Оксана Станіславівна, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака Сергій Федорович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студентка факультету конструювання та дизайну Дубровіна Ольга Олександрівна, науковий керівник – завідувач кафедри механіки, д.т.н., професор Булгаков Володимир Михайлович;
 • у галузі «Металургія» – студент факультету конструювання та дизайну Круглій Микола Миколайович, науковий керівник – завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, д.т.н., професор Афтанділянц Євгеній Григорович ;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Горбняк Микола Андрійович, науковий керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, к.т.н. Мрачковський Анатолій Миколайович;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Пасось Владислав Русланович, науковий керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, к.т.н. Синявський Олександр Юрійович;
 • у галузі «Електричні машини і апарати» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Скоринчук Андрій Геннадійович, науковий керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, к.т.н. Березюк Андрій Олександрович;
 • у галузі «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» – студент факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Толочко Михайло Костянтинович, науковий керівник – в.о. завідувача кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, к.т.н., доцент Прядко Ольга Анатоліївна;
 • у галузі «Біомедична інженерія» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Куліш Остап Романович, науковий керівник – професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, д.т.н. Никифорова Лариса Євгенівна;
 • у галузі «Технології захисту навколишнього середовища» – студент механіко-технологічного факультету Руденко Денис Тарасович, науковий керівник – доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, к.т.н. Поліщук Віктор Миколайович;
 • у галузі «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – студентки факультету тваринництва та водних біоресурсів Рудь Марія Вадимівна та Ткаченко Юлія Олександрівна, науковий керівник – в.о. завідувача кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д.с.-г.н., доцент Лихач Вадим Ярославович;
 • у галузі «Водні біоресурси та аквакультура» – студент факультету тваринництва та водних біоресурсів Бойко Юрій Віталійович, науковий керівник – доцент кафедри гідробіології та іхтіології, к.с.-г.н. Марценюк Наталія Олександрівна;
 • у галузі «Садово-паркове господарство» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Масіян Максим Ілліч, науковий керівник – асистент кафедри лісового і садово-паркового господарства, к.с.-г.н. Підховна Світлана Михайлівна;
 • у галузі «Агроінженерія» – студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Харченко Руслан Іванович, науковий керівник – завідувач кафедри агроінженерії, д.т.н., професор Фришев Сергій Георгійович;
 • у галузі «Готельно-ресторанна справа» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Машовець Дарія Геннадіївна, науковий керівник – д.е.н. Басюк Дарія Іванівна;
 • у галузі «Автомобільний транспорт» – студентка ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Дорош Яна Олександрівна, науковий керівник – доцент кафедри транспортних технологій, д.е.н., к.т.н. Жигулін Олександр Андрійович;
 • у галузі «Транспортні технології (за видами)» – студентка юридичного факультету Іванова Валентина Іванівна, науковий керівник – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука, д.ю.н., професор Єрмоленко Володимир Михайлович; 
ІІІ місце
 
 • у галузі «Освітні, педагогічні науки» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Гулян Маргарита Ігорівна, науковий керівник – доцент кафедри педагогіки, к.пед.н. Єресько Олег Вікторович;
 • у галузі «Менеджмент освіти» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Гребченко Ольга Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри управління та освітніх технологій, к.пед.н. Базелюк Василь Григорович;
 • у галузі «Економічна аналітика та статистика» – студентка економічного факультету Сорокіна Катерина Владиславівна, науковий керівник – доцент кафедри статистики та економічного аналізу, к.е.н. Симоненко Олена Іванівна;
 • у галузі «Банківська справа» – студентка економічного факультету Колодяжна Вікторія Олександрівна, науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Давиденко Надія Миколаївна;
 • у галузі «Фінанси і кредит» – студент економічного факультету Оліфер Іван Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Давиденко Надія Миколаївна;
 • у галузі «Менеджмент організацій» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Довженко Катерина Валентинівна, науковий керівник – в.о. завідувача кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д.е.н., професор Левицька Інна Ванадіївна;
 • у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Красюк Ірина Григорівна, науковий керівник – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» – студентка ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Сергієнко Анна Олександрівна, науковий керівник – завідувач кафедри менеджменту, к.е.н. Македон Галина Миколаївна;
 • у галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Шута Олена Віталіївна, науковий керівник – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Право» – студентка юридичного факультету Лавриненко Тетяна Сергіївна, науковий керівник – доцент кафедри цивільного та господарського права, к.ю.н. Горіславська Інна Вікторівна;
 • у галузі «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» – студентка юридичного факультету Червонна Вікторія Анатоліївна, науковий керівник – доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука, к.ю.н. Кондратюк Тетяна Миколаївна;
 • у галузі «Географія» – студентка факультету землевпорядкування Іщенко Надія Олегівна,науковий керівник – доцент кафедри геодезії та картографії, к.е.н. Шевченко Олександр Вікторович;
 • у галузі «Прикладна механіка (механотроніка)» – студент факультету конструювання та дизайну Зарівний Олександр Юрійович, науковий керівник – професор кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н. Ромасевич Юрій Олександрович;
 • у галузі «Матеріалознавство» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Фесенко Максим Анатолійович, науковий керівник – старший викладач кафедри фізики, к.ф.-м.н. Чорній Віталій Петрович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)» – студент факультету конструювання та дизайну Поночовний Андрій Сергійович, науковий керівник – професор кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н. Ромасевич Юрій Олександрович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студентка факультету конструювання та дизайну Андрієвська Марія Андріївна, науковий керівник – професор кафедри механіки, д.т.н. Головач Іван Володимирович;
 • у галузі «Металургія» – студент факультету конструювання та дизайну Бутков Максим Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, д.т.н., професор Афтанділянц Євгеній Григорович ;
 • у галузі «Енергетика» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Доценко Денис Володимирович, науковий керівник – доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, д.т.н.  Нікіфоров Андрій Петрович;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Герасименко Сергій Валерійович, науковий керівник – декан факультету інженерії та енергетики, к.т.н., доцент Кушніренко Анатолій Григорович;
 • у галузі «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Буков Андрій Віталійович, науковий керівник – доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, к.т.н. Дудник Алла Олексіївна;
 • у галузі «Біотехнології та біоінженерія» – студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Скуба Анастасія Олексіївна, науковий керівник – декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, д.с.-г.н., професор Коломієць Юлія Василівна;
 • у галузі «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів Калініченко Анна Сергіївна та Маринін Олександр Михайлович, науковий керівник – професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д.с.-г.н. Прокопенко Наталія Павлівна;
 • у галузі «Лісове господарство» – студент ННІ лісового і садово-паркового господарства Чугай Євгеній Олегович, науковий керівник – завідувач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, д.с.-г.н., професор Білоус Андрій Михайлович;
 • у галузі «Агроінженерія» – студент механіко-технологічного факультету Животівський Денис Леонідович, науковий керівник – доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, к.т.н. Шкарівський Григорій Васильович;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Філіпець Єлізавета Олександрівна, науковий керівник – доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, к.вет.н. Мельник Марія Василівна;
 • у галузі «Соціальна робота» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету  Мацола Вікторія Анатоліївна, науковий керівник – завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, д.пед.н. Сопівник Ірина Віталіївна;
 • у галузі «Готельно-ресторанна справа» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Левицька Марія Вадимівна, науковий керівник – в.о. завідувача кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д.е.н., професор Левицька Інна Ванадіївна;
 • у галузі «Туризм» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Тимошенко Анна Юріївна, науковий керівник – д.е.н. Басюк Дарія Іванівна;
 • у галузі «Цивільна безпека (охорона праці)» – студент механіко-технологічного факультету Василенко Олександр Сергійович, науковий керівник – доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, к.т.н. Войналович Олександр Володимирович;
 • у галузі «Автомобільний транспорт» – студент ВСП НУБіП України «Бережанський фаховий коледж» Нестеренко Миколай Олексійович, науковий керівник – викладач першої категорії циклової комісії інженерних та аграрних дисциплін Нестеренко Олексій Вікторович.
 
     Приємно відзначити, що цьогорічний результат НУБіП України є найвищим за всі роки участі в даному конкурсі. Найвищих результатів у Всеукраїнському конкурсі досягли факультети: конструювання та дизайну, юридичний, економічний, тваринництва та водних біоресурсів, а також ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження і ННІ неперервної освіти і туризму. У «медальному заліку» студенти «Бережанського агротехнічного інституту» (два дипломи І ступеня, три дипломи ІІ ступеня), «Ніжинського агротехнічного інституту» (диплом ІІ ступеня, два дипломи ІІІ ступеня), «Бережанського фахового коледжу» (диплом ІІІ ступеня).
 

Активність підрозділів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.
 

 

Місце

Факультети,

навчально-наукові інститути

Кількість

поданих

робіт

Кількість

переможців

1

Конструювання і дизайну

20

10 (диплом I, II, III ступеня)

2

Енергетики, автоматики і енергозбереження

21

8 (диплом I, II, III ступеня)

3

Юридичний

14

6 (диплом I, II, III ступеня)

4

Неперервної освіти і туризму

11

6 (диплом II, ІІI ступеня)

5

Економічний

14

5 (диплом I, ІІ, III ступеня)

6

Тваринництва та водних біоресурсів

5

5 (дипломи II, ІІI ступеня)

7

Механіко-технологічний

25

4 (диплом I, ІІI ступеня)

8

Гуманітарно-педагогічний

26

4 (диплом II, III ступеня)

9

Ветеринарної медицини

6

2 (диплом I, III ступеня)

10

Землевпорядкування

6

2 (диплом I, ІІІ ступеня)

11

Харчових технологій та управління якістю

4

1 (диплом II ступеня)

12

Аграрного менеджменту

6

1 (диплом II ступеня)

13

Захисту рослин, біотехнологій та екології

3

1 (диплом III ступеня)

14

Лісового і садово-паркового господарства

10

1 (диплом III ступеня)

15

Агробіологічний

4

-

16

Інформаційних технологій

9

-

 

     Потенціал нашого університету цілком дозволяє в наступному році покращити результати участі у конкурсі вдвічі. Тому просимо наших науковців залучати якомога більше студентів до наукових досліджень та гідно представляти результати студентської наукової діяльності на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 
     За результатами ІІ туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році університет увійшов до 10 кращих закладів вищої освіти України, посівши 8 місце серед більш ніж 250 ЗВО, піднявшись на дві позиції у порівнянні з минулим роком. 

 

 

п/п

 

 

Найменування закладу вищої освіти

Загальна кількість студентських наукових робіт, відзначених дипломами переможців

1

Сумський державний університет

129

2

Національний університет «Львівська політехніка»

76

3

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

72

4

Миколаївський національний аграрний університет

72

5

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

67

6

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

65

7

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

64

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України

62

9

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (в т.ч. Первомайська і Херсонська філії)

59

10

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

46

11

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

 

44

12

Сумський національний аграрний університет в.ч. Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака)

 

40

13

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  ім. Ігоря Сікорського»

 

39

 

………………..

 

250

…………………

 

 

 

 ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЇХНІХ КЕРІВНИКІВ!!!

 

Науково-дослідна частина

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook