Обговорення результатів акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Агрономія»

7 серпня 2021 року

 

06.08.2021 року на агробіологічному факультеті під керівництвом гаранта С.П. Танчика, за участю членів робочої групи, голови Ради аспірантів НУБіП України С.В. Михнюка, аспірантів факультету.

                У своїй доповіді гарант повідомив, що програма визнана експертною групою як така, яка відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої програми дотичні суспільній місії та Стратегії університету. Освітній процес регламентовано чинними положеннями і нормативною документацією. Зміст освітньо-наукової програми «Агрономія» відповідає усім нормативним вимогам, а структурно-логічна схема відповідає заявленій предметній області та має логічну послідовність. Освітній процес на ОНП, професійний кадровий потенціал, структура та зміст освітньої програми дозволяють досягнути поставлених цілей та програмних результатів навчання. В університеті дотримано процедури публічності, прозорості щодо викладеного контенту; забезпечено вільний доступ до всієї інформації та інфраструктури, відмічено студентоцентрований підхід у навчальному процесі, забезпечуються права академічної свободи; дотримано права й обов’язки усіх учасників навчального процесу. Фінансові, матеріальні ресурси та створений освітній простір –забезпечують належне виконання поставлених завдань. Загалом ОНП «Агрономія» відповідає суті критеріїв і підкритеріїв.

Щодо рекомендації ЕГ посилити контроль за своєчасною підготовкою публікацій наукових досліджень здобувачами ОНП відповідно до затверджених індивідуальним планом підготовки показників було визначено графік і відповідальних за перевірку. Також змінено підходи щодо своєчасності виконання індивідуального графіку.

Було запропоновано міжнародному відділу університету і керівнику міжнародних програм агробіологічного факультету Ю.С. Кравченко  посилити інформування здобувачів з їх прав, можливостей і обов’язків, про можливість визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО, провести серію «круглих столів».

 

Ірина Шпакович,

аспірант 1 року навчання зі спеціальності "Агрономія"


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook