Навчальна практика з ґрунтознавства для студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Агрономія» – база формування конкретних знань майбутніх агрономів про ґрунти

28 липня 2021 року
     У ВП НУБіП України “Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка” та у ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” в період з 19 по 29 липня 2021 року проводяться навчальні практики з ґрунтознавства для студентів 1 та 2 курсів спеціальності 201 “Агрономія” під керівництвом Валерія Носенка та Володимира Козака, доцентів кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули. Під час навчальної практики студенти навчилися застосовувати безпосередньо на практиці теоретичні знання, здобуті під час вивчення дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології”.
 
     Основним завданням навчальної практики було вивчення ґрунтового покриву господарств і закономірностей залягання ґрунтів, які є, відповідно до висловлювання визначного вітчизняного ґрунтознавця В.В. Докучаєва, “дзеркалом ландшафту”. Для цього закладались ґрунтові розрізи, які розкривали усі генетичні горизонти включно з материнською породою, до глибини 2,0-2,5 метри, і проводився морфологічний опис профілю ґрунту. Розташування навчально-дослідного господарства та особливості його ґрунтового покриву дозволили студентам вивчити будову профілю не тільки чорноземних ґрунтів, які найбільш поширені в господарствах даної природно-кліматичної зони, але також і сірих лісових та дерново прихованопідзолистих ґрунтів.
  
     Оскільки кожен ґрунтовий розріз повинен бути прив’язаний до орієнтирів місцевості або географічних координат, на практиці зі студентами було розглянуто різні, в тому числі і сучасні, способи такої прив’язки.
  
     При закладці кожного розрізу відповідно до передбаченої процедури обов’язково детально описувався рельєф місцевості, де закладено розріз, рослинність, материнська порода, глибина залягання ґрунтових вод, форма і глибина залягання карбонатів. При дослідженні рельєфу студенти навчились визначати крутизну схилів за допомогою екліметра Брандіса, а також експозицію схилу.
 

  

     На території господарства поширені також гідроморфні ґрунти, тому під керівництвом викладачів студенти вивчили особливості визначення глибини залягання карбонатів та морфологічні ознаки процесу оглеєних горизонтів.
  
     Завершальним етапом морфологічного опису профілю ґрунту є, власне, визначення його назви. Тут студентам довелось продемонструвати розуміння принципів генетичної класифікації ґрунтів і знання її таксономічних одиниць.
     Упродовж практики студентами було проведено морфологічний опис кожного виділеного генетичного горизонту, визначена назва кожного ґрунту і відібрані зразки з середини кожного генетичного горизонту і материнської породи, щоб зробити мікромоноліт ґрунту у польовому щоденнику, після чого ґрунтовий розріз обов’язково «закривається», а студенти готуються до оформлення і здачі звітів з практики.
     Це одна із тих практик, які дають зв’язок між отриманими в аудиторіях знаннями із безпосередньою практикою застосування набутих знань майбутніми агрономами як для сільськогосподарського використання, так і для охорони ґрунтів господарства. За словами самих студентів, навчальна практика з ґрунтознавства збагатила їх конкретними уявленнями про ґрунтові обстеження і морфологічну будову ґрунтів, проходить вона завжди цікаво і корисно.
 
Валерій Носенко, Володимир Козак,
доценти кафедри ґрунтознавства та

охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook