ПЛІДНА РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

28 червня 2021 року

24 червня 2021 р. за 100% участі членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин відбулося засідання на чолі з професором Дмитром Засєкіним. Першим питанням порядку денного було розглянуто дисертацію Надії Богатко, здобувача Сумського національного аграрного університету на тему: «Ідентифікація, безпечність та якість м’яса забійних тварин згідно з європейськими вимогами», подану на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – Ветеринарно-санітарна експертиза. Науковий консультант – Тетяна Фотіна, д. вет. н., професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та якості і безпеки продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету.


Після доповіді Надії Богатко питання задавали члени науково-технічної ради: академіки Микола Цвіліховський, Валерій Ушкалов, Анатолій Мазуркевич, член-кор. НААН Микола Захаренко, професори Володимир Духницький, Дмитро Засєкін. Було поставлено 46 питань, на які здобувач надала обґрунтовані відповіді та пояснення.
Далі виступили рецензенти: Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, Ольга Якубчак, д. вет. н., професор та Лариса Шевченко, д. вет. н., професор, професори кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька, які ґрунтовно проаналізували дисертаційну роботу, надали їй позитивну оцінку, вказавши ряд слушних зауважень.

  

В обговоренні взяли участь: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Духницький, акад. Анатолій Мазуркевич, проф. Наталія Сорока, проф. Дмитро Засєкін.

Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скоригувати назву дисертації та рекомендувати дисертаційну роботу Надії Богатко до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
Наступним питанням розглядали дисертацію Світлани Тушак, здобувача Поліського національного університету на тему: «Епізоотологічний моніторинг та використання препарату «Біоконтакт Плюс» для профілактики заразних хвороб бджіл», подану на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Науковий керівник – Олександр Галатюк, д. вет. н., професор, завідувач кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Поліського національного університету.

Після доповіді Світлани Тушак питання задавали члени науково-технічної ради: проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Духницький, проф. Михайло Прус, акад. Микола Цвіліховський, проф. Олег Мельник, акад. Валерій Ушкалов, проф. Дмитро Засєкін. Було поставлено 57 питань, на які здобувач надала обґрунтовані відповіді та пояснення.
Далі виступили науковий керівник – д. вет. н., професор Олександр Галатюк, який відзначив актуальність обраної теми дисертаційної роботи, значну її практичну цінність та особистісні позитивні риси здобувачки та рецензенти Тетяна Мазур, д. вет. н., професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології та Віктор Литвиненко, к. вет. н., доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

В обговоренні взяли участь: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Духницький, проф. Наталія Сорока, проф. Дмитро Засєкін.

Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скоригувати назву дисертації та рекомендувати дисертаційну роботу Світлани Тушак до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
Третім питанням порядку денного було заслухано звіт голови ревізійної комісії факультету ветеринарної медицини доцента кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Дмитра Криворучка у першому півріччі 2021 року. Звіт було схвалено та одноголосно затверджено.

У різному було розглянуто та рекомендовано до друку монографію д. вет. н., доцента Марини Галат на тему: «Токсоплазмоз тварин: особливості поширення, методи діагностики і заходи боротьби» та науково-практичні рекомендації «Науково-практичні рекомендації щодо загальних підходів до розробки процедур отримання молока належної якості та критеріїв оцінки молока-сировини», автори: Якубчак О. М., Ушкалов В. О., Данчук В. В., Кондрасій Л. А., Таран Т. В., Мідик С. В.


Ганна Козловська, секретар науково-технічної ради
НДІ здоров’я тварин

 

 

 
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook