Міжкафедральний семінар з питань розгляду освітньо-наукової програми «Інформаційні технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

5 лютого 2021 року

05 лютого 2021 року на факультеті інформаційних технологій під головуванням декана факультету, проф. Глазунової О.Г. було проведено міжкафедральний семінар з питань розгляду освітньо-наукової програми «Інформаційні технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (Кваліфікація: Доктор філософії з інформаційних технологій) та підготовки до акредитації даної програми Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Доповідач: гарант програми, д.т.н., проф. Хиленко В.В.

В роботі семінару прийняли участь д.т.н., проф. Гуржій А.М. (Академія педагогічних наук) та д.т.н., професор, керівник інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. І.Сикорського Денісюк С.П.

В обговоренні прийняли участь декан факультету, проф. Глазунова О.Г., зав.каф. комп’ютерних наук, к.т.н., доц. Голуб Б.Л., зав.каф. інформаційних систем і технологій, к.е.н., проф. Швиденко М.З., зав.каф. камп’ютерних систем і мереж, проф., д.т.н. Лахно В.А., доц. кафедри комп’ютерних наук, доц., к.т.н. Ткаченко О.М., д.т.н., проф. Гуржій А.М., д.т.н., проф. Денісюк С.П. та ін.

При розгляді програм курсів, що мають викладатись в процесі навчання аспірантів та здобувачів як основні і вибіркові, був детально проаналізований навчальний матеріал та запропоновані рекомендації викладачам які викладають додаткові курси з метою запобіганню дублювання питань, що вивчаються в основних курсах.

При розгляді питання особливостей підготовки і написання дисертаційної роботи аспірантами та здобувачами денної та заочної форм навчання було звернуто увагу наукових керівників на необхідність чіткого дотримання нормативних вимог, що викладаються в загальних дисциплінах, зокрема в курсах
«Математичне моделювання та планування експерименту» та «Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи».

Гаранту програми проф. Хиленку В.В. було рекомендовано розглянути питання щодо доцільності розширення переліку та наповнення додаткових дисциплін чи, у якості альтернативи, опрацювати з викладачами окремих фахових предметів порядок включення інформаційних повідомлень щодо новітніх рішень в галузі ІТ в навчальні програми аспірантів та здобувачів.

Учасниками роз були позитивно оцінені зміни в ОНП пов’язані з більш вагомим урахуванням специфіки базового навчального закладу (НУБІП) та відображенням особливостей підготовки наукових фахівців з‘орієнтованих на проводження сучасних інформаційних технологій в агропромисловому секторі, зробленими з урахуванням рекомендацій наради та обговорення програми на кафедрі комп’ютерних технологій 29.10.2020 року.

Учасниками наради була дана позитивна оцінка підготовленої ОНП і рекомендовано Гаранту програми – професору Хиленку В.В. продовжити роботу щодо її подальшого удосконалення.

 

Хиленку В.В., професор кафедри комп’ютерних наук

 

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook