Захоплюючий початок літніх практик на факультеті землевпорядкування. Враження студентів першого курсу про ознайомчу практику

17 червня 2021 року
Практика – важливий етап підготовки землевпорядників. Вона невід'ємна складова освітнього процесу, оскільки дає студентам можливість практично перевірити теоретичні знання, здобуті під час аудиторного і дистанційного навчання. Щороку після завершення весняного семестру першокурсники факультету землевпорядкування вирушають на практику. Хоч в цьому навчальному році ми переважно навчалися дистанційно, проте ознайомча за фахом практика відбулася в очному форматі.

Під час проведення ознайомчої практики ми продовжуємо вивчати й закріплювати знання, набуті під час аудиторного вивчення дисциплін, які входять до освітньої програми «Геодезія та землеустрій». Розпочалася практика 7 червня 2021 року у навчальному корпусі № 6 з інструктажу по техніці безпеки. Студенти отримали вичерпну інформацію стосовно дотримання норм поведінки в польових і камеральних умовах, захисту від сонячного удару, блискавки, техногенних об’єктів і процесів, біобезпеки тощо.
На початку практики її керівники – професор Іван Ковальчук, старший викладач Олена Малашевська, асистенти Катерина Лук’янчук та Андрій Ковальчук провели зі студентами першого курсу факультету землевпорядкування організаційну нараду. Вразив факт практично 100% присутності студентів на практиці!

В перший день роботи студенти ознайомилися з Програмою практики, її завданнями, послідовністю їх виконання, сутністю професії землевпорядника, з видами документації з обліку земельних ресурсів, видами землевпорядних робіт, видами проєктів, які створюють фахівці зі спеціальності «Геодезія та землеустрій». Студенти дізналися чимало цікавого з історії виникнення та розвитку нашого університету, історії створення факультету землевпорядкування, про його структуру, напрями діяльності, завдання у сфері підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», напрями дослідницької роботи кафедр факультету, про грані професії землевпорядника. Крім того, отримали індивідуальні та бригадні завдання на період практики.

Впродовж другого дня з допомогою керівників практики ми відвідали Київський інститут земельних відносин. Це провідне комунальне підприємство України в галузі землевпорядкування, геодезії, топографії та інженерної геодезії, інвентаризації земель та нерухомості.
Екскурсію проводив особисто директор підприємства – Ігор Долинський, до речі наш випускник. Студенти звернули увагу на прилади, якими користуються фахівці, а саме електронний тахеометр і 3D сканер, а також програми, за допомогою яких отримуються, зберігаються та обробляються цифрові дані.

  

  

  

Наступна наша подорож була до Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Люб'язно зустрів студентів у стінах установи директор департаменту технологічного забезпечення Державного земельного кадастру Антон Тарасенко. У своїй презентації керівники цього підприємства і керівники практики звертали увагу студентів на роль Центру ДЗК у створенні Публічної кадастрової карти України, на найновіше геодезичне й аерознімальне обладнання та інструменти, якими володіє це підприємство та використовує їх при проведенні знімальних робіт, на широкий спектр кадастрових робіт, які виконуються його працівниками, на необхідність володіння геоінформаційними технологіями для роботи у сфері кадастру. Ми познайомилися також з новаціями, які вводить Держгеокадастр у свою діяльність.

  

  

Наступного дня ми відвідали ДП «Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою», познайомилися з його структурою, лабораторною та інструментальною базою, напрямами досліджень, отриманими результатами, а також зразками технічної документації. Корисним було спілкування представників інституту і студентів стосовно перспектив виробничої практики, стажування і працевлаштування на роботу після отримання фаху.
У п’ятницю і суботу відбувався захист звітів за практику, який пройшов у творчій обстановці, у спілкуванні викладачів і студентів.

Які ж висновки зробили студенти після завершення першої у студентському житті практики?
Вашій увазі висловлювання студентів з чотирьох груп студентів, поділених на 16 бригад.

«Надзвичайно швидко пролетів дуже цікавий та інформаційно насичений тиждень ознайомчої практики. Фахівці-землевпорядники розповіли про перспективи нашої професії та із задоволенням провели екскурсію. Нам представили сучасні геодезичні прилади, які дають змогу робити надзвичайно точні виміри, показали лабораторії та архіви, що знаходяться на підприємствах, розповіли як створюється технічна землевпорядна документація. Спілкування з фахівцями було дуже цікавим, приємно, що більшість з них є випускниками нашого університету.
Під час ознайомчої практики ми вкотре переконались, що професія землевпорядника є дуже перспективною та буде завжди користуватись попитом. Приємною новиною було те, що підприємства дають можливість студентам проходити стажування та поєднувати навчання з роботою. Ми вдячні за цікаву й корисну інформацію, обіцяємо стати гідними фахівцями своєї професії.
Здобуті знання під час ознайомчої практики є дуже цінними, а враження тільки позитивними».

Ольга Пронь,
староста 2 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ознайомча практика 2021 залишила в моїх спогадах лише гарні враження. Під час практики ми відвідали три підприємства: Київський інститут земельних відносин, Центр Держгеокадастру та Науково-дослідний і проєктний інститут землеустрою. Це дало змогу дізнатися нову інформацію про те, як влаштовані ці підприємства, а також отримати розуміння того, з чим нам доведеться мати справи як у процесі подальшого навчання, так і після його завершення».

Артем Шамоян
студент 2 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«7 червня 2021 року розпочалася ознайомча практика для студентів першого курсу факультету землевпорядкування. Основним завданням практики було ознайомлення з професією землевпорядника; зі структурою та діяльністю Держгеокадастру; інститутів землеустрою; землевпорядних підприємств; з видами документації стосовно обліку земельних ресурсів; з видами землевпорядних робіт; з точними сучасними геодезичними приладами з методами камеральної обробки результатів вимірювань. Основними об’єктами дослідження стали ДП «Науково-дослідний і прєктний інститут землеустрою», ДП «Центр державного земельного кадастру» і КП «Київський інститут земельних відносин». Ці організації успішно виконують свою основну мету діяльності, а саме - сприяння розвитку земельних відносин в Україні та створення відкритого і цивілізованого ринку землі.
Перший день практики, який проходив у Київському інституті земельних відносин справив позитивне враження (на нашу бригаду), працівники не побоялися показати найцінніший геодезичний прилад та проєкт, який створювався не один рік. Інформацію виклали лаконічно і зрозуміло.
Другий день практики, який проходив у ДП «Центр державного земельного кадастру» сподобався тим, що його працівники знайшли до студентської аудиторії особливий підхід нестандартними та незаготовленими по сценарію словами.
Найбільше вразив третій день практики. Як кажуть, «солодке на кінець». Ми відвідали ДП Науково-дослідний і проєктний інститут землеустрою. Сміливо можемо назвати це підприємство «класичним». Прекрасні супроводжуючі, приємна атмосфера та взаємовідносини при спілкуванні в лабораторіях та кабінетах інституту.
В результаті ми отримали приємні враження і незабутній досвід, ознайомилися ближче зі своїм фахом та підприємствами, які працюють у цій сфері. Така практика відкрила для нас можливість пізнати всі сторони роботи землевпорядника і значно розширити уявлення про геодезію та картографію як важливі складові нашої професії».

Софія Розуменко,
студентка 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«У студентів-бакалаврів першого курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з 7 червня 2021 року розпочалася ознайомча практика із землеустрою та земельного кадастру. Метою цієї ознайомчої практики є закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих при вивченні фахових дисциплін, а також надання можливості реалізації знань студентів на підприємстві або при забезпеченні державного управління. Базами ознайомчої практики для студентів стали: ДП "Київський інститут земельних відносин", «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». На місцях ми мали змогу глибше пізнати свою майбутню професію та закріпити отриманні знання під час пар і здобути безцінні знання щодо роботи на підприємстві. На провідних підприємствах та організаціях ми ознайомились з технологічними процесами та основами роботи підприємства та таке інше. Ознайомлення з приладами, програмами, архівами та лабораторіями – зрозумілі для нас завдання. В майбутньому ми зможемо проходити виробничу практику на цих підприємствах, де будуть проводитись такі роботи як: розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; виконання польових вишукувальних робіт (топографічна та кадастрова зйомка в масштабах 1:500; 1:1 000; 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 1:25 000; 1:100 000); розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; проведення робіт з інвентаризації земель; складання кадастрових планів; складання електронних документів у форматі XML. Крім теоретичних моментів, ми вели і свої щоденники, результати яких розглянули на захисті звітів.
Саме практика є важливим і необхідним етапом навчання майбутніх землевпорядників»!

Олександра Калініченко,
студентка 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Я вважаю, що ця практика важлива і вона знадобиться нам в подальшому житті та при виборі компанії для працевлаштування. Все дуже сподобалось, співробітники привітні, цікаво та доступно розповідали».

Юлія Рижук,
студентка 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ці дні практики промайнули дуже швидко, але ми дізнались багато нового і цікавого, ознайомились зі завданнями та проблемами, які постійно вирішують землевпорядники, дізналися основні відомості про документи в цій сфері».

Стришков Вадим,
студент 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Нам дуже сподобалась практика. Вона була цікава й корисна для нас, як для майбутніх спеціалістів. Переконані, вона нам допоможе у виборі професії. Серед плюсів варто відмітити те, що нам показали прилади нового покоління. Ми дізналися реалії професії землевпорядника, а також про те, де можемо в майбутньому працювати. Отримали нові знання, послухавши лекції від провідних спеціалістів у сфері землеустрою. Також є незначні мінуси. Це те, що на час практики у нас не було забезпечення транспортом. Також хотілося б, що були представлені і приватні фірми, а не тільки державні та комунальні».

Лілія Кириченко,
студентка 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ознайомча практика проходила насичено та у досить комфортному темпі для засвоєння поданої нам інформації. Можу виділити третій день (відвідування Київського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою) як найбільш трудомісткий та цікавий через насиченість програми проведення».

Ірина Нестріляй,
студентка 1 групи 1 курсу факультету землевпорядкування


«Ознайомча практика залишила кожному члену нашої бригади багато незабутніх вражень та гарних спогадів. Під час ознайомчої практики ми отримали чудову можливість дізнатися трохи більше про нашу майбутню професію шляхом відвідування таких провідних підприємств як: «Київський інститут земельних відносин», «Центр ДЗК» та «Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». Тут ми мали змогу дізнатися про сучасні прилади і програми, що використовуються у землевпорядних підприємствах, змогли побачити як і в яких умовах працюють спеціалісти цих провідних підприємств, а також про переваги та недоліки працювати за фахом у майбутньому. Кожен учасник бригади № 2-3 отримав гарні спогади від ознайомчої практики. Наша бригада повною мірою використала можливість зрозуміти, що означає бути землевпорядником і якими якостями і навичками треба володіти, щоб успішно працювати за фахом. Ми також отримали змогу вивчити основні завдання і напрями роботи нашого факультету, спеціалізацію кожної з його кафедр. Цікаво було також дізнатися про документацію із землеустрою, її види та види проектів, що розробляються землевпорядниками. Відведений для ознайомчої практики час був використаний з користю для кожного учасника нашої бригади. Ми дізналися багато нового про свою майбутню професію і, звичайно, отриманні за час практики знання ми неодмінно закріпимо і розширимо під час навчання на старших курсах факультету землевпорядкування НУБіП України».

Денис Степаненко,
студент 2 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ознайомча практика мені дуже сподобалося. Під час відвідування Київського інституту земельних відносин, Центру державного земельного кадастру та Науково-дослідного і проєктного інституту землеустрою я дізнався, як землевпорядники створюють топографо-геодезичні продукти, розробляють документацію із землеустрою, дистанційно зондують Землю та які сучасні геодезичні прилади використовують. На мою думку, практика для майбутніх землевпорядників була важливою та пізнавальною».

Євгеній Колотій,
студент 2 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Практика познайомила мене глибше з моєю професією, я побачив багато новітніх приладів, прослухав цікаві лекції з приводу кадастру і землевпорядкування, лекцію з питань ґрунтознавства. Для мене це був цікавий досвід і можливість глибше ознайомитися зі спеціальністю «Геодезія і землеустрій». Я впевнений, що отримані мною знання з даної практики пригодяться мені в майбутньому. Одним словом, мені дуже сподобалась ознайомча практика з мого фаху».

Артем Ярмолюк,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Коли закінчився навчальний рік в нашому університеті, нам повідомили, що нас буде очікувати практика. Першою була ознайомча з фахом практика, оскільки ми першокурсники, то це була наша перша практика в цілому за життя. Я і не очікував, що це буде настільки цікаво, адже ми відвідали установи, які займаються тим, що ми поки що вчимо. Кожного дня ми дізнавались про щось нове, кожного дня в мене були позитивні емоції від побаченого. Найбільше мені запам’ятався другий день практики, коли нам показали сучасний 3D сканер і потужний тахеометр, а ще більше мені запам’яталась їх ціна —1.7 млн грн. і 6.0 млн грн. відповідно. Я зрозумів, що наполегливість і праця в цій сфері дасть мені можливість працювати з цими приладами і заробляти хороші гроші».

Тарас Оліферук,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Геодезист - дуже цікава професія, але без практики її важко зрозуміти. Перший об’єкт, який ми відвідали – Київський інститут земельних відносин. Тут нам розповіли, які є новітні геодезичні прилади. Я був вражений різноманітністю знань, якими треба оволодіти, щоб працювати за цією професією. Також дуже сподобалась лабораторія в Науково-дослідному і проєктному інституті землеустрою. Загалом, враження від практики чудові!».

Богдан Данильченко,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Коли починалась ознайомча практика, я не знав, що нас очікує. Перше, що я подумав, це те, що нам розповідатимуть про те, як проходитиме практика за ці два місяці. Мені здалося, що буде не дуже цікаво, але після того, як ми відвідали цих три об’єкти, моя думка змінилася. Те, що нам показували лабораторії, нові прилади і як працювати з ними, було цікаво і корисно. Так я отримав змогу більше ознайомитися із своєю майбутньою професією. Я зрозумів, що потрібно бути відповідальним і дуже уважним. Мені сподобались заклади, які ми відвідали тому, що там було багато чого нового і цікавого для мене».

Олександр Антоненко,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ми побували на трьох підприємствах. Керівництво було дуже доброзичливим, я отримав тільки позитивні емоції та враження. Велика подяка працівникам за те, що дали можливість відвідати їхні заклади, що були щирими, привітними, гарно все пояснювали та відповідали на всі наші запитання. Ми побачили найсучасніші прилади, за допомогою яких можна легко здійснювати геодезичні роботи, а також проводити певні досліди та сучасні програми, в яких потім обробляють інформацію. Завдяки ознайомчій практиці ми покращили наші знання і краще зрозуміли сутність обраної спеціальності».

Микола Скицько,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«За ці три дні ми отримали багато цікавої та пізнавальної інформації і розширили свій світогляд. Ми відвідали три державні установи в Києві з землеустрою. В кожному з підприємств ми отримали певні знання. Я дуже вдячна, що керівники і персонал приділили нам чимало уваги, що проводили інструктаж та показали обладнання і продукцію, яку вони створюють. Ми змогли ознайомитися із новітніми електронними приладами: тахеометрами, GPS-приймачами та ін. Нам розповідали про сенс, нюанси, плюси та мінуси професії землевпорядкування. Це дуже хороший досвід для студентів, отримані знання дуже знадобляться нам у майбутньому. І я сподіваюся, що всі першокурсники отримають змогу пройти цей короткий і цікавий шлях, щоб мати уявлення про дану спеціальність і в майбутньому зробити вагомий внесок в цю сферу, забезпечити нашій країні добре майбутнє».

Єлизавета Сіденко,
студентка 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Мої враження: ми проходили практику в трьох підприємствах. Атмосфера була дуже доброзичливою, отримали тільки позитивні емоції та враження. Працівники були щирими, привітними, гарно все пояснювали та відповідали на всі наші запитання. Ми побачили найсучасніші геодезичні прилади, за допомогою яких можна легко здійснювати геодезичні роботи та сучасні програми, в яких потім обробляють інформацію. Також в останній день нам показали, як проводять досліди над ґрунтами. Загалом, практика була дуже пізнавальною і ми отримали чіткіші уявлення про професію землевпорядника».

Ковтун Інна,
студентка 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ці три дні були багаті на нові знання та емоції. Ми відвідали комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин", ДП "Центр державного земельного кадастру" і Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Я змогла побачити свою професію з іншої сторони. Це цікаво та захоплююче, незважаючи на відповідальність та зосередженість, яка повинна бути в мене. Я зрозуміла, над чим мені потрібно працювати та яких якостей мені не вистачає. Ця практиками була дуже корисною та інформативною».

Ангеліна Палій,
студентка 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Професія землевпорядника складна і відповідальна, в цьому я остаточно переконався за 3 дні практики. Ми побачили сучасні вимірювальні прилади, дізналися як вони працюють та як обробляється інформація, отримана з допомогою цих приладів. Побували в Держгеокадастрі, в них є ціла кімната із серверами, на яких зберігається інформація про земельні ділянки. Ця кімната повністю захищена від води, вогню, електромагнітних хвиль та іншого. В останній день ми відвідали лабораторії, в яких досліджують ґрунти і з допомогою отриманих аналізів складають їх характеристику. В цілому я повністю задоволений, дізнався багато нового і гарно провів час».

Георгій Юрченко,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Враження від ознайомчої практики: я думав, що буде не цікаво, але те, що нам показували нові прилади, пояснювали, як працювати з ними, як використовувати отримані дані у землеустрої змінило мою думку на протилежну. Також я більше ознайомився із своєю майбутньою професією. Я думав, що моя професія не буде такою складною, але коли я побачив, що потрібно бути відповідальним і дуже уважним, я зрозумів, що не так це легко. Було дуже цікаво і захоплююче . Мені сподобались всі заклади, які ми відвідали, тому що там було багато чого нового і цікавого для мене як майбутнього землевпорядника».

Олександр Желєзняк,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Мене дуже вразили прилади нашої майбутньої професії, особливо їх ціна, коли нам їх показали.
Після першого дня практики я ще більше зацікавився геодезією, з кожним днем цікавість тільки зростала. Також я зрозумів, що тут не вийде байдикувати, а потрібно працювати - вчитися, щоб бути професійним фахівцем, як це потрібно у будь-який професії.
Дякую нашому університету та викладачам за змогу побачити своїми очима, як усе влаштовано, я дізнався дуже багато цікавого за ці дні».

Микита Єременко,
студент 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ось і завершилась наша перша ознайомча практика. За ці три дні нам дали дуже багато цікавої та пізнавальної інформації. Показали головні державні установи Києва з землеустрою. В кожному із підприємства нас зустрічали добрі та привітні люди, персонал нас завжди проводив до зали, проводили інструктаж та готували нас до показу експонатів. Ознайомилися із новітніми електронними приладами: тахеометрами, GPS-приймачами та ін. В кожному підприємстві старались нас зацікавити і дати якомога більше інформації для подальшого бачення нашої майбутньої професії. Нам розповідали всі тонкощі, плюси та мінуси, нюанси землевпорядкування. Словом, це дуже хороший досвід для студентів, підчас неї ми хоч і не надовго, але змогли відчути себе поважними землевпорядниками. І я вважаю, що всі першокурсники повинні пройти цей короткий, але нелегкий шлях, а в майбутньому дати вагомий внесок в цю сферу, щоб забезпечити нашій країні хороше майбутнє».

Анастасія Прит,
студентка 3 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Практика допомогла нам детальніше ознайомитись з роботою геодезиста, землевпорядника, ґрунтознавця. Познайомила нас з роботою таких приладів, як 3D тахеометри, GPS-приладом, трасошукачем. Ця практика мотивує на плідне навчання. Ознайомча практика в “Науково-дослідному та проектному інституті землеустрою” була найбільш змістовною та цікавою, адже нам була наочно показана робота та прилади, з якими працюють робітники підприємства. Ця практика дійсно дає поштовх до навчання та подальшого розвитку в нашій сфері не зважаючи на всі труднощі.
Відвідавши КП "Київський інститут земельних відносин" у цілому залишилися позитивні враження. Було цікаво подивись на будову приладів та уявити, як вони працюють за розповідями спеціаліста. Вразила робота в прикладній програмі Trimble Business Centre».

Анастасія Сиволап,
студентка 4 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Професія землевпорядника була почесною в минулому, надзвичайно потрібна сьогодні на етапі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Ознайомча практика дала нам змогу перевірити як теоретичні знання, так і практичні навички. На власному досвіді ми переконалися, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний професійний шлях, чітко зрозуміли, що неодмінним атрибутом нашої діяльності є постійне експериментування, пошук нових ідей, креативність».

Євгеній Макаренко,
студент 4 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

«Ми відвідали Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" (КП КІЗВ). Нас ознайомили з такими приладами, як мобільний 3D-сканер Trimble MX2 Dual Head, яких лише 2 в Україні і один із них в КП КІЗВ. Нам продемонстрували їх функції і де їх використовують. Саме підприємство надає широкий спектр послуг в галузі землевпорядкування, геодезії, топографії та інженерної геодезії. Команда висококласних сертифікованих фахівців якісно і в короткий термін, використовуючи сучасні прилади і технології, виконають замовлення своїх клієнтів. Спеціалісти департаменту – професіонали своєї справи.
Наступного дня в ДП "Центр державного земельного кадастру" ми обговорили тему "Просторові дані", розглянули питання збору просторових даних. Третій і фінальний похід був до ДП "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Серед іншого, ми відвідали лабораторії. Підприємство має потужну матеріально-технічну базу, нормативно-методичне забезпечення та кваліфікованих спеціалістів: землевпорядників, ґрунтознавців, агрономів, геодезистів, архітекторів, програмістів та юристів. Інститут проводить науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони і раціонального використання земель, оцінки земель, топографо-геодезичні роботи, роботи в галузі містобудування та архітектури.
На думку нашої бригади, лідером із всіх нами відвідуваних підприємств є "Київський інститут земельних відносин"».

Іван Верещак,
студент 4 групи 1 курсу факультету землевпорядкування

На завершення нашої розповіді про ознайомчу з фахом землевпорядника практику студентів першого курсу факультету землевпорядкування висловлюємо глибоку вдячність керівникам і співробітникам провідних підприємств сфери землеустрою, геодезії, кадастру, оцінювання земель, землевпорядного проектування – директору КП «Київський інститут земельних відносин» Ігорю Долинському та його заступникам Руслану Ковальову, Світлані Процевській і геодезистам та програмістам; в.о. головного інженера ДП «Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою» Михайлові Козаку та співробітникам Віталію Андрієнку, Юрію Кришеню, групі геодезистів і землевпорядників; в.о. генерального директора Центру ДЗК Юрію Ділю, директору департаменту технологічного забезпечення Державного земельного кадастру Антону Тарасенку та іншим його співробітникам за всебічну допомогу, відповідальне і доброзичливе ставлення до студентів, цікаві розповіді про фах землевпорядника, систему земельного кадастру та землеустрою.

Побажаємо студентам удосконалення знань, наполегливості та успіхів в оволодінні премудростями майбутньої професії землевпорядника!

Керівники ознайомчої практики -
завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук,
старший викладач Олена Малашевська,
асистенти Катерина Лук’янчук і Андрій Ковальчук
 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook