Питання жорстокого поводження з тваринами – тема вебінару, організованого ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

14 червня 2021 року
Завідувач кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, д.вет.н., доцент Марія Кучерук, професори Світлана Ткачук, Ольга Якубчак і Лариса Шевченко, доценти Тетяна Таран і Марія Галабурда прийняли участь у вебінарі «Ступінь тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, в аспекті судово-ветеринарної експертизи», який проводився онлайн в Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

Організаторами заходу були Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Харківська державна зооветеринарна академія.
Модератори заходу: доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, бакалавр права, завідувач Бюро судово-ветеринарних досліджень, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії Яценко І.В. і аспірант Париловський О.І.

Ними був представлений унікальний матеріал щодо випадків жорстокого поводження з тваринами, який базувався на практиці проведення судово-ветеринарної експертизи на базі «Бюро судово-ветеринарних досліджень» ХДЗВА та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за період від 2010 року до нині.
Яценко І.В. зазначив, що сучасна судово-ветеринарна експертиза – це самостійна частина ветеринарної науки та призначена до вивчення фахівцями ветеринарно-біологічних питань, які виникають у правоохоронних органах під час розслідування та судового розгляду кримінальних і цивільних справ. Існуючи як ветеринарна наука, судово-ветеринарна експертиза нерідко стикається з юридичними дисциплінами. Лікарі ветеринарної медицини в умовах ринкових відносин все частіше виконують обов'язки судово-ветеринарного експерта. Виконуючи цю роль, лікар використовує всі свої знання, отримані в ЗВО, досвід практичної роботи. Як і інша робота, вона має свої специфічні особливості, та потребує спеціальних знань.

У 2014 р. в Харківській державній зооветеринарній академії вперше в Україні відкрито Бюро судово-ветеринарних досліджень для виконання практичних функцій судово-ветеринарної експертизи – надання допомоги правоохоронним органам під час розслідування ними правопорушень. У Бюро проводяться експертизи за матеріалами кримінальних, цивільних і господарських справ.

Професор Яценко І.В. довів, що особливе занепокоєння нині викликає питання жорстокого поводження з тваринами. Проте в останній час знущання над тваринами – це не поодинокі факти. Таке правопорушення передбачене як Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 89), так і Кримінальним кодексом України (ст. 299). Верховна Рада України у 2017 р. посилила відповідальність за такі правопорушення, адже їх об’єктом є моральність суспільства. За ухвалами судів і постановами слідчих проводилися судово-ветеринарні експертизи об’єктів таких правопорушень щодо смерті тварин за термічних ушкоджень, від ушкоджень тупими та гострими предметами.