Єврокомісія проти лісових пожеж

5 червня 2021 року
ЕКО-iнформ

 За безпечні і стійкі ліси

Останніми роками в Європі й в усьому світі посилився вплив лісових пожеж на людей і природу. Нещодавно ЄК опублікувала нові керівні принципи, які визначають основні профілактичні заходи, що можуть бути здійснені для запобігання пожежам, збереження людського життя та лісових територій.

Протипожежні принципи

Після Міжнародного дня лісів ЄК оприлюднила документ – нові керівні принципи, які направлені на покращення розуміння причин виникнення лісових пожеж та визначення ефективних заходів щодо їх запобігання. Зокрема вони вказують на профілактичні заходи, які можуть бути вжиті за допомогою державного управління, планування та управління лісами, а також як держави-члени можуть отримати фінансування для забезпечення стійкості до лісових пожеж та можливості спільної роботи у цьому напрямку на рівні ЄС. Керівні принципи розроблені за підтримки експертів з управління пожежами в країнах ЄС і містять також короткий виклад поточних і майбутніх тенденцій лісових пожеж в Європі та інструменти для їх моніторингу на європейському та національному рівні.

Зазначені принципи узгоджуються з цілями Європейської зеленої угоди та Стратегії збереження біорізноманіття. Як відомо, Європейська зелена угода передбачає нову лісову стратегію ЄС на 2021 рік, що має на меті забезпечення ефективного залісення, а також збереження і відновлення лісів в Європі. Це має допомогти знизити частоту і масштаби лісових пожеж. У свою чергу, Стратегія ЄС щодо збереження біорізноманіття на 2030 рік визначає лісові пожежі одним із чотирьох основних загроз майбутнього поряд із наслідками зміни клімату, відсутністю продовольчої безпеки та спалахами хвороб. Частина її положень спрямована на те, щоб ЄС і його держави-члени були належним чином оснащені для ефективного запобігання і реагування на великі лісові пожежі, що завдають серйозної шкоди біорізноманіттю лісів.

Запобігання лісовим пожежам

Один із основних розділів документа зазначає превентивні заходи, які повинні прийматися на національному, регіональному та місцевому рівнях залежно від обов’язків, покладених на відповідні органи та посадових осіб національним законодавством, з метою підвищення стійкості лісових ландшафтів і громад до пожеж.

Управління. Структура управління є ключовим аспектом запобігання лісовим пожежам. Вона визначає, хто несе відповідальність за захист від лісових пожеж, включаючи запобігання та управління ними, і хто відповідає за планування та лісокористування. В державах-членах ці обов’язки часто покладені на різні організації або певні підрозділи однієї і тієї ж організації. Тому важливо забезпечити регулярні зустрічі й обмін інформацією відповідних організацій та структур для визначення спільних підходів, розподілу компетенції, а також формування загального бачення і обізнаності про ризики для покращення боротьби з лісовими пожежами.

Планування. Передбачення ризиків і драйверів лісових пожеж має очевидні переваги. Це може бути досягнуто шляхом створення стійких лісових ландшафтів на основі попередньої оцінки ризиків лісових пожеж у поєднанні з належним управлінням лісом і діяльністю людей у ньому. Як зазначається в Керівних принципах, раціональне планування включає в себе кілька етапів – визначення сфери охоплення та обстеження, оцінку ризиків, регулярний моніторинг та огляд, а також наявність чіткого плану дій у надзвичайних ситуаціях для забезпечення готовності відповідних служб і посадових осіб реагувати на непередбачені події.

Оскільки клімат і погодні умови мають вирішальний вплив, при виборі стратегій планування необхідно належним чином враховувати мінливі кліматичні умови та їх наслідки. Також при плануванні (проєктуванні) інфраструктури та містобудівній діяльності поблизу пожежонебезпечних лісових територій, необхідно враховувати пов’язані з цим ризики і виявляти потенційні небезпеки. Будь-яке планування має здійснюватися комплексно і бути результатом широких консультацій з членами відповідної громади, іншими зацікавленими сторонами з тим, щоб підвищити їх обізнаність і заручитися підтримкою.

Лісокористування. Для існуючих лісів або для планування майбутніх вирішальний вплив на їх уразливість до лісових пожеж є вибір моделі лісоуправління. З огляду на ризики виникнення лісових пожеж, при посадці дерев необхідно враховувати, що в ідеалі деревні породи, вибрані для посадки, повинні бути максимально адаптовані до поточних і особливо майбутніх кліматичних умов. Якщо це дозволяють умови ділянки, перевагу слід надавати листяним видам, які, як правило, більш стійкі до лісових пожеж. Щоб уникнути стресу через зміну кліматичних і погодних умов, які можуть негативно вплинути на здоров’я дерев, слід вибирати відповідні сорти місцевих видів, адаптовані до місцевих умов, таких, як: ґрунт і вода. Необхідно здійснювати збереження та підтримку старовікових лісів у зв’язку з їх істотними перевагами для біорізноманіття та накопичення вуглецю. Залежно від умов ці ліси матимуть більш вологий мікроклімат, який потенційно може знизити ризик лісових пожеж.

Управління паливними навантаженнями. Паливо – це будь-який матеріал, який може підтримувати горіння всередині лісової пожежі. Управління паливом може знизити ризик горіння, тому спалювання (планові та контрольовані, для зменшення кількості палива), збір деревної біомаси (наприклад, для опалення) часто використовується по всій Європі як профілактичні заходи. З огляду на це, навички роботи з паливними навантаженнями лісів і знання про їх розподіл є важливими для полегшення управління лісовими пожежами, розуміння динаміки їх поширення та розробки ефективних методів боротьби з ними.

Люди. Люди часто є причиною і жертвами лісових пожеж, тому їх роль ключова в будь-якої стратегії запобігання. Люди повинні знати, які види діяльності і за яких умов можуть призвести до неконтрольованої лісової пожежі, а також, що може сприяти зниженню ризику. Лісові пожежі – загальноєвропейська проблема, тому відповідні структури і органи мають підвищувати обізнаність громадян, особливо при їх подорожах по континенту. Як правило, туристи менш інформовані про місцеві ризики, не знають каналів екстреного зв’язку і можуть не говорити на місцевих мовах, що, в цілому, посилює ризики виникнення неконтрольованих лісових пожеж.

Загальноєвропейська стратегія боротьби

Існує кілька можливостей на рівні ЄС і на національному рівні отримати доступ до державного фінансування для здійснення заходів, що сприяють запобіганню лісовим пожежам. Існуючі фінансові можливості можуть бути використані зацікавленими особами (лісовласниками, органами місцевого самоврядування тощо) для більш ефективного управління лісами з метою підвищення їх стійкості до лісових пожеж, проведення кампаній щодо підвищення обізнаності населення або створення місцевих пожежних загонів.

Крім активної підтримки запобігання лісовим пожежам, ЄС підтримує відновлення спалених лісових земель, а також заходи з навчання та консультування лісовласників та керуючих земельними та лісовими ресурсами через свій Фонд розвитку сільських районів та Фонд регіонального розвитку. Планується виділення 1,4 мільярда євро на інвестиції в підвищення стійкості лісів, що також зробить свій внесок у зниження ризиків лісових пожеж.

На європейському рівні постійно проводиться спільна робота у боротьбі з лісовими пожежами. Зокрема країна, яка не справляється самостійно з масштабами лісових пожеж, може задіяти механізм Цивільного захисту ЄС, в рамках якого буде надана скоординована й ефективна технічна і фінансова допомога. У таких випадках держави-члени регулярно виявляють солідарність, направляючи допомогу у вигляді пожежних літаків, вертольотів, протипожежного обладнання і груп експертів.

Олександр ВИНОГРАДСЬКИЙ,
Газета “Природа і суспільство”

 

Джерело: ЕКО-iнформ. https://ekoinform.com.ua/?p=12350

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook