Практика з рослинництва – шлях до успіху в роботі агронома

3 червня 2021 року

Практична підготовка фахівців зі спеціальності «Агрономія» є невід’ємною складовою навчального процесу в аграрних заходах освіти, оскільки під час практики студенти набувають уміння застосовувати знання набуті в період теоретичного курсу навчання. Практичні заняття проведені безпосередньо в полі, в умовах конкретного господарства формують фахові компетенції випускників, оскільки студенти знайомляться з науковим обґрунтуванням технологічних прийомів та організаційно-господарських заходів, які потрібно виконати, щоб досягти високої врожайності.

Виконуючи програму практичного навчання студент поповнює знання систематично протягом всього терміну навчання.
На агробіологічному факультеті уже понад 15 років впроваджена у навчальний процес, розроблена за ініціативи деканату та затверджена Вченою радою наскрізна програма і методика організації практичної підготовки агрономів, з урахуванням освітніх ступенів підготовки, на весь термін навчання.
Підвищення якості професійної підготовки вимагає поліпшення якості та рівня організації практик.
Першим етапом забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців є агрономічно-ознайомчі практики.

В цьому році ця практика з рослинництва, згідно наказу ректора від 30.04.2021 р. №641 «С» було проведена зі студентами 7-ми груп 1 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Агрономія» і «Садівництво та виноградарство» та 2-х груп студентів 1 курсу скороченого терміну навчання.

Загальне керівництво навчальною практикою з рослинництва здійснювала зав. кафедрою рослинництва проф. Каленська Сітлана. Безпосередньо до керівництва практикою в академічних групах були залучені повідні викладачі кафедри.
Зокрема, з 11.05 по 15.05 2021 року на базі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» під керівництвом ст. викладача кафедри Карпенко Людмили проходили практику студенти 1 групи скороченого терміну навчання спеціальності «Агрономія».

Студенти 3 і 4 груп під керівництвом ст. викладача О.І. Шутого проходили практику на базі ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка, а для студентів 7 групи під керівництвом доц. Л.М. Гончар, практика була проведена на базі кафедри та на Демонстраційному колекційному полі сільськогосподарських культур НУБіП України.
В період з 17.05 по 22.05 2021 на базі Агрономічної дослідної станції під керівництвом Тетяни Антал практику проходили студенти 1 і 2 групи та студенти 2 групи скороченого терміну навчання, під керівництвом ст. викладача О.І. Шутого.

Практика зі студентами 5 групи було проведено на кафедрі та навчальній лабораторії «Плодоовочевий сад» під керівництвом ст. викладача Людмили Карпенко.
Асистент кафедри, доктор філософії Борис Мазуренко здійснював організацію і керівництво практикою студентів 6 групи на базі ТОВ «Агрофірма Колос» (с. Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл.) та кафедри на Демонстраційному колекційному полі с.-г. культур НУБіП України.
В період з 17.05 до 22.05 2021 без відриву від занять на стаціонарі, було проведено агрономічно-ознайомчу практику зі студентами 2 курсу 1 групи (керівник доц. Анатолій Юник) та 2 групи (керівник Михайло Дмитришак). Практика проходила на кафедрі та на Демонстраційному колекційному полі с.-г. культур НУБіП України.

Відповідно до програми агрономічно-ознайомчої практики з рослинництва студенти ознайомились із навчально-науковою базою кафедри, кадровим потенціалом, схематичною науково-дослідною роботою, публікаціями та ін.

Студентів ознайомили із групуванням польових культур за виробничим принципом, морфологічними особливостями культурних рослин, фазами їхніми росту і розвитку які використовують при розробці технологій вирощування.
Було акцентовано, що рослини упізнають перш за все за зовнішнім виглядом – будовою, формою, розмірами, коліром квіток, суцвіть, плодів, насіння, листя та інших органів.

 

Студенти на гербарних зразках мали можливість побачити малопоширені в Україні культури, такі як: бавовник, канатник, кенаф – із групи прядивних, рис, сорис – із групи зернових, міскантус – із групи фітоенергетичних культур.
Для студентів була підготовлена презентація яка розкриває сучасний стан галузі рослинництва України.
В полі на колекційних розсадниках студенти вивчали особливості проростання без епікотельних та епікотельних хлібів, визначали енергію кущіння хлібних злаків, вивчили особливості встановлення початку фази стеблування ярих хлібних злаків.

 

Програма практики включала характеристику хлібних культур за особливостями «вушок» і «язичків» листків рослин та визначення кожним студентом до якого ботанічного роду належить культура за цими ознаками.
Одним із завдань практики було визначити зернові бобові культури за проростками, особливостями будови листків.
В дослідних господарствах студенти приймали участь у сівбі кукурудзи. Агроном господарства проінформував студентів який висівають гібрид, яких ФАО, який спосіб сівби, яка густота сівби, і як її встановити, акцентувалась увага на важливості рівномірного загортання насіння по глибині. Студенти ознайомились як встановити оптимальну глибину сівби. Практиканти були проінформовані і ознайомлені з таким методом підготовки насіння до сівби як – інкрустація, її значення в загальній системі технології вирощування.

Одним із завдань програми практики було визначення повноти сходів та густота стояння рослин суцільного і широкорядного способів сівби.
В господарствах кожен студент визначав повноту сходів на посівах рослин соняшнику, озимого ріпаку і хлібних злаків.
Студенти під керівництвом викладача проаналізували стан посівів ярих та озимих культур.
За результатами виконання програми практики кожен студент готує звіт, який захищає.
Підсумовуючи, стверджуємо, що програму агрономічно-ознайомчої практики з рослинництва студенти виконали в повному обсязі. Зазначимо також належну організацію практики з боку деканату.

Михайло Дмитришак, Анатолій Юник
доценти кафедри рослинництва

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook