Роль біохімії у професійній підготовці лікаря ветеринарної медицині – надзвичайно важлива

6 червня 2021 року
     Біохімія або біологічна хімія (грец. bios – життя, chėmia – хімія) – це наука, що вивчає хімічний склад та структуру речовин, які містяться у живих істотах, шляхи та способи регуляції їх метаболізму, а також енергетичне забезпечення хімічних процесів, що відбуваються в клітині та цілісному організмі. Відповідно до завдань, дослідження з цієї науки охоплюють кілька напрямів, зокрема, статичну, динамічну і функціональну біохімію.

 

    До початку XIX століття існувала загальна впевненість, що життя не підлягає ніяким фізичним і хімічним законам, притаманним неживій природі. Вважалося, що лише живі організми здатні виробляти молекули, характерні для них. Однак прогресивний вчений Фрідріх Велер опублікував роботу про синтез сечовини, який було здійснено у 1828 році в лабораторних умовах, нарешті довівши можливість створення органічних сполук штучно. З того часу почали з’являтися такі звичні для сучасної науки поняття як: "фотосинтез", "бродіння", "дихання", "ферментація". До речі, вже у 1833 році Ансельм Паєн відкрив перший ензим – це була діастаза (сучасна амілаза). Сам термін "біохімія" з’явився у 1882 році. Проте, широкого використання він набув вже у наступному столітті, коли винайшли нові методи лабораторного аналізу хімічних речовин та їх структури: хроматографію, рентгеноструктурний аналіз, ЯМР-спектроскопію, радіоізотопне мічення, мікроскопію, а також відкрито гліколіз, цикл Кребса та розшифровано структуру ДНК.

 

     У XXI столітті біохімічна наука знайшла прикладне застосування в лабораторній діагностиці хвороб людей і тварин у поєднанні з використанням біохімічних аналізаторів біологічних рідин організму. Біохімічні дослідження різноманітного біологічного матеріалу дозволяють своєчасно виявляти порушення обміну речовин, ступінь дисбалансу мінеральних елементів в організмі, а також діагностувати різні стадії патологічного процесу тощо. Нині коректна діагностика внутрішніх хвороб тварин (печінкової та ниркової недостатності, гепатиту, панкреатиту, ендокринної патології, гіповітамінозів тощо) неможлива без біохімічного дослідження. Нові відкриття в галузі біохімії істотно підсилюють рівень світової сучасної медицини та ветеринарії.

  
     Біохімічна наука на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України вивчається студентами на різних курсах: на I і II – для формування у майбутніх ветеринарних лікарів фундаментальних та прикладних компетентностей із статичної, динамічної та функціональної біохімії, а на III – з клінічної біохімії. До навчального курсу включені класичні та сучасні методи і методики дослідження окремих класів речовин і дослідження їх хімічних властивостей. Важливим є те, що істотно доповнюють цей предмет окремі питання з фізичної та колоїдної хімії. Крім того, навчальна програма з біохімії істотно взаємопов’язана з іншими дисциплінами. Серед них: неорганічна і органічна хімія, фізіологія, фармакологія, генетика, годівля сільськогосподарських тварин та інші.

     Водночас біохімічні дослідження є невід’ємною складовою ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів. При цьому, надзвичайно важливе значення в цій галузі має біохімія молока, м’яса, яєць, меду, олій та інших численних продуктів тваринного і рослинного походження. Таким чином, біохімія з усіх її напрямів – це, насамперед, окремі питання біологічної, екологічної і харчової безпеки в життєдіяльності людини і, звичайно, фундаментальна основа життя. Вона увійшла в усі сфери буття людства!
     Надзвичайно важлива роль біохімії у професійній підготовці лікаря ветеринарної медицини, яка знайомить нас із розвитком патологічних процесів та патогенезом хвороб тварин на молекулярному рівні, ще навіть до прояву клінічних симптомів захворювання, або тими наслідками, які впродовж певного часу мають місце у перехворілих тварин. Все це пов’язано з прихованими на рівні клітин біохімічними процесами, які істотно впливають на здоров’я та життєздатність представників різних біологічних видів тварин!

    Отже, важливою зброєю у формуванні лікаря ветеринарної медицини є знання з біохімії, які істотно допомагають у діагностиці патологічних процесів, здійсненні моніторингу перебігу та ускладнень хвороб тварин. А тому, сучасний прогрес у розвитку ветеринарної медицини неможливий без БІОХІМІЇ!

Микита Кондрацький, Дар’я Яринчина,
студентки 12 групи, 1 курсу
Вікторія Грищенко,
професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook