Політична географія країн світу, або як дистанційне навчання може буде продуктивним та цікавим

24 травня 2021 року
    Завершується другий семестр у студентів, які навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Серед широкого спектру дисциплін, які вивчають студенти гуманітарно-педагогічного факультету за цією освітньою програмою, виділяється курс «Політична географія країн світу». Щойно завершилася підсумкова атестація, складено іспит.
    Який досвід, які знання отримали студенти у процесі дистанційного навчання? Увазі читачів – роздуми студентів гуманітарно-педагогічного факультету, дійових осіб освітнього процесу.
 
    У цьому навчальному році ми всі зіштовхнулися з дистанційним навчанням. Як студентці першого курсу, мені було це все новим, але я ніколи не думала, що такий, на перший погляд складний предмет, може так легко засвоюватись протягом усього навчального семестру.
Політична географія країн світу є невід’ємним елементом у спеціальності «Міжнародні відносини», бо має на меті ознайомлення з питаннями, що стосуються теоретичних основ політичної географії, особливостями історичного розвитку політико-географічного знання у світі та Україні.
    Задля якісного вивчення поданого предмету професор Іван Ковальчук та асистент Катерина Лук’янчук з першого дня дистанційного викладання проводять нам цікаві лекції та повчальні практичні заняття, на яких ми вивчаємо та засвоюємо основи цієї дисципліни, працюємо з політичною картою та вивчаємо базис геополітики кожної країни.
    Помічником у цій справі нам слугує електрона платформа навчання E-learn, на якій ми завжди маємо цікаві практичні завдання які сприяють поглибленому вивченню поданої теми, та інтерактивні завдання з політичною картою, які тренують наші навички у вивчені столиць та країн. Також ця платформа є зручною для спілкування з викладачем. Якщо було питання, то задаючи його на платформі викладачу за короткий час я мала на нього відповідь.
    На практичних заняттях, переглядаючи презентації та захищаючи їх, ми завжди обговорюємо з групою та викладачем спірні питання або основну тему. Катерина Анатоліївна завжди дає слушні поради з приводу помилок, та допомагає їх виправити. Також на сервісі You Tube, ми маємо гарні відеозаняття, які у подальшому допомагають нам виконувати практичні роботи. Тому з упевненістю можу сказати, що практикувати предмет дистанційно не складно! Разом з допомогою викладачів та ресурсним потенціалом, які вони надають, можна засвоїти його на вищому рівні, бо така дисципліна як політична географія країн світу є важливою у формуванні поглядів юних фахівців з міжнародних відносин.
Олеся Рябушкіна,
студентка 1 курсу 3 групи спеціальності
«Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
  
 
    Практичні заняття з політичної географії проходять досить цікаво. Насамперед Катерина Анатоліївна пояснює як виконати завдання, завжди можеш звернутися за допомогою, якщо тобі щось не зрозуміло (дякую їй за це). По-перше саме завдання є цікавим, це не просто знайти і розповісти інформацію. Тобі потрібно оформити, написати точну інформацію, представити своїм одногрупникам та викладачу. По-друге самостійні роботи проходять у вигляді гри, так краще запам‘ятовується інформація і ти без страху відкриваєш завдання. Кожне практичне заняття проходить з чудовим настроєм!
Анна Марусич,
студентка 1 курсу 3 групи спеціальності
 «Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
  
 
    Міжнародні відносини є багатогранною і важливою спеціальністю, яка включає в себе вивчення кількох цікавих предметів, які стануть в нагоді і будуть використані студентами не тільки для здобуття майбутньої професії, але й в розширенні життєвого світогляду, завдяки, зокрема, дисципліні «Політична географія країн світу».
   Дисципліна «Політична географія» є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності міжнародних відносин та суспільних комунікацій. Навчальним планом підготовки фахівців ОС «Бакалавр» передбачено проведення впродовж одного семестру лекційних та семінарських занять.
Викладання дисципліни «Політична географія» для студентів 1 курсу спеціальності міжнародних відносин та суспільних комунікацій забезпечують доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – Іван Ковальчук та кандидат географічних наук, асистент – Катерина Лук'янчук. Електронний навчальний курс з дисципліни був розроблений та атестований на навчальному порталі НУБіП України у 2017 році і він щороку оновлюється. Цей ресурс є основним при дистанційному вивченні дисципліни студентами. Його активно використовують студенти, а викладачі контролюють хід виконання завдань, надають консультації та зауваження до виконаних лабораторних робіт.
    Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене ряду недоліків (необхідність сильної мотивації та нестача практичних вмінь і навичок). Тому викладачами застосовуються й інші засоби комунікації зі студентами. Це безпосереднє спілкування за допомого стільникового зв’язку, відео конференції з використанням ресурсу Zoom, обмін файлами та короткими повідомленнями через Viber або email. Окрім того, розроблені презентації та матеріали для поглибленого вивчення дисципліни.
    Результати проміжної атестації студентів підтверджують правильність обраної стратегії дистанційного навчання з дисциплін «Політична географія».
Софія Безкоровайна,
 студентка 1 курсу, 3 групи спеціальності
«Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
  
 
    Дистанційне навчання – це насамперед навчання. Перехід на такий тип здобуття знань, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – викладачів, студентів та їхніх близьких. Спочатку відчувалась розгубленість, невпевненість, страх за те, що не розуміло, що буде далі. Але студенти, викладачі швидко прийняли цей виклик та адаптувались до цієї ситуації. Тому питання щодо дистанційного навчання набуло неабиякої актуальності. Хоча таке навчання ніколи не замінить очного, але це все ж таки навчання та отримання найціннішого, що може отримати людина за своє життя – знання.
    Прикладом того як швидко адаптувались до такого виду навчання є викладачі курсу «Політична географія країн світу» професор Іван Ковальчук та асистент Катерина Лук’янчук і студенти першого курсу, спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» гуманітарно-педагогічного факультету. Студенти та викладачі одразу прийнялись до роботи, використовуючи технології дистанційного навчання. Щоб зручніше та комфортніше було працювати, був вдосконалений навчальний портал Elearn нашого університету. Він став основою для виконання практичних та лабораторних робіт. На цій платформі студенти отримували та виконували завдання практичні та самостійні від викладачів. Також в будь-який час можна було зайти та продивитись презентації з лекцій, графік складання модулів та ін. Викладачі завжди вчасно відповідали на запитання студентів в приватних повідомленнях, що є також на даному порталі. Для допомоги в навчанні використовувався YouTube. Якщо студентам були незрозумілі певні аспекти виконання практичної роботи, то відеоматеріал Катерини Лук’янчук завжди допомагав, все чітко та докладно роз’яснювалось. На лекціях, які проводив професор Ковальчук Іван Платонович, студенти дізнавались великий обсяг нового матеріалу. Викладач завжди міг зупинитись на незрозумілому для студента моменті, і більш докладно пояснити. Практичні заняття, які проходили онлайн під керівництвом Катерини Анатоліївни, завжди були наповненні дискусіями з приводу типів адміністративно-територіального устрою, причин внутрішніх та зовнішніх конфліктів, столиць на карті світу, поясненням недоліків в самостійних роботах та методів їх усунення.
    Звісно, коли навчаєшся дистанційно, це зовсім не те, чим є очне навчання, тому що коли ти бачиш викладача наяву, то сприймається матеріал по іншому, ніж коли ти сидиш за монітором комп’ютера, але в наш час прийшлось навчатись саме дистанційно. З самого початку було важко, тому що роботи багато, хочеш все зробити, але інколи не встигаєш. Проте з часом я адаптувався, і все йшло як за годинником, робота за роботою, презентація за презентацією, хороша оцінка за оцінкою. І потім вже звик до такого навчання, воно стало зручним, навчився сприймати викладачів з монітору як на яву, ставити питання, не боятись відповідати та ін. Найголовніше що мені дуже сподобалось, це оперативна робота наших викладачів, які в найближчий час оцінювали роботи, відповідали одразу на запитання в приватних повідомленнях, їхнє лояльне ставлення до студентів, до кожного мають свій підхід, щоб навчання було в задоволення. І я зрозумів, що дистанційне навчання – це не проблема, а такий досвід. Спочатку потрібно виходити зі своєї зони комфорту, а потім спокійно без труднощів адаптуватись. І це все досвід, а не проблема, який нам в житті обов’язково знадобиться.
    Як показує життя, для фахівця міжнародних відносин, дуже важливі будуть в подальшому житті знання з Політичної географії країн світу, які він зможе застосувати в різних ситуаціях. Знати цей предмет – це дуже круто для того щоб поширити наш світогляд. І останнє, дистанційне навчання це не проблема, а досвід, який можна і треба пройти.
Ілля Романько,
 студент 1 курсу, 3 групи спеціальності
«Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
 
    Коли я побачила першу практичну з політичної географії країн світу, стало не по собі – знову малювати карти, від яких я так відчайдушно бігла зі школи. Але коли нам все пояснив на лекції Іван Платонович, після чого Катерина Анатоліївна зуміла зацікавити не «Розмальовуйте карту згідно з атласом», а «визначте актуальні « гарячі точки», то думка помінялася. Я вважаю, що це більш корисно в нашій справі. За час вивчення усієї дисципліни будь-який майбутній дипломат може продумати геостратегію своєї країни наперед: де краще розміщувати військові бази або чому країною краще керувати з центру. Наочні відеоматеріали, географічні ігри в формі самостійних робіт, обговорення презентацій у формі питання-відповіді набагато цікавіші, ніж зубріння параграфів!
Запорожченко Марина,
 студентка 1 курсу, 1 групи спеціальності
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
    Я вважаю, що світ – це великий організм, в якому відбувається багато різних процесів, змін. А політична географія - це процес пізнання світових перетворень як в географічному середовищі, так і в політичному. Вивчення дисципліни стимулювало роздуми. З кожним разом хочеться все більше і більше пізнавати щось нове.
Єлизавета Церінг,
 студентка 1 курсу, 1 групи спеціальності
 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
    На даний момент курс “Політичної географії країн світу” для мене, студентки 1 курсу спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ” звучить як “виклик, якого не можна не прийняти”.
    У зв’язку із впровадженням карантину університети перейшли на дистанційне навчання. Як це часто буває, новий виклик для когось став непідйомною ношею, а для когось – можливістю для розвитку.
   Мої викладачі – професор Іван Ковальчук та асистент Катерина Лук’янчук професійно допомагають першокурсникам здобувати освіту, використовуючи такі платформи як Zoom, Moodle, Webex, Elearn виконувати й перевіряти завдання, контролювати відвідуваність, організовувати атестацію.
    Ми всі – учасники експерименту із впровадження дистанційної освіти. Певна річ, наш університет – це багатопрофільний заклад з великою кількістю структурних підрозділів та напрямів підготовки студентів. Відповідно і технології для дистанційного навчання – перевірені, адже використовуються вже протягом багатьох років.
    Тому і курс «Політичної географії країн світу» засвоювати студентам, що прагнуть стати спеціалістами – досить реальна для виконання місія. Адже для майбутнього дипломата необхідно знати і розумітися в питанні політико-географічного положення держав і їхніх кордонів, державного ладу й адміністративно-територіального устрою, політичної структури суспільства та проблемах геополітики і міжнародних відносин.
    Підбиваючи підсумки ситуації з переходом українських університетів на дистанційне навчання, зазначу, що це величезний і складний виклик, який приносить середовищу освіти неабиякі труднощі та проблеми, – водночас це й чудовий шанс зробити українську освіту більш конкурентоспроможною, гнучкою, привабливою і якісною. Від того, як ми скористаємося цим шансом, залежить майбутнє як вищої освіти в Україні, так і доля нашої держави.
Анастасія Собко,
студентка 1 курсу 2 групи спеціальності
«Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
    Процес навчання не тільки розвиває наші знання в географії й розширює світогляд, а й додає нових емоцій завдяки контрастності викладу матеріалу, що лиш додає бажання вивчати доктрину. Підсумовуючи свій досвід роботи з курсом, я був приємно здивований отриманими навичками та знаннями, які тут же міг використати в груповому обговоренні з одногрупниками та друзями.
Євгеній Руденко,
 студент 1 курсу, 2 групи спеціальності
«Міжнародних відносин, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
    Вивчення курсу «Політична географія країн світу» завершене, іспит складений, а отримані знання стимулюватимуть пізнання інших складових міжнародних відносин.
 
Іван Ковальчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії
Катерина Лук’янчук,
асистент кафедри геодезії та картографії  
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook