НА ТРАВНЕВОМУ ЗАСІДАННІ НТР НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН РОЗГЛЯНУТО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАХИСНИХ РАД

30 травня 2021 року

Засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, яке відбулося 27 травня 2021 р. у конференц-залі 12 корпусу на чолі з професором Дмитром Засєкіним, розпочалося з урочистого привітання учасників і переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Підсумковий етап Конкурсу відбувався 21–23 квітня 2021 року на базі Одеського державного аграрного університету, який згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 р. було призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». Від факультету ветеринарної медицини НУБіП України на підсумковому етапі Конкурсу було представлено 6 студентських наукових робіт за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза».

За підсумками Конкурсу в галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» команда факультету ветеринарної медицини НУБіП України посіла І загальнокомандне місце!

За спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» перше місце посів студент 3 курсу Петро Федишин з роботою «Корекція біопротекторами відхилень метаболічних процесів у організмі щурів, що виникли за вживання алкоголь-вуглеводної суміші», науковий керівник – док. біол. наук, професор Лілія Калачнюк, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого. За спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» третє місце завоювала студентка 2 курсу Філіпець Єлизавета з роботою «Вплив фітонцидів деяких рослин на ріст і розвиток грибів роду Аspergillus, виділених із продуктів харчування», науковий керівник – к. вет. н., доцент Марія Мельник, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.


Директор НДІ здоров’я тварин професор Дмитро Засєкін і декан факультету ветеринарної медицини професор Микола Цвіліховський подякували за роботу членам комісії, привітали студентів-учасників та їхніх наукових керівників Почесними грамотами і Подяками: професора Валентина Карповського, доцента Вадима Іщенка, доцента Марію Галабурду, доцента Тетяну Таран та доцента Ларису Кладницьку.

Далі, відповідно до порядку денного, було розглянуто низку актуальних питань, зокрема доповідь професора Віктора Томчука, завідувача кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, про досягнення колективу кафедри щодо заключення держбюджетних та госпдоговірних наукових тематик у 2021 році.


У своїй доповіді професор Віктор Томчук зазначив, що сьогодні співробітниками кафедри виконуються наукові роботи по 2-х НДР за державним фінансуванням, 2-х ініціативних темах і залучено майже 180 тис. грн. для виконання 5-ти госпдоговірних наукових тематик у 2021 році. Колектив кафедри абсолютно чітко виконує наказ ректора Станіслава Ніколаєнка щодо підвищення рівня наукових досягнень і наповнення бюджету університету в цілому.
Згідно 2 питання порядку денного засідання НТР звітували голови спеціалізованих вчених рад НДІ здоров’я тварин про результати роботи у 2020 - 2021 н. р. За словами голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03, якій надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук за трьома спеціальностями у галузі «Ветеринарні науки», докт. вет. наук, професора Володимира Костюка, за період роботи спеціалізованої вченої ради з 04 березня 2020 року по 15 травня 2021 року було проведено захисти 11 робіт, з них: 3 роботи на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук та 8 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, з яких 9 здобувачів були підготовлені на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України. Голова ради професор Володимир Костюк висловив щиру подяку членам спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 за консолідовану роботу і побажав успіхів на майбутнє.


У своїй доповіді голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14, докт. вет. наук, професор, академік НААН Анатолій Мазуркевич зазначив, що 19 членів спеціалізованої вченої ради, в т. ч. 5–6 докторів наук з розгляду дисертацій відповідної спеціальності, забезпечували мікрокворум протягом всього звітного періоду. Різний віковий ценз складу спецради приніс в її діяльність значну користь, особливо у веденні наукових дискусій, що надало можливість успішно досягати консенсусу в проблемних питаннях. За звітній період спеціалізована вчена рада провела 17 засідань, зокрема 12 – по захисту дисертацій (4 – на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук та 8 – на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук). На базі НУБіП України виконано 9 дисертаційних робіт. Професор Анатолій Мазуркевич подякував за плідну роботу членам ради та ініціював клопотання перед науково-технічною радою про відзнаку особливо активних членів спецради у 2021 році. Таку ініціативу голови спецради було підтримано.


Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08, докт. біол. наук, професор, член-кореспондент НААН України Микола Захаренко зазначив, що Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року за № 1413 спеціалізованій вченій раді надано право на три роки проводити захист дисертацій за спеціальностями: 03.00.04 «Біохімія» (біологічні та ветеринарні науки) та 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» (ветеринарні науки). За звітний період спеціалізована вчена рада провела 12 засідань, у т. ч. по захисту 3-х кандидатських робіт зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» та 2-х докторських робіт зі спеціальностей 03.00.04 «Біохімія» та 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». Голова спеціалізованої вченої ради професор Микола Захаренко подякував членам ради за плідну колективну роботу.


В активному обговоренні висвітлених результатів роботи спеціалізованих вчених рад прийняли участь академік Микола Цвіліховський, професор Микола Захаренко, професор Дмитро Засєкін.
Далі на засіданні науково-технічної ради було обговорено та підтримано колективи кафедри хірургії та патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології щодо відкриття нових державних наукових тем на 2022–2024 рр. Усі рішення були прийняті одноголосно.

Ганна Козловська, секретар науково-технічної ради
НДІ здоров’я тварин

 
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook