Що заважає вчити іноземну мову?

23 травня 2021 року

Вивчення іноземних мов є непростою справою. Насамперед через те, що людина, яка прагне присвятити себе цій кропіткій праці, наражається на низку суттєвих труднощів, головною з яких є втручання в процес рідної мови та культурні відмінності.


Як відбувається взаємодія двох мов в одній свідомості?

Під час вивчення іноземної мови людина стикається з явищем, обумовленим специфікою нашого мислення. Використання іншої мови потребує постійного перекладу з рідної на іноземну, який відбувається у свідомості.

Вказане явище неминуче призводить до втручання рідної мови в процес перекладу. Хоча це може допомогти в розумінні та використанні мови перекладу, але також може зашкодити правильному засвоєнню цільової мови, адже переклад спричиняє калькування мовних зворотів, помилки у синтаксисі та вимові.

Зазвичай під час вивчення іноземної, рідна мова студентів може впливати на процес таким чином:
• Студенти використовують граматичні шаблони рідної мови, внаслідок чого страждають граматичні та синтаксичні конструкції цільової мови.
• Студенти вимовляють певні звуки неправильно або з труднощами через різницю у фонологічних системах.
• Студенти використовують звороти та кліше, характерні для їхньої рідної мови. Крім того, їх часто вводять в оману так звані «хибні друзі перекладачів»: слова та фрази, що схоже звучать як рідною мовою, так і цільовою, але суттєво відрізняються за значенням.

Ці чинники не слід сприймати виключно негативно. Необхідно зрозуміти головне: лінгвістичний взаємовплив може спрощувати вивчення цільової мови, але лише тоді, коли вона є схожою із мовою людини, яка її вивчає.  Інакше цей аспект може стати перешкодою.


Культурні відмінності

Культура людини суттєво впливає на те, як вона користується мовою. Для одних культура може бути своєрідним «трампліном», що надає можливість легко осягнути навіть найскладніші іноземні мови; для інших вона стає нездоланною перешкодою. Крім того, саме культурні відмінності можуть стати причиною мовних непорозумінь та плутанини, особливо для учнів або студентів, що лише вивчають іноземні мови.

Для того, щоб вивчити бодай одну іноземну мову необхідно навчитися говорити та розуміти її. Але ті, хто навчається, не можуть досягти високого рівня знань, якщо не зможуть належним чином використовувати цільову мову в контексті культури її розповсюдження.

Задля напрацювання практичної та соціально-лінгвістичної компетентності серед учнів, які прагнуть осягнути іноземну мову, необхідно прищепити їм навички припущення того, про що говорить їхній співрозмовник, навіть якщо вони не повністю розуміють культурний контекст висловлювання. Втім, така практика також має амбівалентний характер. У випадку, коли культури носія мови та людини, яка її вивчає, подібні, порозуміння в будь-якій формі гарантоване. Однак, коли обидві культури різняться у багатьох аспектах, цей процес стає складнішим.


Як долати бар’єри на практиці?

Практична складова процесу вивчення іноземної мови має базуватися на добре розробленій стратегії, яка містить такі елементи:
• Студенти, як правило, використовують лінгвістичні знання рідної мови (до цього можуть додаватися знання інших мов, які вони вивчали).
• Студенти зазвичай використовують власний культурний багаж, наявність якого необхідно враховувати. Коли вони намагаються говорити іноземною мовою, вони спираються на культурний досвід, відомий їм з дитинства.
• Викладачі повинні помічати та виділяти ті спільні культурні елементи, які можуть сприяти вивченню цільової мови.
 

З урахуванням цих властивостей процес вивчення іноземної мови може стати значно простішим. Головне, про що слід пам’ятати викладачам, це те, що вони мають бути обережними при виправленні помилок, оскільки помилки можуть бути спричинені не скільки похибками перекладу, скільки наявним культурним розривом.

Резюмуючи наведене вище, слід сказати, що задля вивчення іноземної мови не так важливі схильність студента або професіоналізм викладача,  скільки терпіння та наполегливість.

Переклад здійснив доцент кафедри англійської філології
Антон Фоменко

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook