Підсумки роботи IX Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»

23 травня 2021 року
     Упродовж 20-21 травня 2021 року тривала робота IX Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії» з міжнародною участю. Конференція розпочалася з вітального слова начальника науково-дослідної частини НУБіП України, член-кореспондента НААН України, доктора с.-г. наук, професора Отченашка В.В.

     Володимир Віталійович привітав від імені ректора НУБіП України – академіка Ніколаєнка С.М. студентів, аспірантів і науково-педагогічних співробітників НУБіП України та запрошених гостей, побажав усім учасникам плідної праці, цікавих дискусій і нових знайомств на конференції. 

 

     Після Володимира Віталійовича, виступила в. о. завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики д.б.н., с.н.с. Прилуцька С.В., яка ознайомила усіх присутніх з історією та традиціями проведення конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії» в НУБіП України, оголосила регламент та запросила учасників до роботи.

     Робота конференції розпочалася з пленарного засідання «Молекулярна біотехнологія та вірусологія», модератором якого була Світлана Прилуцька.

     Першим доповідачем була визнаний фахівець в Україні та за кордоном у галузі біотехнологій рослин Алла Іванівна Ємець, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології ДУ Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, яка презентувала доповідь на тему: «Lactoferrin expression as a tool for the enhancement of non-specific plant pathogen resistance».

    

 

У своїй доповіді Алла Іванівна розповіла слухачам про шляхи одержання людського рекомбінантного лактоферину з перенесенням гену, що кодує цей білок, у генотип ячменю, а також з’ясувала роль лакторферину у розвитку імунітету у господарсько-цінних рослин і його значення для здоров’я людини.

Далі була доповідь колеги з Німеччини, визнаного фахівця в галузі фізіології та біотехнології рослин Ірини Миколаївни Сметанської, кандидата біологічних наук, завідувача кафедри вирощування та переробки рослинницької продукції факультету агрономії, переробки сільськогосподарської продукції та харчування Університету прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф (ФРН) на тему: «Біотехнологічні основи отримання фенольних сполук in vitro культур Stevia rebaudiana». Перед початком доповіді, Ірина Миколаївна коротко ознайомила слухачів з особливостями проведення науково-дослідної роботи в Університеті прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф.

Третьою виступила визнаний фахівець в галузі фітовірусології та фізіології рослин, випускниця кафедри фізіології рослин нашого університету та учениця академіка Сергія Івановича ЛєбєдєваЛідія Трохимівна Міщенко, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри вірусології Науково-навчального центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка з доповіддю на тему: «Вірусні захворювання пшениці озимої за умов різних абіотичних чинників та змін клімату». 

 

Наступним було пленарне засідання «Екологічні біотехнології», модератором якого був Петро Дрозд, заступник декана з навчальної роботи факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, яке розпочалося доповіддю відомого природоохоронця та громадського діяча, учасника Антарктичних експедицій Івана Юрійовича Парнікози, доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділом біології та екології Державної установи Національного антарктичного наукового центру МОН України на тему: «Українські біологічні дослідження в Антарктиці в 2021-23 роках».

Наступним виступив біохімік рослин і біомембранолог Олександр Васильович Поліщук, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Відділу мембранології і фітохімії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з доповіддю на тему: «Функції рослинних карбоангідраз». 

Завершальною на пленарному засіданні «Екологічні біотехнології» була доповідь молодої дослідниці Анастасії Бузіашвілі, кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника лабораторії проблем безпеки ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України на тему: «Аналіз дії авермектин-вмісних препаратів на проростки томатів». 

     Робота учасників конференції продовжилась Науковим засіданням, модератором якого також був Петро Дрозд.

 

     Відкрив роботу засідання спеціаліст у галузі біологічних експертиз Вячеслав Марійко, головний судовий експерт сектору організаційно-методичного забезпечення лабораторії біологічних досліджень та обліку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України з доповіддю на тему: «Молекулярно-генетичні дослідження в Експертній службі МВС України, як інструмент криміналістичної ідентифікації особи».

 Наступною була доповідь Ольги Ваніної, студентки магістратури 1 р.н. за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України на тему: «Оцінка патогенності ізолятів бактерії Pseudomonas виділених з різних штамів базидіоміцетів Agaricusbisporus». 

Далі виступила Марина Дзуг, студентка магістратури 1 р.н. за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України з доповіддю на тему: «Створення рекомбінантних ДНК конструкцій з генами стійкості до гербіцидів гліфосатної групи та комах виду діабротіки (Diabrotica spp.)».

Наприкінці засідання виступила Анастасія Скуба, студентка 3 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України з доповіддю на тему: «Вплив фітогормонів на мікроклональне розмноження та ризогенез спаржі лікарської».

 Усі доповіді були дуже цікавими й викликали жваві дискусії учасників конференції.

 

Наступного дня робота конференції продовжувалась секційними засіданнями, на яких виступали студенти, аспіранти й молоді науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України та інших вищих навчальних і науково-дослідних закладів. Загалом, у конференції взяло участь 130 учасників, доповідали представники 7 навчально-наукових установ: ДУ Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, Університету прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф (ФРН), ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДУ Національного антарктичного наукового центру МОН України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та НУБіП України. 

 

Завершальним у роботі конференції був виступ в. о. завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Світлани Прилуцької, яка підвела підсумки роботи конференції і подякувала усім учасникам за цікаві доповіді, слушні запитання та активні дискусії. Світлана Володимирівна відмітила, що усі теми доповідей були актуальними, а їхні матеріали були представлені на високому науково-методичному рівні. 

Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку науковцям пленарного засідання, учасникам та гостям конференції, модераторам та секретарям секційних засідань. 

 

 

Світлана Прилуцька,

Андрій Бабицький

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook