Вітаємо завідувача кафедри Кучерук Марію Дмитрівну з успішним захистом докторської дисертації

14 травня 2021 року

11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 відбувся прилюдний захист дисертації завідувача кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К.Скороходька Кучерук Марії Дмитрівни на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування препаратів на основі пробіотичних мікроорганізмів та їх метаболітів у органічному птахівництві», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія».

Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Засєкін Дмитро Адамович, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Кухтин Микола Дмитрович, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України; доктор ветеринарних наук, професор Коваленко В'ячеслав Леонідович, завідувач сектору з розробки нормативно-правової бази з питань біобезпеки Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; доктор ветеринарних наук, професор Соколюк Василь Мінович, професор кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Поліського національного університету Міністерства освіти і науки України.