Підсумки перегляду змісту навчальних дисциплін на факультеті землевпорядкування

5 травня 2021 року
     У межах заходів з моніторингу і вдосконалення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм та з метою забезпечення якості надання освітніх послуг, на факультеті землевпорядкування відбулися розширені засідання кафедр за участі гарантів бакалаврської та магістерської освітньо-професійних програм, адміністрації факультету і стейкхолдерів.

     На порядку денному засідань розглянуто зміст робочих програм навчальних дисциплін, їхнє значення у формуванні компетенцій майбутніх фахівців спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" та підготовка робочих програм до розгляду й затвердження їх на травневому засіданні вченої ради факультету землевпорядкування.

     Тож, у розширених засіданнях кафедр брала участь сформована напередодні комісія у складі: голови – декана факультету землевпорядкування Тараса Євсюкова; гаранта освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», завідувача кафедри геодезії та картографії Івана Ковальчука; гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», завідувача кафедри землевпорядного проектування Андрія Мартина; заступника декана факультету з навчальної та виховної роботи Олександра Шевченка; секретаря/координатора комісії, ст. викладача кафедри геодезії та картографії Олени Малашевської; голови Всеукраїнської саморегулівної організації «Асоціація фахівців землеустрою України» Анатолія Полтавця, генерального директора компанії «Кайлас» Андрія Галайди.

     Ведучі навчальних дисциплін (лектори) протягом відведеного їм часу представили: 1) зміст робочих програм та його актуальність сучасним вимогам; 2) місце дисципліни в освітній програмі; 3) вміння, знання та компетенції, які отримує здобувач вищої освіти при вивченні дисципліни; 4) унікальність дисципліни та методів її викладання; 5) наявність атестованих ЕНК; 6) останні вдосконалення змісту робочих програм.

     Гаранти бакалаврської та магістерської освітньо-професійних програм відмітили актуальність дисциплін, їх відповідність освітньо-професійній програмі "Геодезія та землеустрій", високий рівень підготовки програм дисциплін.

     З урахуванням обговорення, головою та гарантами програм, членами комісії з оцінювання навчальних дисциплін надано рекомендації щодо вдосконалення робочих програм, зокрема:
1. Поновити тематику лекцій з урахуванням змін у земельному законодавстві, актуальних проблем та останніх тенденцій розвитку галузі, відповідності практичним завданням, які ставляться перед фахівцем зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій".
2. Вказати та уточнити компетенції, які формуються у майбутніх фахівців спеціальності "Геодезія та землеустрій" з урахуванням проектів стандартів вищої освіти.
3. Оновити рекомендовані джерела літератури, розширити перелік іноземними джерелами.
4. Показати переваги та особливості навчальних програм, порівняно із іншими закладами вищої освіти та навчальними закладами інших країн.
5. Контролювати відсутність повторень при викладанні усього спектру дисциплін освітньо-професійних програм факультету землевпорядкування.
6. Акцентувати увагу на сильних сторонах викладання дисциплін й відобразити це у робочих програмах.
7. Врахувати результати опитування (анкетування) студентів факультету землевпорядкування щодо якості освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій з метою їх вдосконалення та покращення освітнього процесу.

Олена Малашевська,
старший викладач
кафедри геодезії та картографії

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook