Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з нагоди Дня науки

28 квітня 2021 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

молодих вчених з нагоди Дня науки

СУЧАСНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
19 травня 2021 р.

м. Херсон

Шановні колеги!
 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково - практичної конференції
молодих вчених з нагоди Дня науки
«СУЧАСНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»,
яка відбудеться 19 травня 2021 року о 10:00 годинів режимі онлайн
на інтернет платформі Zoom
 у ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 
Тематичні кейси роботи конференції:
1. Сучасні агротехнології в рослинництві, овочівництві та садівництві.
2. Перспективні технології у ветеринарії, виробництві і переробці продукції тваринництва та аквакультури.
3. Тенденції раціонального природокористування та збереження земельних ресурсів.
4. Сучасні досягнення інженерних наук у будівництві те електрифікації виробничих підприємств.
5. Тенденції розвитку харчового виробництва та індустрії готельно-ресторанної справи.
6.  Розвиток підприємництва, менеджменту та іт-технологій в аграрному виробництві.
 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА
 
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Форма участі дистанційна: (вітається виступ із презентацією і публікація тез доповіді, також можлива і публікація тільки тез доповіді).
 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
19.05.2021 р.
9:00 – 10:00
Реєстрація учасників
10:00-10:40
Урочисте відкриття конференції:
Ідентифікатор конференції: 765 7616 6080
Пароль: 2021
10:30-13:00
Онлайн виступи за тематичними кейсами роботи конференції. Онлайн-запрошення будуть надіслані усім учасникам відповідно до кейсів роботи конференції на електроні адреси учасників.
 
13:00-14:00
Проведення підсумків роботи конференції
Ідентифікатор конференції: 747 4005 8582
Пароль: 2021
 
Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2021 р. заповнити та надіслати онлайн-заявку, щодо участі у конференції:Онлай_заявка_посилання та тези матеріалів конференції, оформлені згідно вимог (назва файлу - прізвище першого автора, наприклад: Іваненко_тези.doc) надіслати на електронну адресу е-mail: agro_konf@ukr.net.

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції, який буде розміщено на офіційному сайті Херсонського державного аграрно-економічного університету (www.ksau.kherson.ua) потягом місяця з дня проведення заходу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Робочі мови конференції: українська та англійська. До друку приймаються тези обсягом від 2-х до 4-х  повних сторінок формату А4 включно з ілюстраціями, таблицями і списком літератури, виконані в редакторі Microsoft Word (з розширенням *.doc).
Орієнтація книжкова, сторінки не нумеруються. Шрифт Times New Roman, кегль 14, шрифт звичайний, вирівняний за шириною, абзацний відступ - 1,25 см, міжрядковий інтервал - 1,0 пт. Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; Таблиці друкуються шрифтом Times New Roman, кегль - 12. Назви і номери таблиць вказуються над таблицями жирним шрифтом за шириною тексту (Таблиця 1. Назва). Рисунки мають бути скомпоновані в єдиний об’єкт. Назва та номери рисунків вказуються жирним шрифтом під рисунками за шириною тексту (Рис. 1. Назва). Після рисунків і таблиць основний текст слід продовжувати через 1 рядок.
 
Розміщення на сторінці:
Назва кейсу (колір шрифту - червоний).
Прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив).
Науковий ступінь, звання (посада, освітній ступінь) (курсив).
Наукова установа, місце роботи (курсив).
Місто (курсив).
 
Інформація друкується вгорі з вирівнюванням по правому краю, курсивом. За нею через 1 рядок з вирівнюванням по центру подається назва публікації прописними літерами напівжирним шрифтом; після цього, через 1 рядок - основний текст з вирівнюванням за шириною; під текстом, через 1 рядок, з вирівнюванням за шириною подається список літератури, оформлений за ДСТУ 8302:2015, посилання на джерела в тексті наводяться у квадратних дужках [1, с. 25] також обов’язково незабудьтесь вказати бібліотечну класифікацію (УДК) ваших  матеріалів.
 
Адреса оргкомітету: 73006, Україна, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23 Херсонський державний аграрно-економічний університет.
КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
НІКІТЕНКО Марія - голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ: +380 (95) 109 77 96;

КРИВИЙ Владислав - заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ: +380 (99) 402 97 22.

Зразок оформлення матеріалів:
 

 

Кейс  1.Сучасні агротехнології в рослинництві, овочівництві та садівництві.
УДК: 345-987
Олександр Вікторович ІВАНОВ
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
другого року навчання
Херсонський державний аграрно-економічний університет
м. Херсон, Україна
 
Олександр Сергійович СМІРНОВ
д-р., с.-г.наук., проф., науковий керівник
Херсонський державний аграрно-економічний університет
м. Херсон, Україна
 
 
ЕЛЕМЕНТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
СОНЯШНИКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ
ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ
 
Актуальність
Основна частина
Мета і результати досліджень
Висновки
Список літератури
 
Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їхній зміст, достовірність наведених фактів, посилань тощо.
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook