На факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»

27 квітня 2021 року
     На базі кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 21-23 квітня 2021 року відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства», присвячена 35-тим роковинам Чорнобильської катастрофи. У 1986 році сталась найбільша трагедія не лише для України, а й усього людства – аварія на Чорнобильській АЕС. Ми згадуємо катастрофу на Чорнобильській АЕС, яка поділила життя на «до» і «після» та змінила кожного з нас.

     Міжнародна конференція проходила в онлайн-форматі. Основною метою конференції був обмін науковими ідеями та міжнародним й вітчизняним досвідом між актуальними проблемами досліджень в галузі екології та охорони навколишнього середовища, природоохоронних технологій, екологічної безпеки, глобальних та регіональних екологічних проблем водного та наземного простору – як у теоретичному так і у практичному відношенні та обговоренню наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
     У конференції прийняли участь науковці та професори із провідних закладів вищої освіти Європи та України, зокрема: Вагенінгенський університет у м. Вагенінген (Нідерланди), Поморська академія в м. Слупськ (Польща), Білоцерківський аграрний університет (Україна), Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (Україна), Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Україна), Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» (Україна), Національний антарктичний науковий центр (Україна), Український інститут експертизи сортів рослин (Україна), Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
     Відповідно до програми міжнародної конференції, 21 квітня відбулося пленарне засідання за участі гостей, науковців та учасників конференції. Міжнародну конференцію відкрили декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, доктор сільськогосподарських наук, професор Юлія Коломієць та заступник декана з наукової роботи факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валерія Бондарь. З привітальним словом виступила в.о. завідувача кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олена Наумовська, яка висловила подяку за зацікавленість до міжнародної конференції широкого загалу науковців, побажала учасникам конференції плідної роботи та наголосила, що налагодження науково-практичних зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці дозволить вирішити низку актуальних питань у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

     Після відкриття конференції, пленарне засідання продовжили науковими доповідями міжнародних та вітчизняних видатних науковців.
     Професор, академік Ігор Гудков, виступив з науковою доповіддю на тему «Сучасна радіаційна ситуація в Україні» і представив результати багаторічних досліджень гамма-зйомки територій сільськогосподарських угідь, питомої активності l37Cs та 90Sr в зразках ґрунтів, продукції рослинництва, кормах, молока; дані з вертикальної та горизонтальної міграції радіонуклідів на території, кількісного складу та біорізноманіття функціональних груп ґрунтової мікрофлори. В підсумку доповіді наголосив, що за 30 років радіаційна ситуація покращилась за рахунок природного розпаду радіонуклідів, основними дозоутворюючими з яких є стронцій-90 і цезій-137 з періодами піврозпаду відповідно 29 і 30 років. Отже, у навколишньому середовищі їх стало удвічі менше (через 60 років буде у 4 рази менше, через 90 – у 8 і так далі за експонентою). Крім того, йдуть процеси міграції радіонуклідів – вони вимиваються у глибші шари ґрунту, змиваються у пониззя, річки, у Дніпро, виносяться з полів врожаєм сільськогосподарських культур. І на багатьох територіях і сільськогосподарських угіддях забруднення зменшилося у три, чотири і більше разів. Відповідно, чистішою стала й продукція рослинництва і тваринництва, а також продукти харчування, з якими населення отримує певну (часом основну) дозу опромінення.

     Гостем конференції була доктор наук з навколишнього середовища Університету Вагенінген Нідерландів (Water Systems and Global Change, Wageningen University & Research, the Netherlands) Марина Строкаль, яка виступила із науковою доповіддю «Water Quality and Future Solutions: Global Perspectives». Вона зосередила увагу на проблемі якості водних ресурсів у світі, зокрема причини забруднення, їх наслідки та шляхи вирішення. Продемонструвала міжнародну модель «Marina Model», що розраховує викиди шкідливих речовин з об’єктів господарської діяльності до водного простору, надала приклади сценаріїв покращення якості водних об’єктів в різних частинах світу. Слід зазначити, що у своєму докладі вона показала приклади міжнародної співпраці, включаючи Національний університет біоресурсів та природокористування України.

     Наукова доповідь професора Віталія Гайченка на тему «Адаптація тварин до мешкання в умовах радіаційного забруднення» викликала у студентів зацікавлення, що радіонуклідне забруднення екосистем внаслідок аварії на ЧАЕС сприяє інтенсифікації мікроеволюційних перетворень у популяціях ряду видів тварин, через зміну норми реакції у відповідь на зміну умов навколишнього середовища. Доповідач виділив два напрямки цього процесу – адаптація до умов змін навколишнього середовища і стабілізуючий добір.

     Професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Володимир Чайка представив наукову доповідь «Основні екологічні проблеми України», в якій акцентував увагу на проблемах біорізноманіття, забрудненості наземного та водного простору, зміні клімату що викликає чимало бурхливих спалахів погодних умов.