Перший досвід реформування докторських шкіл у польських університетах - тема дискусії на факультеті аграрного менеджменту

25 квітня 2021 року
   21 квітня 2021 р. відбувся вебінар у рамках проєкту Міністерства освіти і науки Польщі та Варшавської Політехніки «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти».

   У вебінарі взяли участь гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановська Тетяна Іванівна, члени проектної групи д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марина Миколаївна, д.е.н., доцент в.о. завідувача кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяк Віталій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, гарант освітньо-наукової програми «Економіка підприємств та галузей національного господарства» Байдала Вікторія Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та зовнішньої торгівлі, гарант освітньо-наукової програми «Маркетинг» Буряк Руслан Іванович.
   Відкрив вебінар лідер проєкту, професор Єжи Возніцький з Варшавської Політехніки, який привітав усіх учасників та висловив сподівання на плідну працю та результативні дискусії.

   Про зміну підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку в Польщі доповів Марчин Докович, PhD, Познаньський університет ім. Адама Міцкевича.

   Наталя Красневська презентувала результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл в Польщі та охарактеризувала організаційно-управлінські моделі їх функціонування.

   У обговоренні результатів дослідження процесів формування нової моделі підготовки докторів філософії в Польщі взяли участь професор Аркадіуш Менжик, Президент Конференції ректорів академічних шкіл Польщі; Войцех Дзєдзіц, заступник Директора Департаменту міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки Польщі; професор Габріела Бугла-Плосконська, проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету; професор Томаш Каліш, проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету; професор Маріуш Малиновський, проректор з науки Варшавської Політехніки; професор Анджей Хожела, директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії); професор Леонід Губерський, Президент Спілки ректорів ВНЗ України.