Факультет ветеринарної медицини – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

25 квітня 2021 року
     21-23 квітня 2021 року на базі Одеського державного аграрного університету, який згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 р. було призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», відбувся підсумковий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

     Мета конкурсу ‒ розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі в наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями.

     Згідно «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», Конкурс проходив у два тури. У першому турі по кожній, визначеній наказом МОН України, галузі знань відбиралися кращі, самостійно підготовлені студентські наукові роботи для участі у другому турі. Другий тур проводився у закладах вищої освіти, визначених МОН України як базові, у лютому-квітні 2021 р. у форматі відео-конференції. Від факультету ветеринарної медицини на ІІ тур Конкурсу було представлено 6 студентських наукових робіт, з яких 3 роботи за спеціальностю 211 «Ветеринарна медицина» та 3 – за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

     За умов Конкурсу прізвища студентів, наукових керівників та назви робіт було зашифровано до моменту оголошення результатів. І, отже, зараз ми можемо назвати імена тих, хто вступив у боротьбу та виборов перемогу. Кафедри факультету ветеринарної медицини, які забезпечили виконання та підготовку наукових студентських робіт, виконали величезну та кропітку роботу щодо проведення досліджень, отримання результатів, їх опрацювання, оприлюднення у фахових виданнях України та апробації на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Результати наукових студентських дослідницьких робіт впроваджено в практику лікарень ветеринарної медицини, вищих навчальних закладів. Отже, підготовку студентських наукових робіт протягом 2020-2021 навчального року за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» здійснили професор, доктор ветеринарних наук Калачнюк Лілія Григорівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого: «Корекція метаболічних процесів за дії екзогенних чинників», доповідав студент 3 курсу Федишин Петро; доктор ветеринарних наук, доцент Кладницька Лариса Володимирівна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого: «Лабораторна діагностика дирофіляріозу собак», доповідала студентка 1 курсу магістратури Кисилиця Владислава; кандидат ветеринарних наук, доцент Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії: «Ефективність препарату «Атоксвет» для зниження негативного впливу мікотоксинів на організм птиці», доповідала студентка 3 курсу Третьякова Ксенія.
     За спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» у підготовці студентських наукових робіт взяли участь кандидат ветеринарних наук доцент Мельник Марія Василівна, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології: «Вплив фітонцидів деяких рослин на ріст та розвиток грибів роду Aspergillus», доповідала студентка 2 курсу Філіпець Єлизавета; кандидат ветеринарних наук, доцент Таран Тетяна Володимирівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А. К. Скороходька: «Оцінка соняшникової олії високоолеїнового та лінолевого типів за окремими показниками якості», доповідала студентка 1 року магістратури Дзядевич Ірина; кандидат ветеринарних наук, доцент Галабурда Марія Алімівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А. К. Скороходька: «Зміни якості м’яса кролів під час зберігання», доповідала студентка 1 року магістратури Криховецька Тетяна.

     ІІ тур Конкурсу проводився у два етапи: перший – рецензування робіт, другий – проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції (21-23 квітня 2021 р.). Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу в Одеському державному аграрному університеті було створено галузеву конкурсну комісію, персональний склад якої затверджений наказом Ректора Університету.
     До складу галузевої конкурсної комісії увійшли наукові, науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу, представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо. Кількість представників базового вищого навчального закладу в складі галузевої конкурсної комісії не перевищувала 50% від затвердженого її складу. Від НУБіП членом комісії був доктор ветеринарних наук, професор, директор НДІ здоров’я тварин Засєкін Дмитро Адамович.
     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглянула подані наукові роботи та здійснила їх рецензування. Одна робота рецензувалася двома рецензентами. За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 21 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» ТА 212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА» У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»

п/п

Шифр роботи

ВНЗ

Кількість балів

1

Корекція-коригування

НУБіП

190

2

Lissotriton vulgaris

ОДАУ

184

3

Ензимодіагностика

БНАУ

182

4

Арбор Еліт

ДДАЕУ

175

5

Марк Аврелій

ПДАТУ

174

6

ЕПІЗОО

Вінницький НАУ

174

7

Мікробіологія, антибіотик

ХДЗВА

172

8

Гістоморфологія

Поліський НУ

172

9

Гризуни, зуби

СНАУ

171

10

АМІНИ

ОДАУ

169

11

Заходи боротьби

СНАУ

168

12

Salutem potionem

НУБіП

167

13

Примула

НУБіП

164

14

Поултрі

Луганський НАУ

155

15

Фізіологія тварин

ДДАЕУ

155

16

Методи корекції

СНАУ

153

17

Лікування тварин

Поліський НУ

149

18

Собака

ОДАУ

148

19

Равлик, гістологія

ХДЗВА

146

20

Симбіоз

Поліський НУ

142

21

Festina lente

ЛНУВМ та БТ С.З. Гжицького

133

22

Телята, бронхопневмонія

Подільський ДАТУ

129

23

Ветеринарна мікробіологія

ДДАЕУ

115

24

Селен, вівці

ХДЗВА

77

Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

п/п

Шифр роботи

ВНЗ

Кількість балів

1

Echinococcus

БНАУ

185

2

Біо

МНАУ

175

3

Phyton

НУБіП

174

4

biorisks

НУБіП

173

5

Ridke zoloto

ОДАУ

173

6

Down the rabbit hole

НУБіП

168

7

Таємниця бобрів

СНАУ

160

8

ГАМ

ОДАУ

152

9

Світ мікробів

ЛНУВМ та БТ С.З. Гжицького

145

10

Oleum medicina est

ЛНУВМ та БТ С.З. Гжицького

130

11

Паразитизм

МНАУ

110

12

Профілактика захворювань

МНАУ

95

     З науковими роботами учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» у 2020-2021 навчальному році можна ознайомитись на сайті Одеського державного аграрного університету.
     21-23 квітня 2021 р. було проведено ІІ етап ІІ туру Конкурсу – підсумкову науково-практичну конференцію. У ній взяли участь роботи, які набрали більшу кількість балів за сліпим рецензуванням. Отже, за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» було заслухано роботи:

 1. Корекція біопротектами відхилень метаболічних процесів у організмі щурів, що виникли за вживання алкоголь-вуглеводної суміші. ШИФР «Корекція-коригування», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Федишин П. М., Калачнюк Л. Г., доктор біологічних наук, професор.
 2. Морфологічні особливості тритона звичайного (Lissotriton vulgaris) в умовах південного регіону України. ШИФР «Lissotriton vulgaris», Одеський державний аграрний університет, Сєвастєєв А. О., Скрипка М. В., доктор ветеринарних наук, професор.
 3. Моніторинг інформативності ензимодіагностики за внутрішніх хвороб дрібних домашніх тварин. ШИФР «Ензимодіагностика», Білоцерківський національний аграрний університет, Майстрова Я. В., Вовкотруб Н. В., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 4. Вплив УФ-опромінення на здоров’я і продуктивність перепелів. ШИФР «Марк Аврелій», Подільський державний аграрно-технічний університет, Кременчук І. Р., Трач В. В., кандидат ветеринарних наук, Лайтер-Москалюк С. В., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 5. Використання тест-мікроскопу «АРБОР ЕЛІТ» за визначення фертильного періоду в сук. ШИФР «Арбор Еліт», Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Мустакімова К. Р., Скляров П. М., доктор ветеринарних наук, професор.
 6. Моніторинг антибіотикочутливості бактерій за тривалого культивування ın vıtro. ШИФР «Мікробіологія, антибіотик», Харківська державна зооветеринарна академія, Мітрофанова Я. С., Гарагула Г. І., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 7. Морфометричні особливості нейроцитів мозочка, спинного мозку та спиномозкових вузлів у свійської статевозрілого собаки. ШИФР «Гістоморфологія», Поліський національний університет, Шульська В. О., Сокульський І. М., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 8. Дентальна патологія у гризунів та зайцеподібних. діагностика та методи її корекції. ШИФР «Гризуни, зуби». Сумський національний аграрний університет Панченко І. Ю., Байдевлятова Ю. В., кандидат ветеринарних наук.

     За спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»:

 1. Оцінка показників якості та безпечності продуктів забою свиней за ехінококозу. ШИФР «Echinococcus», Білоцерківський національний аграрний університет, Кривенко Н. М., Тишківська Н. В., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 2. Біологічні та морфологічні особливості Echinococcus granulosus від різних проміжних хазяїв в умовах Миколаївської області. ШИФР «Біо», Миколаївський національний аграрний університет, Прасова Н. В., Краснов В. В., Лумедзе І. Х., кандидат ветеринарних наук, доцент.
 3. Вплив фітонцидів деяких рослин на ріст і розвиток грибів роду «aspergillus», виділених із продуктів харчування. ШИФР «Phyton», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Філіпець Є. О., Мельник М. В., кандидат ветеринарних наук, доцент.

     За підсумками науково-практичної конференції за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» перше місце посів Петро Федишин «Корекція метаболічних процесів за дії екзогенних чинників», науковий керівник професор, д. вет. наук Калачнюк Лілія Григорівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого. За спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Єлизавета Філіпець з роботою «Вплив фітонцидів деяких рослин на ріст та розвиток грибів роду Aspergillus» виборола третє місце, науковий керівник кандидат ветеринарних наук, доцент Мельник Марія Василівна, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
     Принагідно зазначимо, що до 1 та 3 індивідуальних призових місць наших студентів, НУБіП України виборов ще й перше загальнокомандне місце.

Вітаємо наших переможців, учасників ІІ туру Конкурсу студентських наукових робіт та їх наукових керівників!
Так тримати, шановні колеги!

 

Дмитро Засєкін,
директор НДІ здоров’я тварин
Лариса Кладницька,
доктор ветеринарних наук, доцент
Ярослав Сердюков, 
доцент

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook