Сучасні виклики та перспективи розвитку фахової передвищої освіти

24 квітня 2021 року

22 квітня 2021 р. кафедра управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України стала співорганізатором ІІ Всеукраїнської очно-дистанційної науково-практичної конференції «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» спільно з лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, основними напрямами роботи якої були:

  • забезпечення якості фахової передвищої освіти в контексті євроінтеграції;
  • компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
  • проектування інформаційно-освітнього середовища у закладах фахової передвищої освіти;
  • професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
  • навчально-методичне забезпечення професійної підготовки фахових молодших бакалаврів.

Розпочала конференцію Наталя Кулалаєва, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, яка побажала учасникам здоров’я у важкий час пандемії та плідної роботи за всіма напрямами роботи конференції.

З привітанням до учасників конференції звернулась Інна Савицька, кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України. У своїй доповіді Інна Миколаївна підкреслила, що прийняття закону України “Про фахову передвищу освіту” посприяло створенню нової самостійної ланки, єдиної системи професійної неуніверситетської освіти з метою підвищення якості освітніх послуг, задоволення потреб ринку праці, підготовки фахівців різних спеціальностей, зокрема для нових професій. Такий крок відкриває нові можливості та перспективи розвитку закладів фахової передвищої освіти, самостійного вирішення питань організації освітнього процесу відповідно до законодавства, пошуку доцільних шляхів для приваблення й задоволення потреб здобувачів професійної освіти. В сучасних умовах коледжі одержують змогу обирати власну траєкторію розвитку, творчо застосовувати інноваційні технології для забезпечення якості професійної освіти, модернізувати спеціальності й відкривати нові відповідно до ринкових вимог. Водночас Інна Савицька наголосила на готовності гуманітарно-педагогічного факультету до всілякого сприяння впровадженню фахової передвищої освіти: наукового, методичного, кадрового. 

 

Із доповіддю «Підходи до формування внутрішньої системи забезпечення якості» продовжив конференцію Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань фахової передвищої освіти директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України, розкривши основні підходи до формування внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Василь Шинкарук, д-р. філол. наук, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи НУБіП України та Світлана Харченко, д-р. філол. наук, професор, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету з наукової роботи НУБіП України, висвітлили актуальні питання «Формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної професійної освіти». Доповідачі наголосили на тому, що формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної освіти є перманентним процесом вирішення засобами мови невербальних, поведінкових, актуальних для суспільства і самих студентів завдань, що ведуть до розширення кордонів комунікації, готовності і здатності майбутніх фахівців до гнучкої взаємодії з партнерами у мовному середовищі, до розвитку мовного чуття і рефлексивної діяльності.

"Ефективність процесу оволодіння майбутніми фахівцями мовно-комунікативними компетентностями стає очевидною, якщо студенти розуміють чого, навіщо і як вони навчаються, усвідомлюють теоретичну і практичну цінність освітньої інформації", - пояснила Світлана Харченко. 

 

Порушив питання розвитку фахової передвищої освіти Микола Хоменко, канд. пед. наук, заступник директора Науково-методичного центру ВФПО із доповіддю «Фахова передвища освіта: тенденції розвитку».
Завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, д-р пед. наук, професор, Андрій Каленський доповів «Про стан готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців».
Цікавими й змістовними були виступи доповідачів:

  • заступника директора з навчально-виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», канд. пед. наук Зої Туряниці;
  • аспірантки ІПТО НАПН України, викладача філософії Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», Ксенії Яцини;
  • канд. екон. наук, доцента, наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Наталії Ваніної;
  • канд. пед. наук, старшого наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Ірини Мосі;
  • канд. пед. наук, старшого наукового співробітника, лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Тетяни Пащенко.

У процесі обміну досвідом роботи учасники конференції вийшли за межі обговорення проблем лише фахової передвищої освіти, ними було висвітлено багато актуальних питань розвитку філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти, оскільки невпинна інтернаціоналізація та глобалізація соціальних, економічних та культурних процесів, зміни у техніці, технологіях, комунікаціях потребують відповідної модернізації освітньо-наукового простору, його кореляції з процесами, що відбуваються в освітніх системах різних країн світу.
Після перерви конференція продовжилася в секційних засіданнях, участь у яких взяли аспіранти, що навчаються за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта».

Людмила Білан
доцент кафедри управління та освітніх технологій
Сергій Михнюк
голова Ради аспірантів гуманітарно-
педагогічного факультету

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook