Робота над оновленням освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

9 березня 2021 року
 9 березня 2021 року відбулося засідання проектної групи у складі гаранта освітньо-наукової програми кандидата економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановської Тетяни Іванівни та членів проектної групи доктора економічних наук, доцента, доцента кафедри економічної теорії Бутенко Віри Михайлівни, доктора економічних наук, доцента, доцента кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марини Миколаївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяка Віталія Васильовича, здобувача третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» Восколупова Володимира Віталійовича щодо оновлення освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».
   На засіданні було обговорено питання щодо відповідності освітньо-наукової програми проєкту Стандарту вищої освіти України щодо підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».
   Луцяк В.В. запропонував більш детально описати в ОНП складову програми, яка стосується системи оцінювання знань за дисциплінами освітньо-наукової програми.
  Бутенко В.М. надала оновлений матеріал стосовно інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової програми зі спеціальності 073 «Менеджмент», який за рішенням членів проектної групи було включено до програми.