Обговорення освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

18 березня 2021 року
    18 березня 2021 року у рамках підготовки проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» 2021 року вступу відбулося розширене засідання проектної групи у складі гаранта освітньо-наукової програми кандидата економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановської Тетяни Іванівни та членів проектної групи доктора економічних наук, доцента, доцента кафедри економічної теорії Бутенко Віри Михайлівни, доктора економічних наук, доцента, доцента кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марини Миколаївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяка Віталія Васильовича, здобувача третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» Восколупова Володимира Віталійовича. На засіданні було представлено декану факультету аграрного менеджменту Анатолію Дмитровичу Остапчуку оновлену освітньо-наукову програму «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».
   Після детального ознайомлення з проєктами ОНП та навчального плану підготовки фахівців третього рівня вищої освіти декан акцентував увагу на необхідності забезпечити кожному здобувачу можливість вибору дисциплін, котрі сприятимуть поглибленню знань та вмінь у межах обраного напряму наукового дослідження.