Відбулося чергове плідне засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

23 квітня 2021 року
Онлайн-засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин відбулося 21 квітня 2021 р. У засіданні прийняли участь 17 членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, завідувачі кафедр факультету ветеринарної медицини та науково-педагогічні працівники. Черговий раз головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Відповідно до порядку денного, було розглянуто низку актуальних питань, зокрема доповідь головних редакторів журналів «Український часопис ветеринарних наук» – проф. Вікторії Грищенко та «Сучасне птахівництво» – проф. Лариси Шевченко про роботу редколегій у 2020 р. та про плани на 2021 рік.

Професор Вікторія Грищенко повідомила, що журнал «Український часопис ветеринарних наук» є фаховим виданням, головною метою якого є сприяння розвитку наукових досліджень у сфері ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва, що входить до списку Б згідно наказу МОН України та індексується в ряді міжнародних наукометричних баз даних. Редакційна колегія журналу налічує 20 фахівців зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна санітарія і гігієна». Всього за 2020 рік вийшло 4 випуски, в яких було опубліковано 44 експериментальні та оглядові статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, за результатами наукових досліджень авторів-науковців з різних навчальних та наукових закладів України. Також проф. Вікторія Грищенко оголосила основні завдання на 2021 р.: підвищення рейтингу журналу, нарощування кількості публікацій від зарубіжних колег, збільшення індексу цитування тощо.


Як зазначила професор Лариса Шевченко, журнал «Сучасне птахівництво» в якому висвітлюються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і ветеринарії, має вже тривалу історію і публікується з 2002 року. До складу редакційної колегії журналу долучений 31 науковець з різних навчально-наукових закладів України, Росії, Польщі та Болгарії, які редагують статті українською, російською та англійською мовами. За 2020 р. вийшли в світ 6 випусків журналу. Також професор Лариса Шевченко наголосила на основних завданнях на 2021 р.: збільшенні кількості фахових статей англійською мовою; підтримці партнерських зв'язків з Асоціацією голубівників України, асоціаціями «Союз птахівників України» і «Союз кормовиків України» та ГС «Міжрегіональний Союз птахівників та кормовиробників України»; участь у якості медіа-партера проведення заходів, організованих партнерами журналу; участь в аграрних виставках, форумах, семінарах, конференціях на державному та міжнародному рівнях; збільшенні друкованого обсягу журналу.


Доповіді головних редакторів викликали жваве обговорення членів науково-технічної ради. З питаннями та пропозиціями щодо підвищення рейтингів журналів виступили академіки НААН Микола Цвіліховський та Анатолій Мазуркевич, професори Віталій Недосєков і Дмитро Засєкін.

Про стан виконання зобов’язань кафедр ФВМ щодо заключення госпдоговірних наукових тематик у 2021 р. доповідали завідувачі кафедр та професор Дмитро Засєкін. У своїй доповіді директор НДІ здоров’я тварин професор Дмитро Засєкін ознайомив колег з перспективами розвитку наукової та інноваційної діяльності в університеті на 2021 рік. Було наголошено на важливості обсягу надходжень коштів до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт, за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт, за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг. Згідно з Постановою КМ України від 24.12.2019 р. № 1146, плановий обсяг таких надходжень на одного науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи на 2021 рік складає 20001 грн., дана сума затверджена також відповідним Наказом ректора. Всього, за планом на 2021 рік, факультет ветеринарної медицини має залучити до спеціального наукового фонду 2200 тис. грн. Нині заключено договорів лише на 300 тис. грн., що складає понад 10% від доведеної суми. Отож попереду відповідальна і клопітка робота усіх НПП факультету.
Сьогодні бюджетне фінансування наукових робіт з 8 кафедр факультету ветеринарної медицини мають 4, а позабюджетне надходження коштів до спецфонду забезпечили поки що 3 кафедри.

Якщо великий кадровий потенціал підрозділу не підтверджується фінансовими результатами у науці – знижується оцінка ефективності роботи університету та його бюджет!
Також професор Дмитро Засєкін повідомив про публікаційну активність НПП факультету станом на квітень 2021 року.
Відмічено, що на засіданні Координаційної Ради НУБіП України проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Кондратюк В.М. зазначив, що підвищення публікаційної активності та академічної репутації університету сприятиме виконання ряду завдань: суворо дотримуватися вимог наукових журналів щодо змісту, якості статей та політики академічної доброчесності; посилення уваги до публікацій у співпраці з іноземними партнерами; зобов'язати авторів публікацій до обов'язкового цитування праць з університетських журналів, вчених університету та України; звернути увагу авторів публікацій на правильність написання офіційної назви університету англійською мовою; активна участь в інформаційних днях з проблем підготовки наукових статей до видання у журналах, що індексуються у Scopus і WoS.

Також професор Дмитро Засєкін закцентував увагу присутніх на підготовці проектів науково-дослідних робіт для участі у конкурсному відборі на 2022 рік. Відповідно до Постанови КМ України № 13 від 11 січня 2018 р., НУБіП України може подати на конкурс 2022 року проекти, сукупна планова вартість яких на рік не перевищує 150% обсягу коштів, що вивільняються, а саме 6331,05 тис. грн. Мінімальна вартість дослідження на рік становить 300 тис. грн, максимальна – 1500 тис. грн. Кафедрам факультету необхідно підготувати як індивідуальні (колективні), так і комплексні міжкафедральні проекти високого рівня, відповідно до вимог конкурсного відбору, й до 31 травня 2021 р., після розгляду на НТР, подати їх до науково-дослідної частини.
У активному обговоренні висвітлених проблем і завдань взяли участь академік Микола Цвіліховський, професор Віталій Недосєков, академік Анатолій Мазуркевич, професори Володимир Духницький, Олег Мельник та Дмитро Засєкін.
У різному було розглянуто та рекомендовано до друку 3 монографії та науково-практичні рекомендації для фахівців ветеринарної медицини. Підтримано колектив кафедри хірургії та патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка щодо відкриття нової ініціативної наукової теми у наступній редакції: «Науково-експериментальне обгрунтування застосування стовбурових клітин і компонентів крові у ветеринарній медицині». Усі рішення були прийняті одноголосно.


Ганна Козловська,
секретар науково-технічної ради
НДІ здоров’я тварин

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook