Підсумки розширеного засідання кафедри геодезії та картографії щодо перевірки змісту Робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

16 квітня 2021 року

    В межах заходів щодо моніторингу та перегляду освітньо-професійних та освітньо-наукової програм з метою забезпечення якості надання освітніх послуг відбулося розширене онлайн-засідання кафедри геодезії та картографії за участі гарантів бакалаврської та магістерської освітньо-професійних програм, стейкголдерів, представників інших кафедр і студентів, на якому розглянуто зміст робочих програм дисциплін, їх важливість у формуванні компетенцій майбутніх фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій».


    На відкритому засіданні кафедри геодезії та картографії зміст Робочих програм дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, розглянула факультетська комісія у складі голови – Євсюкова Тараса Олексійовича, д-ра екон. наук, професора, декана факультету землевпорядкування; членів комісії: Ковальчука Івана Платоновича, д-ра геогр. наук, професора, завідувача кафедри геодезії та картографії, гаранта освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; Мартина Андрія Геннадійовича, д-ра екон. наук, професора, завідувача кафедри землевпорядного проектування, гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; Шевченка Олександра Вікторовича, к.е.н., доцента, заступника декана факультету землевпорядкування з навчальної та виховної роботи; секретаря/координатора Малашевської Олени Анатоліївни, канд. екон. наук., ст. викладача кафедри геодезії та картографії. До розгляду були залучені Анатолій Полтавець, голова Всеукраїнської саморегулівної організації «Асоціація фахівців землеустрою України», ГО «Земельна спілка України» Андрій Кошиль, генеральний директор компанії «Кайлас» Андрій Галайда та студенти бакалаврату і магістратури.


    Ведучі викладачі доповіли про зміст Робочих програм дисциплін, їх місце в освітній програмі, вміння, знання, компетенції, які отримує здобувач вищої освіти при їх вивченні, унікальність чи особливості РП дисциплін відносно таких дисциплін в інших університетах України і зарубіжжя, наявність атестованих ЕНК, останні вдосконалення змісту робочих програм цих дисциплін. Зокрема, канд. с.-г. наук, доцент Богданець В’ячеслав Анатолійович доповів стосовно робочих програм дисциплін «Топографічне креслення та інженерна графіка», «Тематичне картографування земель», д-р екон. наук, професор Євсюков Тарас Олексійович – «Топографія», канд. екон. наук., доцент Жук Олексій Павлович – «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», старший викладач Ковальов Микола В’ячеславович – «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», д-р геогр. наук, професор Ковальчук Іван Платонович – «Картографія», «Регіональний геоекологічний моніторинг», канд. екон. наук., доцент Кривов’яз Євгенія Вікторівна – «Математична обробка геодезичних вимірів», канд. екон. наук., ст. викладач Малашевська Олена Анатоліївна – «Основи інженерної геодезії», канд. екон. наук, доцент Опенько Іван Анатолійович - «GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії», канд. екон. наук., доцент Шевченко Олександр Вікторович – «Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт».

 


    Гаранти бакалаврської та магістерської освітньо-професійних програм відмітили актуальність дисциплін, їх відповідність освітньо-професійній програмі "Геодезія та землеустрій", високий рівень підготовки програм дисциплін.


    Стосовно програми кожної дисципліни відбулося обговорення з залученням роботодавців, студентів, викладачів інших кафедр, були виокремлені їх слабкі та сильні сторони. Найбільша увага надавалася актуалізації робочих програм дисциплін відповідно до останніх тенденцій розвитку галузі, відповідності практичним завданням, які ставляться перед фахівцем спеціальності "Геодезія та землеустрій" в сучасних умовах, використання сучасних приладів та технологій, конкретизації компетенцій, які отримує здобувач при вивченні дисципліни, врахуванню вітчизняного та закордонного досвіду, зокрема, досвіду викладання подібних дисциплін, виокремленню особливостей навчальних програм порівняно із подібними, які викладаються у ЗВО України та зарубіжних країн, питанню уникнення повторів при викладанні усього спектру дисциплін освітньо-професійних та освітньо-наукової програм факультету землевпорядкування, які забезпечує кафедра.
    З урахуванням обговорення, Головою та гарантами програм, членами комісії з оцінювання навчальних дисциплін надано пропозиції щодо вдосконалення робочих програм наступних дисциплін:
1. «Топографія»:
- включити до робочої програми практики проведення Літньої школи з геодезії та землеустрою із залученням роботодавців та демонстрацією останніх технологічних рішень в сфері навігації, геодезії, а також роботи з сучасними приладами;
- розширити та оновити перелік літератури, необхідний для вивчення дисципліни з урахуванням останніх праць геодезичної школи Львівської політехніки.
2. «Топографічне креслення та інженерна графіка»:
- суттєво зменшити обсяг «історичного» матеріалу, обов’язково додати англомовні і новіші джерела, розширити викладення навичок, які дають студентам для виконання безпосередньо топографічного та землевпорядного плану, розгорнуто подати у програмі дисципліни відомості про умовні знаки топографічних карт країн НАТО та сусідніх країн.
3. «Геодезія»:
- опрацювати досвід викладання дисципліни у зарубіжних ВНЗ, додати посилання на відповідні робочі програми.
4.«Електронні геодезичні прилади»:
- у Силабус додати інформацію про роботу студентів під час навчальної практики з лазерним сканером.
5. «Математична обробка геодезичних вимірів»:
- включення до робочої програми дисципліни і проведення лабораторних робіт із застосуванням новітнього програмного забезпечення у сфері математичної обробки геодезичних вимірів.
6. «Основи інженерної геодезії»:
- розглянути можливість включення дисципліни до переліку обов’язкових;
- розширити розгляд питання спостереження за деформаціями будівель і споруд;
- оновити перелік рекомендованої літератури, доповнити його англомовними джерелами.
7. «Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт»
- оновити перелік рекомендованої літератури, назви деяких тем занять.
8. «GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії»:
- у робочій програмі дисципліни необхідно зазначити наявність RTK підписки від компанії System Solutions.

    Колектив кафедри вдячний за участь у розширеному засіданні та надані пропозиції, які сприятимуть підвищенню якості підготовки фахівці спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Старший викладач кафедри геодезії та картографії,

к.е.н. Олена Малашевська

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook