Засідання кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського

21 квітня 2021 року
15 квітня 2021 року відбулося засідання кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, на якому було розглянуто поточні питання та важливі аспекти перспективної діяльності кафедри.
 
 
Відповідно до порядку денного засідання кафедри було заслухано звіти студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання про хід виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт.
 
 
Здобувачі вищої освіти презентували результати своїх досліджень, впевнено відповідали на запитання членів кафедри. Усі представлені презентації бакалаврських кваліфікаційних робіт були присвячені актуальним темам.
У ході розгляду презентацій матеріалів бакалаврських кваліфікаційних робіт науково-педагогічними працівниками кафедри було зроблено ряд зауважень щодо оформлення і змісту робіт та надано студентам пропозиції щодо їх покращення. 
 
  
  
  
 
На засіданні кафедри розглядалось питання щодо рекомендації кандидатури кандидата економічних наук Слободяник Анни Миколаївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту. Позитивна оцінка звіту про її науково-педагогічну діяльність, належні науковий і методичний рівні проведення відкритої лекції, професіоналізм дали підстави колективу кафедри рекомендувати Слободяник А. М. до присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту.
У ході засідання обговорено лекційне заняття Резнік Н. П. Відзначено високий рівень професійної майстерності викладача, актуальність, фаховість, логічність викладення навчального матеріалу,  відповідність робочій програмі та сучасним вимогам до організації навчального процесу.
Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» доцент Гогуля Ольга Петрівна доповіла про результати зустрічі проєктної групи зі стейкхолдерами. До складу проєктної групи, окрім гаранта програми, входять: завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, професор Балановська Т. І., доценти Харченко Г. А. та Новак О. В. Крім членів проєктної групи до обговорення ОПП долучились бізнесмени-роботодавці, що мають досвід співпраці з випускниками програми; колеги з інших провідних навчальних закладів, які також здійснюють підготовку управлінців; безпосередньо випускники зазначеної програми; представники наукової спільноти, громадських організацій та інші стейкхолдери.
В цілому представлена до колективного обговорення освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» отримала схвальні відгуки та високі оцінки її змісту від присутніх на засіданні стейкхолдерів.
На засіданні кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, враховуючи відгуки стейкхолдерів, прийнято рішення рекомендувати освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на предмет подальшого розгляду та оцінки навчальним відділом університету.
Електронні навчальні курси з різних дисциплін, розроблені та оновлені викладачами кафедри, було рекомендовано до атестації й переатестації, а підготовлені навчально-методичні праці - до друку.
На засіданні було представлено результати анкетування студентів ОС «Магістр» спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» стосовно рівня викладання навчальних дисциплін та задоволеності ним студентами.
 
 
Також було обговорено ряд інших важливих питань.
 
Наталя Драгнєва,
доцент кафедри менеджменту ім.проф. Й.С. Завадського
 
 
 
 
 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook