Опитування студентів факультету інформаційних технологій щодо змісту освітніх програм спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА»

4 квітня 2021 року
У березні-квітні 2021 року серед студентів факультету інформаційних технологій НУБіП було проведено анонімне опитування за широким колом питання щодо задоволеності результатами навчання та змістом освітніх програм за спеціальністю 051 «Економіка».
Ключові питання, що були запропоновані для обговорення:
Чи задовольняє Вас якість підготовки за обраною освітньою програмою в університеті?
Чи збігаються Ваші очікування щодо обраної освітньої програми з реаліями підготовки?
При вивченні яких дисциплін виникають найбільші труднощі?
Чи реалізовується Ваше право на вільний вибір навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін?
Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно додати до освітньої програми?
Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно вилучити з освітньої програми?
Як Ви вважаєте, чи оптимальна кількість дисциплін викладається в одному семестрі?
Чи достатньо часу відведено на вивчення теоретичного матеріалу під час лекційних занять?
Чи достатньо часу відведено на набуття практичних навичок під час практичних чи лабораторних занять?
Чи достатньо часу відведено для самостійної роботи з кожної дисципліни?
Чи задовольняє вас якість дистанційного навчання?
Чи раціонально складено розклад занять?
Чи працює на Вашій програмі система академічної доброчесності (недопущення списування, запозичення чужих робіт, фальсифікації результатів досліджень, об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів викладачами тощо).
Вкажіть прізвища викладачів у яких Ви б не хотіли навчатись.
Яких викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до студентів) Ви оцінили б на «відмінно»?
Чи знаєте Ви про існування в університеті Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, куди можна повідомляти про всі випадки нестатутних відносин:
Що потрібно робити, на Ваш погляд, для покращення якості освітнього процесу в Університеті?
В опитуванні прийняло участь 16 студентів 1 курсу та 32 студенти 2-4 курсів освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка» спеціальності 051 «Економіка».
Більшість студентів (94-100%) підтвердили повну або часткову задоволеність якістю підготовки за обраною освітньою програмою в університеті. Зокрема, лише 6% (або 2 особи) серед студентів 2-4 курсів визначили про незадоволеність освітньою програмою, а серед студентів 1 курсів таких не було. Від 63-69% студентів досліджуваних груп, що брали участь у опитуванні відзначили, що запропонована програма «більше задовольняє, ніж не задовольняє» за якістю підготовки.
 
 
 
Більшість студентів, що прийняли участь у опитування, зафіксували повне або часткове виправдання очікувань щодо обраної освітньої програми. Негативно на питання про власті очікування від освітньої програми відповів лише 1 студент 1 курсу та 2 студенти 2-4 курсів. Тобто кількість незадоволених знаходиться у межах статистичної похибки.
 
 
Складність дисциплін, з урахуванням отриманих результатів опитування, розподілене практично рівномірно у межах освітніх компонент запропонованих програм. При цьому у середньому 60% студентів висловили твердження, що дисциплін, що викликають проблеми не існую.
 
До освітніх компонент, за якими окремі студенти визначили необхідність вдосконалення, віднесено «Філософія», «Фізична культура», «Всі пов’язані з рослинництвом та тваринництвом». При цьому статистично значуща кількість студентів вимагають більш глибокого вивчення специфічної фахової складовою у наступних напрямках «Програмування» та «Програмування Python», а також можливість започаткування власного стартапу (бізнес-проєкту). Проте більшість вказаних зауважень припадає на студентів 1 курсу, які ще не встигли зануритися у поглиблене вивчення обов’язкової та вибіркової фахової складової освітніх програм.
Таким чином, опитування показало, що більшість студентів задоволені якістю та змістом освітніх програм. Проте, робота над вдосконаленням та розвитком програм подовжується з урахуванням рекомендацій студентів.
 

Дмитро Жерліцин 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook