Круглий стіл кафедри економіки з обговорення освітніх програм із академічною спільнотою, стейкхолдерами та студентами

16 квітня 2021 року
    14 квітня кафедра економіки в онлайн-режимі провела круглий стіл з обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 051 «Економіка». Окрім НПП кафедри, до активної дискусії долучилися гаранти програм університетів-партнерів, стейкхолдери, студенти та аспіранти.

     Модератор заходу професор Єрмаков Олександр Юхимович оголосив, що на порядку денному обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 051 «Економіка»: ОПП ОС «Бакалавр» (гарант доцент Степасюк Л.М.), ОПП ОС «Магістр» (гарант професор Єрмаков О.Ю.) та ОНП підготовки докторів філософії (гарант завідувач кафедри економіки, професор Байдала В.В.).

     Відкрив обговорення декан економічного факультету, професор Діброва Анатолій Дмитрович, зазначивши необхідність тісної співпраці всіх зацікавлених сторін для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих економістів та утримання конкурентних позицій університету. 

   Професор кафедри економіки підприємства КНУ ім. Шевченка Баюра Дмитро Олександрович, відмітив, що підготовка сучасного спеціаліста залежить від злагодженої співпраці закладів вищої освіти та бізнесу.
  Заступник декана економічного факультету, доцент Нагорний Віталій Володимирович презентував короткий огляд ОПП ОС «Бакалавр», охарактеризував різні компоненти навчального плану, їх забезпечення та подав аналіз навчального навантаження студентів протягом 4 років навчання.

    Генеральний директор асоціації «УКАБ» Сластьон Роман Миколайович, випускник нашого факультету, зазначив, що якість і структура змістової складової освітньої програми не викликають сумнівів і характеризуються логічністю й послідовністю. ОПП орієнтована на практичну підготовку студентів, включає дисципліни, опанування яких дозволяє формувати у випускників компетентності, що відповідають запитам потенційних стейкхолдерів.

     Гарант програми, доцент Степасюк Людмила Михайлівна, подякувала за рекомендації, які буде враховано в подальшому доопрацюванні ОПП.
 У наступній частині учасники мали змогу ознайомитися з коротким аналізом проєкту ОПП ОС «Магістр», представленої гарантом професором Єрмаковим Олександром Юхимовичем.

  Цінними стали рекомендації експерта НАЗЯО, завідувача кафедри економіки підприємства Миколаївського національного аграрного університету, професора Котикової Олени Іванівни, адже процес акредитації спеціальності її кафедра пройшла нещодавно. Так, професор Котикова О.І. відмітила відповідність ОПП вимогам стандарту про вищу освіту. Сильними сторонами ОПП, на її думку, є наявність вибіркових компонентів, що надає студентам можливість здобувати індивідуальний набір знань, та значна практична підготовка здобувачів вищої освіти. Поряд з тим потрібно обґрунтувати поділ дисциплін на вибіркові блоки.

   Стейкхолдер, директор ПОП «Соколівка» Жашківського р-ну, Черкаської області Косенюк Олександр Володимирович, додав, що ЗВО доцільно було б посилити співпрацю з підприємствами, сформувавши з кожним стейкхолдером чіткий план програми практики. Саме такий підхід дозволить забезпечити якісну підготовку магістрів.

  Тюрін Олег Володимирович, заступник комерційного директора групи компаній ENZIM, відмітив при обговоренні, що сільське господарство нерозривно пов’язане з виникненням ризикових ситуацій, тож особливого важливо виховувати фахівців, які при плануванні господарської діяльності вміють прогнозувати, оцінювати та мінімізувати ризики. Також, при підготовці магістрів необхідно враховувати специфіку не лише галузей рослинництва й тваринництва, а й в цілому агропромислового комплексу.

 Проєкт освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії представила завідувач кафедри економіки, професор Байдала Вікторія Вікторівна.

  Стейкхолдер, заступник директора інституту аграрної економіки, професор Пугачев Микола Іванович позитивно оцінив освітні програми, відмітив їх ємкість й спрямованість на формування якісних фахівців як виробничої, так і наукової сфери.

 

  Завідувач кафедри глобальної економіки, професор Вдовенко Наталія Михайлівна, додала, що перевагою підготовки зі спеціальності є наявність навчально-наукової лабораторії AGMEMOD, де молоді науковці мають доступ до баз даних та можуть самостійно створювати моделі за тематикою досліджень.

   Асистент кафедри економіки Якимовська Анна Вікторівна, як молодий науковець, відмітила надзвичайну цінність міжнародного навчання та стажування. Обмін досвідом та можливості проведення наукових досліджень спільно з зарубіжними колегами є перевагою підготовки науковців в НУБіП України.

   Свої думки щодо заслуханих проєктів ОПП також висловили НПП кафедри економіки професор Рогач С.М. та доценти Ланченко Є.О, Мірзоєва Т.В., Гуцул Т.А., Томашевска О.А., Чередніченко О.О., Гребеннікова А.А. та доцент кафедри економічної теорії Бутенко В.М. 

 

   Важливою врахувати й думки здобувачів вищої освіти, так магістр 1-го року навчання Кудлай Сергій, підтвердив необхідність розширення баз практичної підготовки фахівців. Студент 2 курсу скороченого терміну навчання Чайка Євген, зазначив, що, не зважаючи на карантин, отримує якісні знання, порадив переглянути вартість навчання та привести її до європейського рівня.

     Професор Єрмаков Олександр Юхимович підвів підсумки круглого столу та подякував всім учасникам за плідну роботу, рекомендації та пропозиції.

 

Олександр Єрмаков,
професор, Гарант ОПП ОС «Магістр»
спеціальності 051 «Економіка»
Альона Гребеннікова,
доцент кафедри економіки

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook