На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності відбулося обговорення проектів освітніх програм із залученням стейкхолдерів

11 квітня 2021 року
     7 квітня 2021 року в онлайн режимі відбулося розширене засідання кафедри організації підприємництва та біржової діяльності економічного факультету з обговорення проектів освітніх програм зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Захід був проведений у публічній формі із залученням стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти.

     Відкрив засідання завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професор Микола Ільчук. У своєму вступному слові він відмітив, що на кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого, другого та третього рівнів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Проекти освітніх програм розміщені кафедрою і знаходяться у публічному обговоренні упродовж останніх двох місяців. Він зазначив, що гаранти і члени проектних груп розглянули систематизували та використали більшість слушних побажань та рекомендацій з боку здобувачів та стейкхолдерів. Крім того, кафедра систематично проводить онлайн-опитування щодо якості освітніх програм серед здобувачів і стейкхолдерів, результати яких також враховані.

     Гаранти освітніх програм спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме: ОПН «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього освітнього рівня – професор Микола Ільчук, ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого освітнього рівня – професор Микола Солодкий та ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого освітнього рівня – доцент Валентина Яворська коротко презентували проекти і виокремили основні складові освітніх програм 2021 року.

     Після представленої інформації до обговорення проектів освітніх програм долучились стейкхолдери, які підготували свої пропозиції та побажання з урахуванням сучасних потреб та вимог ринку праці.
     Олександр Шпикуляк – д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, учений секретар ННЦ «Інститут аграрної економіки» – висловив своє бачення щодо якості підготовки науковців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Він відмітив важливість поєднання освітньої та наукової компонент. Олександр Григорович виніс до розгляду пропозицію щодо включення до навчальних планів магістрів або аспірантів досить актуальної для ринку праці у нинішній час дисципліни «Соціальне підприємництво».

     Ігор Охріменко – д.е.н., професор, в.о. ректора Київського кооперативного інституту бізнесу і права, експерт НАЗЯВО – надав свої рекомендації та побажання, які більше стосувались профілю освітніх програм. Він зазначив, як побажання, більш інформативно висвітлити свої позитивні сторони щодо ресурсного забезпечення. Адже, університет, економічний факультет та кафедра організації підприємництва і біржової діяльності мають потужну і сучасну матеріально-технічну базу, а також до занять часто залучаються практики. Це позитивний досвід, тому буде доцільно зазначити ці позиції і в освітніх програмах.

     Ірина Комісарук заступник директора ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» також долучилась до обговорення. Вона акцентувала увагу на необхідності посилення у навчальних дисциплінах інноваційних складових, а саме проводити щорічний перегляд новинок та технологій в агробізнесі та намагатись включати у практичні заняття ці позиції.

     Координатор напряму Земельних питань Аналітичного центру Громадської спілки "Аграрний союз України" Ірина Діденко долучилась до обговорення проектів освітніх програм. Вона відмітила важливість та актуальність кооперації бізнесу з вищими навчальними закладами у напрямі підготовки висококваліфікованих фахівців для бізнесу. Ірина Діденко висловила побажання звертати увагу на соціальні комунікаційні навички та аналітичні здібності для забезпечення формування загальних і фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

     Юрій Рубан, к.е.н, доцент, менеджер з розвитку відділу фінансових рішень компанії «Сингента», випускник кафедри, який активно приймав участь у розробці усіх проектів освітніх програм, зазначив важливість у постійному відслідковуванні нових тенденцій, особливо, пов’язаних з діджиталізацією у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Він наголосив на необхідності формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей з аналізу і прогнозування біржової кон’юнктури, особливо на ринку аграрної продукції, а також розгляду біржових інструментів в управлінні ціновими ризиками.

     Анатолій Стоянов, експерт товарних біржових ринків та представник ТБ «Українська енергетична біржа» навів переконливі аргументи у посиленні практичної складової підготовки здобувачів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та зупинився на специфіці організації дистанційної роботи в умовах пандемії.

     До обговорення ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» долучились Руслан Буряк – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі та Надія Резнік – д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського НУБіП України. Вони звернули увагу на основні вимоги щодо проходження акредитації освітніх програм, особливо третього освітнього рівня і надали з цього приводу свої побажання та рекомендації.

     У розширеному засіданні кафедри організації підприємництва та біржової діяльності прийняли участь також здобувачі вищої освіти, які входять до проектних груп з розробки освітніх програм спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме аспірант Андрій Благодатний, магістр Надія Сергійчук та бакалавр Сергій Додачко.
     На завершення засідання, було прийнято спільне рішення щодо розгляду та імплементації висловлених побажань та рекомендацій у розглянуті освітні програми з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на економічному факультеті НУБіП України.

     Висловлюємо щиру вдячність усім учасникам за проявлений інтерес, висловлені побажання і надані рекомендації та сподіваємось на подальшу тісну співпрацю!

Валентина Яворська, Руслан Любар,
доценти кафедри організації
підприємництва та біржової діяльності

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook