Стейкхолдери беруть активну участь в освітньому процесі підготовки докторів філософії за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

10 квітня 2021 року
     Викладачі кафедри ветеринарної гігієни тварин імені професора А.К. Скороходька, які забезпечують освітню складову підготовки доктора філософії за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», практикують під час читання лекцій і проведення лабораторних та практичних занять запрошувати стейкхолдерів, зокрема, роботодавців.

     9 квітня 2021 року згідно робочого навчального плану та робочої програми дисципліни «Організація санітарних заходів» лекцію для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою (ОНП) «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на тему: "Контроль шкідників у органічному виробництві" в онлайн-режимі прочитав фахівець із сертифікації ТОВ «Органік Стандарт», кандидат ветеринарних наук, доцент Білик Руслан Іванович.