Обговорення ОПП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із академічною спільною, стейкхолдерами та студентами

7 квітня 2021 року

    7 квітня на кафедрі фінансів відбувся круглий стіл «Удосконалення ОПП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

   У роботі круглого столу прийняли участь здобувачі освіти та випускники програми, академічна спільнота, роботодавці, представники місцевого самоврядування та інші стейкхолдери. В обговоренні прийняли участь гаранти освітніх програм, представники підприємств та організацій, вчені з різних закладів вищої освіти України, зокрема: Вовк В.Я., д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту (Київський національний торгово-економічний університет); Квасницька Р.С., д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр», експерт НАЗЯВО (Хмельницький національний університет); Грицина О.В., к.е.н., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» (Львівський державний аграрний університет); Сидорович О.Ю., д.е.н., професор кафедри податків та фіскальної політики (Західноукраїнський національний університет); Алєскерова Ю.В., д.е.н., , професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» (Вінницький національний аграрний університет); Бойко С.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» (Національний університет харчових технологій); Чиж М.А., начальник фінансового управління Зазимської сільської ради; Бозовуляк І.І., засновник і директор ТОВ «ТД «Альфа Трейд»; Захарчук О. М., комерційний директор, підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Г.К.Хан і Ко Київ»; Гурин А.В., головний економіст-фінансист, ТОВ «Українські рисові системи груп», викладачі кафедри фінансів та студенти.   Досвідом успішного проходження акредитації поділилася Грицина О.В., яка зазначила, що для збереження своєї унікальності доцільно максимально наповнити тематику дисциплін особливостями фінансів в аграрному секторі. Дані особливості мають знайти своє відображення і в силабусах.    У своєму виступі Сидорович О.Ю., зазначила, що гарантові програми доцільно звернути увагу на те, що дисципліни фінанси територіальних громад, фінанси домогосподарств, фіскальне адміністрування та митна справа не представлені в навчальному плані ні в основній його частині, ні у вибірковій.


     Достатньо ретельно проаналізувала навчальний план Вовк В.Я., яка є експертом НАЗЯВО. Зокрема, вона зазначила на необхідності уточнення назви та наповнення деяких навчальних дисциплін з врахуванням зарубіжного досвіду, укрупнення блоку економічних дисциплін та введення нових сучасних дисциплін на вимогу ринку праці.

 

   Під час обговорення навчального плану пролунало багато пропозицій від стейкхолдерів. Зокрема, стейкхолдер Захарчук О.М. винесла рекомендацію щодо максимального залучення практиків до навчального процесу, читаючи як лекції, так і практичні заняття. Бозовуляк І.І. вніс пропозицію на посиленні практичної складової, відведенні більшої кількості годин на проведення практичних занять та на виробничу практику.

 

    Колишній випускник кафедри фінансів, а нині стейкхолдер Гурин А.В., який керує економічним відділом великої компанії та взяв на роботу на протязі останнього року двох випускників- фінансистів зауважив, що сучасним випускникам бракує лідерських якостей, уміння вести ділові переговори та знань із сучасного програмного забезпечення.

    Цікавими для освітян були виступи студенток Ангеліни Ворони  (4 курс) та Олени Коцюруби (Маг 1 курс), які працюють за фахом. Вони озвучували декілька дисциплін, де спостерігалося дублювання тем, відсутності дисципіни аудит, яка зараз є необхідною наразі для обох та слабкі знання з сучасного програмного забезпечення.

 

   Круглий стіл відбувся в конструктивному форматі, за його результатами було прийнято рішення рекомендувати проектній групі з розробки ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» внести відповідні зміни у навчальний план та саму ОПП.

      Щиро дякуємо учасникам круглого столу за цікавість до ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та слушні пропозиції щодо її покращення.

 Юлія Негода,

гарант програми 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook