Підсумки Міжнародної Науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права».

24 березня 2021 року

 
З нагоди 20 річниці кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України було проведено Міжнародну Науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права». Актуальність теми наукового заходу на сьогодні важко переоцінити, оскільки, маємо низку проблем які виникають під час застосування норм публічного та приватного права.


Учасники зібрання обмінялися думками щодо тенденції розвитку інституту публічного права, а саме: проблем адміністративно-правового регулювання електронної торгівлі лікарськими засобами в Україні, проблеми вдосконалення юрисдикційних проваджень, міжнародного досвіду адміністративного захисту прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій, принципи формування законодавства Німеччини у сфері захисту персональних даних, тощо. Висвітлено актуальні питання приватного права – особливості відповідальності сторін за договором про надання освітніх послуг у закладах вищої освіти, проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, особливості участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі, правове становище жінки в Стародавньому Римі тощо.
Нині спостерігаємо реалізацію ідеї системного оновлення, так звану, рекодифікацію цивільного законодавства. Даний проект передбачає скасування Господарсього кодексу України, що безпосередньо вплине на звичний порядок публічно-правового та приватно-правового регулювання. У зв’язку зазначеним, потребують детального аналізу питання щодо організаційно-правових форм юридичних осіб, регулювання відносин у сфері економічної конкуренції, питання банкрутства, зокрема підприємств державної форми власності. Власне бачення цих аспектів запропонували учасники конференції у господарсько-правовій секції. Вважаємо, що розпочата цікава та своєчасна дискусія, яка може бути продовжена у циклі науково-практичних заходів з питань розвитку приватного та публічного права в сучасних умовах.
Модератором на конференції була доцент кафедри адміністративного та фінансового права Олена Артеменко яка привітала учасників та представила зарубіжних гостей. В конференції прийняли участь 8 іноземних країн, а саме: Америки, Австрії, Польщі, Німеччини, Тайланду, ОАЕ м. Дубай, Іспанії, Франції. Перекладачем на конференції була студентка 3 курсу юридичного факультету Ганна Горошко.

За підтримки декана юридичного факультету Олени Ярої, яка очолила організаційний комітет конференції, зустріч з у часниками відбувалась в сучасній технічно оснащеній аудиторії юридичного факультету навчального корпусу №6.
У своєму виступі Олена Яра зазначила, що динаміка процесів, які відбуваються у нашій державі насамперед в її правовій системі вказують на необхідність проведення он-лайн наукових заходів. Саме на таких зустрічах ми можемо окреслити коло проблем та визначити шляхи їх вирішення.


У своєму виступі д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Володимир Курило ознайомив всіх присутніх з історією та розвитком кафедри адміністративного та фінансового права.

 

 

Доцент кафедри адміністративного та фінансового права Олена Гулак у своєму виступі зазначила, що нагальним та вкрай актуальним вбачається необхідність удосконалення публічного управління у розрізі як теоретико-методологічного підходу (приведення термінології, засадничих підходів, змісту й складових публічного управління у відповідності до стандартів ЄС) так і правотворчого та правозастосовного.

 


На сучасному етапі особливого значення набувають такі напрямки публічного управління як: місцеве самоврядування, публічна служба, запобігання та протидія корупції, удосконалення інституту адміністративної відповідальності, зокрема, у світлі гармонізації правових засад їх адміністрування у відповідності до законодавства країн ЄС та приведення до міжнародних цінностей і стандартів у цілому.
Старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права к.ю.н. Світлана Ковальова зазначила, що нині діючий ККУ потребує осучаснення та гармонізації до законодавства країн ЄС, в частині питань, котрі стосуються домашнього насильства, інституту проступків, особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.


Асистент кафедри адміністративного та фінансового права к.ю.н. Люся Гбур звернула увагу на те, що в умовах пандемії необхідно посилити адміністративну відповідальність за порушення правил карантину та вивчити процедуру фіксації правопорушень щодо вимог карантину в Україні та інших державах світу, види юридичної відповідальності та види санкцій за такі порушення.


Підводячи підсумки Олена Артеменко подякувала усім присутнім учасникам конференції та зазначила, що незважаючи на виклики, які постають перед нами в умовах сьогодення, постає необхідність обговорення проблеми які виникають у правозастосовній сфері в форматі он-лайн зустрічей.


Олена Артеменко,
доцент кафедри адміністративного
та фінансового права

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook